Tử Vi Tham Lang

14 Chính Tinh
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Mệnh Tử Vi Tham Lang Là Gì

Mệnh Tử Vi Tham Lang là cung Mệnh có hai sao Tử Vi và sao Tham Lang đồng cung, có thể nói tính cách của bản thân sẽ bị chi phối bởi cả hai Chính Tinh này, tồn tại đặc điểm tính cách của cả hai sao Tử Vi và Tham Lang.

Tử Vi Tham Lang có xu hướng đam mê sắc dục

Luận Giải Mệnh Tử Vi Tham Lang

Tử Vi Tham Lang cư Mão Dậu, là đào hoa phạm chủ cách, thích gặp Địa KhôngThiên Hình, trái lại chủ đoan chính。 Cung Mão an mệnh cùng cung Dậu an mệnh, không có rõ rệt khác biệt, chỉ là cung Dậu tính chất đào hoa nhẹ hơn, vì cung Dậu thuộc Kim, đối với Tham Lang có tác dụng khắc chế。

1、 Thích gặp Tả PhùHữu Bật, càng thích Tả Phù đồng cung。 Nếu như là Hữu Bật đồng cung, ngộ tính càng cao, nhưng sẽ tăng cường đặc điểm bay bổng của sao Tham Lang, làm việc không thực tế, đối với sự nghiệp bất lợi。 Địa Không Địa Kiếp cùng gặp,đa phần là người thuộc Không môn。

2、 Khá không thích các loại đào hoa tinh như Văn XươngVăn KhúcHồng LoanThiên HỷThiên DiêuMộc Dục。 Nếu Tham Lang không có chế, còn không thấy cát tinh cát hóa, là người vô ích。

3、 Người sinh năm Giáp, Khoa Lộc củng mệnh, sự nghiệp có biểu hiện。 Nhưng nếu có Kình Dương xung mệnh, thì một đời nhiều cạnh tranh, dễ có tai bệnh。

4、 Cung Tài Bạch kị thấy Địa Không Địa Kiếp đồng độ。

5、 Người sinh năm Kỷ, nên an mệnh cung Mão là tốt, cung Dậu thứ hai。 Phàm là mệnh Tử Vi, người sinh năm Kỷ, cung Tài Bạch tất có Vũ Khúc Hóa Lộc, đối với tài vận vô cùng có lợi。

6、 Người sinh năm Ất khá cát, nguyên do vì Lộc Tồn đồng cung hoặc tại cung Thiên Di

7、 Người sinh năm Bính phát triển sự nghiệp nhiều gập ghềnh, nhưng sự nghiệp cũng nhiều gặp gỡ, có quý nhân tương trợ。

8、 Người sinh năm Đinh, cùng cha mẹ、 gia đình duyên phận khá cạn, nên trùng bái cha mẹ、 rời tổ tiên thành gia là phù hợp。

9、 Người sinh năm Mậu, giỏi về giao tế, thông minh ngộ tính cao, yêu thích rộng rãi, nhưng không có nhẫn nại, không thực tế。

10、 Người sinh năm Canh có thể được quý tử, nhưng cá nhân phát triển thông thường。

11、 Người sinh năm Tân lợi cho tại vùng khác phát triển, có thể kinh thương。 Cung Mệnh không thích Văn Xương Hóa Kỵ nằm cùng, cũng không thích tại cung Thiên Di thấy Văn Xương Hóa Kỵ。

12、 Người sinh năm Nhâm, Tử Vi Hóa Quyền tọa mệnh, Vũ Khúc tại cung Tài Bạch Hóa Kỵ, cần phải xem Đại hạn hướng đi để định cát hung。

13、 Người sinh năm Quý, Tham Lang Hóa Kỵ tọa mệnh, chỉ cần không kiến sát, nguy hại không lớn。 Một đời sự nghiệp đa biến。

14、 Vô luận nam nữ, gia đình duyên phận đều không sâu dày, dễ cùng cha mẹ、 con cái phân ly。 Con cái nhiều hình thương。

15、 Nữ mệnh, cảm tình hôn nhân nhiều bất lợi。

16、 Người sinh năm Bính, vô luận nam nữ, cảm tình hôn nhân nhiều ngăn trở。

17、 Người sinh năm Đinh, nữ mệnh khó thành gia。

18、 Người sinh năm Mậu, phù hợp nam mệnh không phù hợp nữ mệnh。 Nữ mệnh đa phần là gái đẹp tiếp khách。

19、 Nữ mệnh kị thấy đào hoa, nếu cung Phúc Đức không cát lợi, sợ đọa lạc phong trần。

20、 Nam mệnh thấy chúng cát củng chiếu, là người phong độ phú quý。

21、 Thông thường đến nói, Tử Vi Tham Lang thích đến vận Thiên ĐồngThái ÂmThiên Lương

22、 Thấy Văn Xương Hóa Kỵ、 Văn Khúc Hóa Kỵ đồng cung, là người hão huyền。

23、 Cung Mệnh Tham Lang Hóa Quyền, còn thấy Tả Phù Hữu Bật, nam mệnh không kị đào hoa。

24、 Vô luận nam nữ, đều coi trọng giao lưu tình cảm nội tâm。 Thấy cát tinh, nữ mệnh khá có tài hoa。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *