Tuần Triệt Trong Tử Vi

Phụ Tinh Trong Tử Vi
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!
Tuần Triệt là một trạng thái xấu trong Tử Vi Đẩu Số, khiến người rơi vào trong đó có thể bị lầm lẫn, thất lạc, trống rỗng... chúng ta cùng tìm hiểu về điều này trong nội dung bên dưới nhé!

Tuần Triệt Là Gì?

Học sinh hỏi: Triệt KhôngTuần Không là gì?

LĐL trả lời: Triệt Không、 Tuần Không đều là sao Không Vong。 Tại trên Tử Vi Đẩu Số, có 5 khỏa tinh diệu cùng Không Vong có liên quan: Địa KhôngĐịa KiếpThiên Không、 Tuần Không、 Triệt Không。

Trong đó, lực ảnh hưởng của Địa Không、 Địa Kiếp lớn nhất, không chỉ ảnh hưởng tinh diệu đồng cung, cũng ảnh hưởng tinh diệu của tam phương tương hội; lực ảnh hưởng của Thiên Không、 Triệt Không、 Tuần Không hơi yếu, chỉ ảnh hưởng tinh diệu đồng cung, không ảnh hưởng tinh diệu của tam phương tương hội。

Tên đầy đủ của Triệt Không là Triệt Lộ Không Vong。 Trông mặt bắt hình dong, chính là đem đường của bạn cắt đứt mất。 Triệt Lộ Không Vong cũng gọi là “Đoạn Kiều Sát”, biểu thị cầu đã gãy, đi không qua được。 Thông thường đến nói, Triệt Không đối với phương diện vật chất、 thành tựu cá nhân ảnh hưởng khá lớn;

Tên gọi đầy đủ của Tuần Không là Tuần Trung Không Vong, thông thường đối với phương diện cảm tình ảnh hưởng khá lớn, đối với trên vật chất、 trên thành tựu ảnh hưởng khá nhỏ。

(LĐL ghi chú: bên trên những tinh diệu cùng Không Vong có liên quan, không hẳn cân nhắc miếu vượng bình hãm。)

Tuần Triệt trong Tử Vi là một trạng thái xấu, bất lợi

Tuần Triệt Ảnh Hưởng Đến Đại Hạn Thế Nào?


Học sinh hỏi: Triệt Không、 Tuần Không là Đại hạn đi đến mới phải xem sao? Tôi xem tư liệu người khác viết, giống như có một lão sư là giảng như vậy đó。

LĐL trả lời:vị lão sư này nói có đạo lý nhất định。 Đại hạn、 Tiểu hạnLưu niên đi đến vị trí của Triệt Không、 Tuần Không, nhận đến lực ảnh hưởng của Triệt Không、 Tuần Không rất lớn, đây là không sai đó, cần phải xem。 Thông thường đến nói, đại vận đi đến Triệt Không、 Tuần Không, biểu thị tuế nguyệt trôi qua một cách vô ích, quá trình không thuận lợi, trước tốt sau xấu v.v。

Bất quá, chúng ta không thể nói “chỉ có Đại hạn đi đến Triệt Không、 Tuần Không mới phải xem”, đây là không đúng đó。

Ví dụ như nói, thời gian Triệt Không、 Tuần Không tại cung Mệnh cần phải nghiên cứu,thời gian này chúng ta phải xem tổ hợp của cung Mệnh。 Nếu như Triệt Không nhập Mệnh, không có tình huống cùng sát tinh Hóa Kỵ phối hợp, cũng không có hình thành “Thiên Mã lạc Triệt Không”, ảnh hưởng liền tương đối nhỏ, có thể xem nhẹ không tính; nhưng nếu như cung Mệnh có Địa Không, còn có Triệt Không, thì lực lượng tương hỗ tăng cường lẫn nhau, lại cùng sát tinh、 Hóa Kỵ giao xung, tựu sẽ đối với mệnh vận sản sinh ảnh hưởng tương đối bất lợi。

Trừ điều này ra, Triệt Không、 Tuần Không tại cung Phu Thê、 tại cung Tử Tức các cung vị Lục thân, cũng nhiều nhiều ít ít ảnh hưởng duyên phận、 cảm tình của bản thân cùng Lục thân。

Triệt Không、 Tuần Không tại cung Tật Áchcung Điền Trạchcung Phúc Đức, thông thường ảnh hưởng khá nhỏ。 Nhưng không phù hợp tọa nhập cung Tài Bạch, sẽ dẫn đến tài vận không ổn định, dễ có tình huống trước tốt sau xấu。 (Tình huống cụ thể cần phải mời người chuyên nghiệp tiến hành cụ thể phân tích, xin đừng tra sách toán mệnh đối chiếu mệnh bàn của bản thân, bởi vì mệnh bàn là ngàn biến vạn hóa đó, tư liệu chỉ có thể giảng ra trong đó số ít tình huống, không thể bao hàm tất cả tình huống)

Cung Mệnh có tinh diệu Hóa Khoa, không phù hợp nhất cùng Triệt Không、 Tuần Không、 Địa Không các sao Không Vong đồng cung, lực lượng của khoa tinh sẽ bị suy yếu biên độ lớn。

Nếu như cung Mệnh có tinh diệu Hóa Lộc, cùng Triệt Không、 Tuần Không đồng cung, cũng liên quan ý vị của tài đến tài đi, nhưng so với tình huống của Hóa Lộc cùng Địa Không、 Địa Kiếp đồng cung phải tốt không ít。

Cung Mệnh có tinh diệu Hóa Quyền, cùng Triệt Không、 Tuần Không các sao Không Vong đồng cung, cũng sẽ nhận đến ảnh hưởng, tính chất của Hóa Quyền hơi có yếu đi。

Dưới sự so sánh, Hóa Khoa nhận đến ảnh hưởng của sao Không Vong lớn nhất, Hóa Lộc、 Hóa Quyền thì nhận ảnh hưởng nhỏ một chút。

Nếu như là Hóa Kỵ cùng Triệt Không、 Tuần Không đồng cung, thông thường vẫn còn lấy hung luận, bởi vì hai khỏa tinh này khó mà hạn chế hiệu quả của Hóa Kỵ。 Dù cho có thể hút đi một bộ phận lực lượng của Hóa Kỵ, cũng không thể xoay chuyển cục diện。 Trừ phi là Hóa Kỵ cùng Địa Không、 Địa Kiếp đồng cung, thì có tính khả năng nhất định khiến cho nguy hại của Hóa Kỵ hạ thấp, đây cần phải phải xem chỉnh thể cục diện phải chăng ổn định。 Nếu như cục thế không ổn định, tam phương tứ chính sát tinh quá nhiều, vẫn cứ lấy hung đến luận。

Thiên Mã sợ nhất rơi vào Triệt Không、 Tuần Không、 Địa Không、 Địa Kiếp các loại。 Thiên Không đối với Thiên Mã ảnh hưởng khá nhỏ。

Lộc Tồn khá sợ Địa Không、 Địa Kiếp, nhưng thông thường không sợ hãi Triệt Không、 Tuần Không。

Lực ảnh hưởng của Triệt Không、 Tuần Không đối với Đại vận rất lớn, nhưng tại trong nguyên mệnh cục, lực ảnh hưởng đối với 14 Chính Diệu không lớn。 (Tinh diệu phát sinh Tứ Hóa, còn rơi vào Triệt Không、 Tuần Không, đối xử khác nhau。)

Triệt Không、 Tuần Không có phân biệt là Chính Không、Bàng Không, khi toán mệnh chỉ luận Chính Không, Bàng Không có thể xem nhẹ không tính。 Tại trên trang web của Lệnh Đông Lai bài ra mệnh bàn, đã ẩn đi “Bàng Không”, Triệt Không、 Tuần Không để lại đều là Chính Không。

Có Thầy mệnh lý liền Bàng Không cũng luận, điều này không đúng rồi, nếu như tính lên Bàng Không, rất nhiều người liên tục 40 năm đều đi qua Không Vong, thật là không cách nào toán mệnh rồi。

Triệt Không “Đoạn Kiều Sát” cùng “Đoạn Kiều Sát” trên Phong Thủy có nhất định phân biệt, đặc biệt là khi rơi vào cung Điền Trạch, thông thường biểu thị một vài nơi của tòa nhà có “vị trí cắt đứt” (Ví dụ như ban công tựu có thể lý giải là “cắt đứt”), điều này tại xã hội hiện đại đã quen quá hóa thường。

Bất quá, nếu như bên trong cung Điền Trạch có Hóa Lộc、 Quyền、 Khoa, thì tốt nhất không được gặp đến Triệt Không、 Tuần Không, đây là cần phải nói rõ đó, cũng là mặt trên nói tương đối rõ ràng rồi。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *