Vũ Khúc Thiên Phủ

14 Chính Tinh
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Mệnh Vũ Khúc Thiên Phủ Là Gì

Mệnh Vũ Khúc Thiên Phủ là cung Mệnh có hai sao Vũ Khúcsao Thiên Phủ đồng cung, có thể nói tính cách của bản thân sẽ bị chi phối bởi cả hai Chính Tinh này, tồn tại đặc điểm tính cách của cả hai sao Vũ Khúc và Thiên Phủ.

Luận Giải Mệnh Vũ Khúc Thiên Phủ

Vũ Khúc、 Thiên Phủ tại cung Tý Ngọ, hai sao đều là vượng địa。 Vũ Khúc、 Thiên Phủ đều là Tài tinh, phàm là Tài tinh tọa mệnh, đều thích cùng Lộc tinh tương hội, có thể tăng cường lực lượng của từng cái。 Vũ Khúc Thiên Phủ của cung Ngọ hơi mạnh hơn cung Tý。
2、 Vũ Khúc Thiên Phủ tọa mệnh, nên gặp Vũ Khúc Hóa Lộc là đẹp nhất, thấy Lộc Tồn cũng đẹp, hiệu quả của hai cái gần giống nhau。 Nếu như gặp được Liêm Trinh Hóa Lộc, nhưng không thấy Lộc Tồn, hiệu quả thông thường。
3、Phù hợp người sinh hướng Tây Bắc, người sinh hướng Đông Nam bình thường。
4、 Người sinh năm Đinh Lộc Tồn tại cung Ngọ, cung Phụ MẫuThái Âm Hóa Lộc, an mệnh cung Tý、 Ngọ đều có thể lấy cát đoán。 Thích nhất gặp các loại cát tinh như Tả PhùHữu BậtVăn XươngVăn Khúc, không kiến sát, phú quý song toàn。 Kiến sát cũng có thể có thành tựu, nhưng cuộc đời nhiều sóng gió, còn phú quý tầng thứ giảm đẳng cấp。
5、 Người sinh năm Kỷ, an mệnh cung Tý khá phù hợp。 Nếu an mệnh cung Ngọ, cung Mệnh đắc Vũ Khúc Hóa Lộc、 Thiên Phủ、 Lộc Tồn tụ lại, khí thế quá ư mãnh liệt, chủ người này quá ư coi trọng kim tiền, trái lại không bằng an mệnh cung Tý, lực lượng khá là đều nhau。 Người sinh năm này, đa phần chủ một đời ăn mặc không thiếu, nhiều hưởng thụ vật chất。 Lại thấy Tả Phù Hữu BậtVăn Xương Văn Khúc, phú quý song toàn。

Vũ Khúc Thiên Phủ thường giàu có và giỏi kiếm tiền

6、 Người sinh năm Quý, an mệnh cung Tý、 cung Ngọ đều khá cát, nguyên do bởi vì có sao Lộc Tồn tương hội。 Nếu an mệnh tại cung Tý, cung Phu Thê tuy có Phá Quân Hóa Lộc, nhưng chẳng hề có thể cấu thành “Lộc Hợp Uyên Ương cách”, bởi vì Phá Quân chẳng phải Tài tinh, Phá Quân Hóa Lộc tài khí khá yếu。 Người sinh năm này, vô luận nam nữ, đều chủ hôn nhân bất lợi, dễ có nhiều lần hôn nhân。 Cung Phúc Đức Tham Lang Hóa Kỵ, không phù hợp cùng Văn Xương、 Văn Khúc đồng độ, bằng không tính cách quá ư nhu nhược, lòng thượng tiến không mạnh。
7、 Người sinh năm Canh nên an mệnh cung Tý khá tốt, bởi vì người sinh năm Canh có Lộc Tồn tại cung Thân, cung Mệnh Vũ Khúc Hóa Quyền cùng cung Tài Bạch Liêm Trinh Lộc Tồn tương hội, là một cái kết cấu rất ổn。 Người sinh năm này ưu điểm là lòng thượng tiến mạnh, dám ở lăn xả, tài vận cũng khá tốt, giàu có năng lực quản lý tiền tài; khuyết điểm là tính cách khá kiêu ngạo, nói chuyện trực tiếp, khá sẽ không từ khía cạnh giải quyết vấn đề, cần chú ý quan hệ nhân tế。
8、 Người sinh năm Giáp phù hợp an mệnh tại cung Ngọ, cung Tài Bạch Liêm Trinh Hóa Lộc cùng Lộc Tồn đồng độ, không thấy Không Kiếp đến phá , tất có thể giàu có。 Nhưng cung Phụ Mẫu thấy Thái Dương Hóa Kỵ, tại quan trường nhậm chức có nguy hiểm, dễ gặp phải cấp trên nghi kị、 nghi ngờ, vì thế dẫn phát biến cố đột nhiên。 Người sinh năm này có thể tự mình kinh doanh phát triển, có thể tại cơ cấu tài chính nhậm chức。
9、 Người sinh năm Ất thích an mệnh tại cung Tý, trên sự nghiệp tất nhiên rất có biểu hiện, có thể được ngoại giới trợ lực mà thành đại sự。 Nếu thấy các loại cát tinh như Tả Phù Hữu Bật、 Văn Xương Văn Khúc, người này giỏi về học tập, có tài năng phân tích, rất có lực lãnh đạo, nếu Đại vận đến phù trợ, tất nhiên đại phú đại quý。 Nhưng mà người sinh năm này cung Phụ Mẫu thấy Thái Âm Hóa Kỵ, dễ có vấn đề gia đình, dễ bị nhân tố gia đình khốn nhiễu。
10、 Người sinh năm Bính khá không cát lợi, thấy cung Tài Bạch Liêm Trinh Hóa Kỵ đồng thời còn thấy Kình DươngĐà La, tại sự nghiệp phương diện nhiều trở ngại, thị phi khá nhiều。 Thông thường đến nói, nên tham gia võ chức、 công tác loại kỹ thuật là phù hợp。 Vô luận nam nữ, đều chủ suy nghĩ khá nặng, nhiều bận rộn, ít an nhàn。
11、 Người sinh năm Mậu, Tham Lang Hóa Lộc nhập cung Phúc Đức, có khẩu phúc, vận Thiên Tài khá vượng, một đời đa phần có hỷ sự trúng vé số、 kiếm tiền nhỏ, nhưng khó có cơ hội trúng thưởng lớn。 Người sinh năm này không cách nào gặp được Lộc Tồn、 Hóa Lộc, thành tựu hơi kém, nhưng nội tâm nhiều hưởng thụ, tinh thần áp lực nhỏ, cuộc đời an nhàn。
12、 Người sinh năm Tân, cung Quan Lộc đắc “Tài Ấm Giáp Ấn”, phát triển sự nghiệp khá thuận lợi。 Cung Mệnh thấy Tả Phù Hữu Bật, cũng có thể được phú quý。 Nhưng mà, người sinh năm này cung Mệnh sợ thấy Văn Xương Hóa Kỵ, đối với cuộc đời phát triển khá bất lợi。
13、 Người sinh năm Nhâm, cung Quan Lộc Tử Vi Hóa Quyền cùng Thiên Tướng đồng độ, có thể nắm giữ quyền lực, nhưng cung Mệnh Vũ Khúc Hóa Kỵ, cuộc đời nhiều vất vả。 Nữ mệnh khá không phù hợp, bởi vì nữ mệnh Vũ Khúc là Quả Tú, Hóa Kỵ thì ảnh hưởng càng xấu。 Người sinh năm này, khá thích hợp công tác loại khoa học và công nghệ, như ngành chế tạo cơ giới、 bác sỹ、 cắt tóc、 đồ tể v.v。
14、 Phàm là Thiên Phủ tọa mệnh, đều thích gặp Lộc Tồn、 Hóa Lộc、 Tả Phù、 Hữu Bật。 Vũ Khúc Thiên Phủ đồng độ, cũng cần được cát tinh mới có thể đại phú đại quý。 Không có cát tinh, thông thường chỉ mạnh hơn so với người bình thường。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *