Tử Vi Thất Sát

14 Chính Tinh
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Mệnh Tử Vi Thất Sát Là Gì

Mệnh Tử Vi Thất Sát là cung Mệnh có hai sao Tử ViThất Sát đồng cung, có thể nói tính cách của bản thân sẽ bị chi phối bởi cả hai Chính Tinh này, tồn tại đặc điểm tính cách của cả hai sao Tử Vi và Thất Sát.
Tử Vi Thất Sát có thể trở thành một vị lãnh đạo trong binh nghiệp

Luận Giải Mệnh Tử Vi Thất Sát

1、 Tử Vi Thất Sát tọa mệnh, là mệnh cách trải nghiệm gian khổ mà khởi nghiệp。 Tử Vi có thể hóa Sát vi Quyền, chủ uy thế。 Cung Tị hơi mạnh hơn cung Hợi。

2、 Thích hội Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên ViệtLộc TồnHóa LộcCung Thân (身) thích tại cung Thiên Di, khá không phù hợp lạc tại cung Tài Bạch。 Tử Vi Thất Sát không thích gặp Văn Xương Văn Khúc。

3、 Người sinh năm Giáp, lộc phùng xung phá, cát xứ tàng hung。 Vô luận nam nữ mệnh, đều phải gian khổ mà thành gia。

4、 Người sinh năm Ất, cung Mệnh Tử Vi Hóa Khoa, thích an mệnh cung Hợi, có thể thành kết cấu Khoa Lộc tuần phùng。 Quyền thế cùng trí tuệ cùng tồn tại, thích đến vận Thiên Tướng

5、 Người sinh năm Bính, vô luận nam nữ, đều cần chú ý vấn đề cảm tình vợ chồng。 Phương diện sự nghiệp, ở ngoài phát triển đa phần có thể hoạch cát, thích gặp Lộc Mã Giao Trì

6、 Người sinh năm Đinh cùng gia đình duyên phận cạn, cuộc đời phát triển nhiều cản trở, cung Mệnh không thích gặp Hỏa Linh

7、 Người sinh năm Mậu cùng gia đình duyên phận cạn, tài vận khá ổn, có thể tham gia ngành giải trí, thấy Lộc Mã Giao Trì có thể thành đại phú。

8、 Người sinh năm Kỷ có thể đại phú, nhưng cần đề phòng bạo phát bạo bại。 Cung Mệnh không phù hợp thấy Văn Khúc

9、 Người sinh năm Canh có thể giàu, khó quý hiển。 Sự nghiệp cạnh tranh áp lực lớn。

10、 Người sinh năm Tân cũng cát, nhưng cần xem Đại hạn hướng đi đến cụ thể quy định cát hung。

11、 Người sinh năm Nhâm, Tử Vi Hóa Quyền gặp Vũ Khúc Hóa Kỵ, còn thấy Dương Đà, mệnh cách hơi kém hơn。

12、 Người sinh năm Quý sự nghiệp nhiều biến hóa, cũng cần chú ý vấn đề cảm tình vợ chồng。

13、 Nữ mệnh năng lực cá nhân mạnh, hôn nhân không đẹp。

14、 Nữ mệnh nhiều hào phóng, không thích hồng trang thích võ trang。

15、 Mệnh này tính mục đích khá mạnh, làm việc tích cực, chẳng hề lười nhác。

16、 Thông thường đến nói, Tử Vi Thất Sát thích đi vận Thiên Phủ、 Thiên Tướng。

17、 Thích gặp Lộc Tồn、 Hóa Lộc、 Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt, có thể giảm thiểu gian khổ của cuộc đời。

18、 Tử Vi Thất Sát nhiều người sáng nghiệp, người này theo đuổi tiến hành đột phá、 cải biến tại trên sự nghiệp。

19、Mệnh Tử Vi Thất Sát cần kiêm xem cát hung của cung Phúc Đức

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *