Tử Vi Phá Quân

14 Chính Tinh
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Mệnh Tử Vi Phá Quân Là Gì

Mệnh Tử Vi Phá Quân là cung Mệnh có hai sao Tử Vi và sao Phá Quân đồng cung, có thể nói tính cách của bản thân sẽ bị chi phối bởi cả hai Chính Tinh này, tồn tại đặc điểm tính cách của cả hai sao Tử Vi và Phá Quân.

Luận Giải Mệnh Tử Vi Phá Quân

1、 Tử Vi Phá Quân tại cung Sửu Mùi tọa mệnh, thích nhất Tả Phù Hữu Bật đến giáp, sau là thích Tả PhùHữu Bật đồng cung, hoặc Tả Phù Hữu Bật tại tam hợp củng chiếu。 Khá không thích Văn XươngVăn Khúc。 Tử Vi Phá Quân tại cung Mùi tọa mệnh, hơi mạnh hơn cung Sửu。

2、 Người sinh năm Giáp, được Phá Quân Hóa QuyềnVũ Khúc Hóa KhoaLiêm Trinh Hóa Lộc Tam kỳ gia hội, sẽ có địa vị xã hội khá cao, thành tựu lớn, nhưng phương diện hôn nhân、 gia đình dễ có vấn đề。

3、 Người sinh năm Kỷ, đắc Vũ Khúc Hóa LộcTham Lang Hóa Quyền củng chiếu, trải qua gian khổ mà có thành tựu, kinh thương có thể thành đại phú。 Cũng khả năng là người công tác loại tài chính kinh tế。

4、 Người sinh năm Mậu, Tham Lang tại cung Quan Lộc Hóa Lộc, cung Phu Thê thấy Lộc Tồn, hoặc Lộc Tồn cùng Tham Lang Hóa Lộc đồng cung, một đời vận sự nghiệp vượng。

5、 Người cung Sửu an mệnh, vô luận nam nữ, đều dễ dàng có đào hoa kiếp。

6、 Người sinh năm Ất, lực lãnh đạo khá mạnh, thích nhất đắc Tả Phù Hữu Bật、 Thiên Khôi Thiên Việt, một đời được ngoại giới giúp đỡ lớn。 Gia đình duyên phận cạn, đa phần tại vùng khác phát triển。

7、 Người sinh năm Bính phù hợp tại xí nghiệp phát triển, khá không thích hợp chức công giáo。 Hôn nhân tương đương bất lợi。

Tử Vi Phá Quân thích hợp với ngành cảnh sát

8、 Người sinh năm Đinh tam phương tứ chính tất thấy Dương Đà, có thể kinh thương, nhưng kinh thương nhiều thị phi。 Người cung Mùi an mệnh có thể đầu tư bất động sản。 Không phù hợp cùng người hợp tác, nhiều khẩu thiệt thị phi, dễ cùng người tranh cãi。

9、 Người sinh năm Canh, tam phương tứ chính cũng thấy Kình DươngĐà La, mệnh cách khá thông thường, cần xem mệnh cục cát tinh tổ hợp cùng hướng đi Đại vận đến xem。 Thông thường đến nói, được nhiều quý tử, nhưng con cái tính cách kiêu ngạo, khó quản thúc。

10、 Người sinh năm Tân phát triển không tệ, nhưng không phù hợp gặp đến Văn Xương Hóa Kỵ

11、 Người sinh năm Nhâm, cung Mùi so với cung Sửu tốt hơn nhiều。 Nếu là cung Sửu an mệnh, người sinh năm Nhâm, vấn đề hôn nhân khá nghiêm trọng。

12、 Người sinh năm Quý, Phá Quân Hóa Lộc tại cung Mệnhcung Mệnh tam phương tứ chính tất thấy Dương Đà。 Loại mệnh bàn này, có mạo hiểm tinh thần, thích khai sáng。

13、 Tử Vi Phá Quân ở cung Sửu Mùi, thông thường thích đi vận Thái Âm、 vận Thiên Phủ

14、 Gặp Phá Quân Hóa Lộc、 Tham Lang Hóa Lộc, nhiều tiền tài ngoài ý muốn。

15、 Tử Vi Hóa Quyền mà không có cát tinh, làm nhiều ít thành, dễ bạo khởi bạo bại。

16、 Đến vận Vũ Khúc Thất Sát, cần chú ý sức khỏe thân thể。

17、Đến vận Liêm Trinh Tham Lang, sự nghiệp đa phần có tiến bộ, tại nửa năm sau được phát triển。

18、 Phá Quân tọa mệnh, đến vận Thiên Cơ khá thông thường。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *