Tuần Trung Không Vong

Phụ Tinh Trong Tử Vi
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Các sắp xếp của Tuần Trung Không Vong trong Tử Vi Đẩu Số ——rất nhiều trang web sắp xếp sai rồi!


Cách sắp xếp chính xác Tuần Trung Không Vong là:

Giáp Tý Tun Trung Không Tut Hi, Giáp Dn Tun Trung Không Tý Su, Giáp Thìn Tun Trung Không Dn Mão,
Giáp Ng Tun Trung Không Thìn T Giáp Thân Tun Trung Không Ng Mùi, Giáp Tut Tun Trung Không Thân Du。

Đơn giản giải thích như sau:

1、 Cổ đại chọn dùng cách ghi năm bằng Thiên Can Địa Chi, bởi vì Thiên Can có 10 cái, Địa Chi có 12 cái, vì vậy mỗi 60 năm một cái tuần hoàn, từ năm Giáp Tý bắt đầu, đến năm Quý Hợi kết thúc, sau đó còn từ năm Giáp Tý bắt đầu tuần hoàn。

2、 Tuần là đo lường đơn vị, Tuần biểu thị 10。 Ví dụ như thượng tuần tháng này, đó chính là ngày mùng 1 đến mùng 10; trung tuần chính là ngày 11 đến ngày 20; hạ tuần chính là ngày 21 đến cuối tháng。

3、60 năm phân ra sáu tuần, phân biệt là tuần Giáp Tý, tuần Giáp Dần, tuần Giáp Thìn, tuần Giáp Ngọ, tuần Giáp Thân, tuần Giáp Tuất。

4、 Phàm là người sinh tuần Giáp Tý, Tuần Trung Không Vong tại cung Tuất、 cung Hợi; (ví dụ như 10 năm từ năm 1984 năm chuột đến năm 1993 năm gà, tức là tuần Giáp Tý, thời kỳ tiết Lập Xuân bắt đầu suy tính, phía dưới cũng vậy)

5、 Phàm là người sinh vào tuần Giáp Dần, Tuần Trung Không Vong tại cung Tý、 cung Sửu; (ví dụ như năm 1974 đến năm 1983, phải dựa vào Lập Xuân tính sau tết, đừng dùng Nguyên Đán hoặc Tết Âm Lịch suy tính)

6、 Phàm là người sinh vào tuần Giáp Thìn, Tuần Trung Không Vong tại cung Dần、 cung Mão; (ví dụ như năm 1964 đến năm 1973, phải dựa vào Lập Xuân tính sau tết, chớ lấy Nguyên Đán hoặc Tết Âm Lịch suy tính)

7、 Phàm là người sinh tuần Giáp Ngọ, Tuần Trung Không Vong tại cung Thìn、 cung Tị; (ví dụ như năm 1954 đến năm 1963, hoặc năm 2014 đến năm 2023, phải dựa Lập Xuân tính sau tết, chớ dùng Nguyên Đán hoặc Tết Âm Lịch suy tính)

8、 Phàm là người sih tuần Giáp Thân, Tuần Trung Không Vong tại cung Ngọ、 cung Mùi; (ví dụ như năm 2004 đến năm 2013, hoặc năm 1944 đến năm 1953, phải dựa vào Lập Xuân tính qua tết, chớ dừng Nguyên Đán hoặc Tết Âm Lịch suy tính)

9、 Phàm là người sinh tuần Giáp Tuất, Tuần Trung Không Vong tại cung Thân、 cung Dậu。 (Ví dụ như năm 1994 năm chó đến năm 2003 năm dê)

10、 Tóm lại, Tuần Không là chiếm cứ hai cái cung vị đó, nhưng phân ra Chính Không、 Bàng Không。 Người sinh năm Dương lấy Địa Chi Dương là Chính Không, người sinh năm Âm lấy Địa Chi Âm là Chính KhôngLực lượng của Chính Không khá lớn, lực lượng của Bàng Không nhỏ hơn, có thể không xem。

11、 Xuất sinh ở năm Giáp、 năm Bính、 năm Mậu、 năm Canh、 năm Nhâm là năm Dương; xuất sinh ở năm Ất、 năm Đinh、 năm Kỷ、 năm Tân、 năm Quý là năm Âm。 Người sinh ở năm Dương là Dương Nam、 Dương Nữ, người sinh vào năm Âm là Âm Nam、 Âm Nữ。

12、 Cung Tý、 cung Dần、 cung Thìn、 cung Ngọ、 cung Thân、 cung Tuất là cung vị của Địa Chi Dương; cung Sửu、 cung Mão、 cung Tị、 cung Mùi、 cung Dậu、 cung Hợi là cung vị Địa Chi Âm。

Tuần Trung Không Vong là một trạng thái không gian trống rỗng
Ngoài ra trả lời một số vấn đề thường thấy:

Q1: Lực ảnh hưởng của Tuần Trung Không Vong có bao lớn?

LĐL trả lời: có lúc ảnh hưởng rất lớn, có lúc ảnh hưởng rất nhỏ。

Ví dụ như Tuần Không tại cung Mệnh, cùng Hóa Khoa đồng cung, đây gọi là Khoa tinh lạc Không, tính chất cát lợi của Hóa Khoa cực kỳ yếu đi, là tương đối hung đó, biểu thị thi cử không thuận lợi; nếu như Tuần Không tại cung Nô Bộc, chính diệu đồng cung có lực, đồng độ cũng không có sát tinh、 Hóa Kỵ còn lại, thông thường có thể xem nhẹ không xem。

Q2: Năm Dương、 năm Âm của Tử Vi Đẩu Số, là dựa vào Lập Xuân tính, hay là dựa vào qua tết đến tính? Có thời gian qua năm nhưng là còn chưa Lập Xuân, có thời gian đã Lập Xuân còn không có qua năm, ở đây thế nào làm?

LĐL trả lời: tinh diệu của Tử Vi Đẩu Số phân bố không cần phải qua Tiết Khí, năm Dương、 năm Âm lấy mùng một Tết đến phân ranh giới。

Q3: Lão sư ông nói tinh diệu phân bố không cần phải qua tiết, vậy vì sao sao Tuần Không phải dựa vào Lập Xuân làm giới hạn đến tính vậy?

LĐL trả lời: Tuần Không không phải sao, Tuần Không toàn bộ gọi là Tuần Trung Không Vong, biểu thị cái địa phương này trống rỗng, mà còn liên quan đến sắc thái thiếu sót、tổn thất。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *