Tử Vi Thiên Tướng

14 Chính Tinh
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Mệnh Tử Vi Thiên Tướng Là Gì

Mệnh Tử Vi Thiên Tướng là cung Mệnh có hai sao Tử ViThiên Tướng đồng cung, có thể nói tính cách của bản thân sẽ bị chi phối bởi cả hai Chính Tinh này, tồn tại đặc điểm tính cách của cả hai sao Tử Vi và Thiên Tướng.

Tử Vi Thiên Tướng giỏi về tổ chức và lãnh đạo

Luận Giải Mệnh Tử Vi Thiên Tướng

Tử Vi Thiên Tướng tại cung Thìn lạc hãm, tại cung Tuất là Nhàn địa。 Cung Tuất hơi mạnh hơn cung Thìn。

1、 Thích nhất Tả Phù Hữu Bật lạc tại cung Mệnhcung Thiên Di

2、 Tử Vi Thiên Tướng an mệnh cung Thìn, người sinh năm Nhâm Quý được Thiên Khôi Thiên Việt giáp Mệnh; an mệnh cung Tuất, người sinh năm Bính Đinh được Thiên Khôi Thiên Việt giáp Mệnh, một đời vận quý nhân vượng。

3、 Vũ Khúc Thiên Phủ tại cung Tài Bạch, tài khí vượng thịnh, lợi cầu tài。 Mệnh này coi trọng kim tiền。

4、 Người sinh năm Giáp, sự nghiệp huy hoàng, có thể tham chính。

5、 Người sinh năm Ất, một đời cận quý, đa phần có cơ hội ra nước ngoài phát triển。

6、 Người sinh năm Bính, thích an mệnh tại Tuất, có thể được Thiên Khôi Thiên Việt giáp Mệnh。 Nếu an mệnh tại Thìn, Khôi Việt giáp Phá Quân cung Thiên Di, quý khí khá yếu。

7、 Người sinh năm Bính nhiều cảm tình khốn nhiễu, con đường làm quan bất lợi。

8、 Người sinh năm Đinh, cung Huynh Đệ Cự Môn Hóa Kỵ, cần chú ý vấn đề quan hệ nhân tế。 Còn người sinh năm Đinh cấu thành “Hình Kị Giáp Ấn”, được ngoại giới trợ lực nhỏ, đối với phát triển mệnh vận bất lợi。

9、 Người sinh năm Mậu, cùng gia đình duyên phận không sâu dày。 Cung Phu Thê Tham Lang Hóa Lộc, nam mệnh đa phần là lãng tử tình trường, nữ mệnh đa phần là người có gia đình theo đuổi。

10、 Người sinh năm Kỷ có thể giàu có thể quý, tài vận cực tốt。 Thích gặp Lộc TồnHóa LộcThiên Mã củng chiếu cung Mệnh, nếu không có Địa KhôngĐịa Kiếp các loại sát tinh, chủ đại phú。

11、 Người sinh năm Canh, cùng gia đình duyên phận không sâu, có thể được quý tử。 Cần chú ý vấn đề thân thể。

12、 Người sinh năm Tân, có “Tài Ấm Giáp Ấn”, được ngoại giới trợ lực lớn, nhưng một đời thị phi phong ba khá nhiều。 Không thích cung Mệnh thấy Văn Xương Hóa Kỵ, cũng không thích Văn Xương Hóa Kỵ xung chiếu cung Mệnh。 Cung Phu Thê nếu là có Văn Xương Hóa Kỵ, đối với nam mệnh ảnh hưởng không lớn, nữ mệnh có vấn đề hôn nhân。

13、 Người sinh năm Nhâm, cung Tài Bạch Vũ Khúc Hóa Kỵ, cần phải chú ý trạng thái của hành vận。 Thích tại cung Mệnh thấy Tả Phù Hóa Khoa

14、 Người sinh năm Quý, Phá Quân Hóa Lộc chiếu mệnh, người an mệnh cung Thìn khá cát lợi。 Nam mệnh so với nữ Mệnh tốt, nữ mệnh hôn nhân đa phần trôi qua một cách vô ích。

15、 Nữ mệnh Tử Vi Thiên Tướng, tướng mạo tính không đến xinh đẹp, nhưng khá có khí chất。 Lấy dung mạo đến luận, Tử Vi Thiên Tướng so với Tử Vi Phá Quân tốt hơn một chút。

16、 Vô luận nam nữ mệnh, đều dễ dàng trở thành người “trọng lợi ích、 khinh ly biệt”, duyên phận cùng giữa thành viên gia đình không sâu dày。

17、 Cung Điền Trạch Vô Chính Diệu, nhưng có Nhật Nguyệt đồng chiếu, cũng lấy “Nhật Nguyệt Chiếu Bích cách” đến giải thích。 Nếu cát tinh củng thấu, thì bất động sản ưu việt。

18、 Nữ mệnh Phá Quân Hóa Lộc đến chiếu, dễ phá tướng, hoặc phẫu thuật thẩm mỹ。 Nội tâm thường có cách nghĩ cải biến hình tượng, nhưng không nhất định là phẫu thuật thẩm mỹ, cũng khả năng là nhuộm tóc、 đổi quần áo、 đổi trang điểm v.v。

19、 Cung Quan Lộc tại Dần, thấy Văn Xương Hóa Kỵ cùng Liêm Trinh nằm cùng, học tập bất thuận, đầu óc không đủ dùng。

20、 Không thích tại cung Thìn thấy Hỏa TinhLinh Tinh

21、Mệnh này phú quý không thể song toàn, hoặc là phú mà không quý, hoặc là quý mà không giàu, chính là là bởi vì nguyên do Tử Vi Thiên Tướng đều lạc hãm。

22、 Vô luận nam nữ mệnh, đều cần đề phòng tiểu nhân, cùng với chú ý vấn đề thân thể cá nhân。 Tử Vi Thiên Tướng tại cung Thìn lạc hãm, tại cung Tuất là Nhàn địa。 Cung Tuất hơi mạnh hơn cung Thìn。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *