Xem Hạn Sinh Con Trong Tử Vi

Giải Đáp Tử Vi, Tử Vi Và Đời Sống
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Hạn Sinh Con Trong Tử Vi Xem Thế Nào?Một Năm Nào Mang Thai? Có Thể Tính Ra Đến Sao?

Gần đây có rất nhiều người tư vấn vấn đề sinh con, mà còn phần lớn là người 30 tuổi trở lên hỏi。

Sau khi đã quan sát mệnh bàn của những người này, LĐL phát hiện một cái vấn đề tương đối nghiêm trọng: tam phương tứ chính cung Tử Tức Đại vận của họ, phổ biến tồn tại tổ hợp phá tài。 Cái gì là tổ hợp phá tài? Ví dụ như Vũ Khúc Hóa Kỵ, hoặc là Vũ Khúc Phá Quân, hoặc là Thái Âm Hóa Kỵ, hoặc là Lộc Tồn lạc Địa Không Địa Kiếp, hoặc là Vũ Khúc lạc Địa Không Địa Kiếp, còn có Thái Âm Địa Kiếp, v.v。—— cung Tử Tức gặp phải kết cấu phá tài, thường thường chính là tại trên người đứa bé chi tiêu rất lớn。 Giống loại tình huống này, nếu như bạn thật sự rất mong muốn đứa bé, vậy tôi kiến nghị bạn trực tiếp đi đường lối phụ trợ sinh sản, trực tiếp đi bệnh viện tiêu tiền liền được rồi。 Có người nói, phụ trợ sinh sản quá đắt rồi, phải mất vài vạn, không quá muốn tiêu số tiền này。 Người nói câu nói này, bạn còn không có nhìn rõ, không xem thấu。 Cung Tử Tức của bạn đó, nếu như trước khi sinh ra không tiêu tiền, sinh ra về sau cũng là phải tiêu đó, dù sao cũng đều là phải tiêu tại trên mặt này đó。 Trừ phi bạn không có được đứa bé, đó mới có thể phòng ngừa。 Chỉ cần bạn mong muốn đứa bé, vậy tổ hợp phá tài tựu sẽ ứng nghiệm, tránh không được。 Đương nhiên, có một số tình huống, tôi cũng kiến nghị đối phương tính rồi。 Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đối phương đã có được một hoặc là nhiều đứa con, hiện tại còn muốn tiếp tục có, mà trên mệnh bàn hiển thị cái độ khó này rất lớn, cũng không có tất yếu lại hướng bên trong tiêu tiền。 Như vậy, dạng kết cấu gì dễ dàng mang thai, cái gì không dễ dàng mang thai vậy? Mặt sau có kỹ càng tỉ mỉ phân tích:

1、 Sinh con, thông thường đều phải xem cung Tử Tức, cũng xem Hồng LoanThiên Hỷ hai cái sao này; 
2、 Cung Tử Tức có Thiên Đồng Hóa LộcTham Lang Hóa LộcLiêm Trinh Hóa LộcThái Âm Hóa LộcThái Dương Hóa Lộc đó, thông thường đều dễ dàng mang thai、 sinh em bé。 Cung Tử Tức Đại vận、 Lưu niên có những tinh diệu này, cũng có thể đồng luận; 
3、 Cung Tử Tức có sao Thiên Phủ, còn gia hội một số loại cát tinh, dễ dàng mang thai、 sinh con (lúc này cung Mệnh Lưu niên là Cự Môn, có thể biểu thị bên cạnh càng tranh cãi ầm ĩ rồi, có người khóc ầm ĩ các loại); 
4、 Cung Mệnh Lưu niên có Hồng Loan、 Thiên Hỷ thêm vào cát tinh、 cát hóa, đã có thể là năm mang thai, cũng có thể là năm kết hôn, còn có thể là năm sinh con。 Người có tuổi tác lớn còn có thể là người trong nhà kết hôn, ví dụ như con trai kết hôn, đây cũng là hỷ sự của bản thân。 Cung Phúc Đức có Thiên Hỷ, cũng là ý tứ của nội tâm hoan hỷ, cũng có thể làm phụ trợ luận đoán là kết hôn hoặc là mang thai、 sinh sản。 Lưu niên cung Tử Tức có Hồng Loan、 Thiên Hỷ, cũng có hiệu quả tương tự, đặc biệt là cùng Liêm Trinh Hóa Lộc、 Phá Quân Hóa Quyền đồng cung điệp gia, hiệu quả càng mạnh。 Cung Tử Tức bất kể là tinh diệu gì, chỉ cần Tứ Hóa tương đối nhiều, biến hóa mức độ lớn, đều khả năng mang thai; 
5、 Cung Tử Tức có Thiên Đồng Hóa KỵCự Môn Hóa KỵKình DươngThiên Hình、 Vũ Khúc、 Thất SátPhá Quân các loại sát tinh, thông thường khá khó mà mang thai, sau khi mang thai cũng cần phải chú ý biện pháp an toàn; 
6、 Hóa Kỵ của Lưu niên có khi không chủ hung, chỉ dẫn đến tác dụng xung khởi, có người xem đến cung Tử Tức Vũ Khúc Hóa Kỵ liền dọa là xấu rồi, nhưng chỉ cần sát khí không nặng, vẫn cứ là có thể giữ được đó。 Nhưng nếu như là Vũ Khúc Hóa Kỵ của Đại vận, lúc này càng hung; 
7、 Nữ nhân cung Mệnh Lưu niên đến Liêm Trinh Hóa Kỵ, cũng là năm khả năng sinh con; 
8、 Lưu niên Thái Tuế đi vào cung Tử Tức、 cung Điền Trạch Đại vận, hoặc là cung Tử Tức、 cung Điền Trạch Nguyên cục, cũng là khả năng mang thai、 sinh con đó。 Chú ý: tốt nhất là Tuế quân mang theo Tứ Hóa tinh cùng một chỗ xung động, hoặc là có sao của Tứ Hóa bị Tuế quân xung động, còn hoặc là mang sao của Tứ Hóa đến củng chiếu Tuế quân, đều là không tệ đó。 
9、 Nữ nhân Lưu niên gặp được Kình Dương、 Thiên Hình、 Vũ Khúc Hóa Kỵ v.v đao tử tinh, khả năng sinh mổ。 
10、 Một bài viết trên đề cập đến, Phá Quân là Thần quản Phu Thê、 Tử Tức、 Nô Bộc, vì vậy có Phá Quân tại tuyến Tử Điền, hoặc là thời gian Phá Quân tại tuyến Mệnh Di, cũng khả năng có phát sinh biến động về phương diện con cái。—— Loại biến động này, không bị hạn chế mang thai、 sinh em bé, còn có đích thị sự tình bôn ba vì con cái, ví dụ như tuy nhiên không mang thai, nhưng sự tình vì để mang thai chạy đến bệnh viện làm kiểm tra, mà còn đã tiêu tiền, đây cũng là cùng Phá Quân có liên quan đó。 
11、 Nữ nhân của cổ đại không có sự nghiệp của bản thân, mang thai có thể tính là một loại công tác của cô ấy, vì vậy năm đó mang thai khả năng có tài vận nâng cao、 sự nghiệp tiến bộ v.v tổ hợp tương tự, ví dụ như xã hội hiện đại có một số nữ nhân mang thai rồi, chồng đã cho cô ấy 10 vạn đồng xem là phần thưởng, đây cũng có thể khía cạnh xem qua cung Quan Lộccung Tài Bạch, xem có kết cấu của địa vị nâng cao、 tài vận biến tốt hay không, khả năng cùng mang thai là đồng bộ đó; 
12、 Lưu niên đi đến năm của sao Thiên Phủ, cũng là dễ dàng sinh em bé đó, bởi vì cung Điền Trạch là Cự Môn, trong nhà khả năng càng thêm tranh cãi ầm ĩ、 huyên náo, có hàm nghĩa trong nhà thêm nhân khẩu; 
13、 Mang thai sinh em bé, cần phải trước tiên coi trọng cung Tử Tức Nguyên cục、 cung Tử Tức Đại vận, nếu như cung Tử Tức Nguyên cục、 cung Tử Tức Đại vận đều rất xấu, như vậy tựu tính Lưu niên cung Tử Tức tốt, cũng tương đối khó mà mang thai、 có con cái; 
14、 Cung Tử Tức tam phương tứ chính có một chút kết cấu phá tài, nhưng còn có không ít cát tinh、 tinh diệu của phụ trợ, làm như vậy phụ trợ tỉ lệ thành công sinh sản rất cao。 Ví dụ như có Tả Phù Hữu BậtVăn Xương Văn KhúcThiên Khôi Thiên Việt những sao phụ trợ, còn có Tử ViThiên Lương、 Thái Âm、 Thái Dương nhập miếu các loại, lúc này hơi chút có phá tài không nghiêm trọng。 Ví dụ như Mệnh bàn nào đó, cung Tử Tức của Đại vận、 Nguyên cục đều rất tốt, nhưng cung Tử Tức của Lưu niên gặp được kết cấu phá tài。 Người này lần thứ nhất làm ống nghiệm thất bại rồi, tổn thất 4 - 5 vạn đồng; lần thứ hai thành công, đây cũng là kết quả không tệ, trên mệnh bàn hiển thị cũng là phá tài cỡ nhỏ, vấn đề không lớn; 
15、 Cung Tử Tức thông thường lấy Hóa LộcHóa QuyềnHóa Khoa tương đối tốt, nếu như Hóa Kỵ cũng có khả năng mang thai và sinh em bé, nhưng Hóa Kỵ rất khả năng khiến bản thân lo âu tiều tụy, thường xuyên lo âu sẽ xuất hiện vấn đề, hoặc là sẽ khiến thân thể mẹ biến xấu, khiến bản thân tiêu tiền vô cùng dữ dội, v.v。 Thường là sẽ có một số không tốt đó。 Thời gian cung Tử Tức Hóa Quyền, khả năng là mang thai ngoài ý muốn rồi, tỉ như cha mẹ đều không mong muốn, thậm chí đã làm biện pháp tránh thai, thằng nhóc lại còn là tự mình tiến đến。

Ngoài nội dung về việc xem hạn sinh con ra, nếu bạn quan tâm đến dự đoán giới tính của thai nhi, có thể tham khảo thêm ở bài viết: Phương pháp xem sinh trai sinh gái

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *