Tử Vi Đẩu Số Khán Vận Thiên Tài

Tử Vi Và Đời Sống
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên! Vận Thiên Tài hay Vận Trúng số đều là những điều mà rất nhiều người quan tâm, hôm nay chúng ta cùng xem qua người có vận Thiên Tài có những đặc điểm gì nhé!

Tử Vi Đẩu Số thế nào xem vận thiên tài vậy?

Học sinh hỏi: Tử Vi Đẩu Số thế nào xem vận thiên tài vậy?

LĐL trả lời: Tham Lang Hóa LộcPhá Quân Hóa Lộc đều liên quan đến sắc thái của thiên tài。 Kết cấu của Tham Lang phối hợp Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh, càng thêm có đủ vận thiên tài。

Học sinh hỏi: nếu như xem ra có vận thiên tài、 có tiền tài ngoài ý muốn, vậy tôi cố ý đi mua vé số, có thể trúng thưởng hay không vậy?

LĐL trả lời: bạn hết sức đi mua vé số、 muốn trúng thưởng, vậy thì cùng “tiền tài ngoài ý muốn” không có quan hệ rồi。 Chỉ có bạn trước sự việc không có nghĩ đến đó, mới tính là tiền tài ngoài ý muốn。 Bạn làm như vậy là không có ý nghĩa đó。

Về nội dung câu hỏi này có thể xem thêm: Tử Vi Đẩu Số Khán Thời Gian Trúng Thưởng

Bổ Sung Về Vận Thiên Tài, Tiền Tài Ngoài Ý Muốn

Học sinh hỏi: “tiền tài ngoài ý muốn” khẳng định là tài vận nghĩ không đến sao?

Lão Sư trả lời: trước đây tôi là như vậy định nghĩa đó, nhưng sau này căn cứ kinh nghiệm của cá nhân, phát hiện định tính như vậy quá cứng nhắc, cần phải sửa đổi một chút。

Có người dù cho không đi toán mệnh, cũng có thể nắm bắt tài vận của bản thân, ví dụ như “làm cái này khẳng định có thể kiếm tiền”, “làm cái này khẳng định sẽ không lỗ”, v.v。

Tại trong đoán bàn thực tế phát hiện, có người bản thân có khả năng dự liệu kiếm tiền, nhưng nếu như mức độ kiếm tiền xa xa vượt ra ước tính của bản thân, như vậy vẫn cứ thuộc về “tiền tài ngoài ý muốn”。 Tôi trước đây quy định “bản thân nghĩ không đến mới tính tiền tài ngoài ý muốn”, là không quá chuẩn xác đó, hôm nay thì lại thêm vào một câu —— nếu như bản thân có thể nghĩ đến cái tài vận này, nhưng không nghĩ đến tài vận sẽ như vậy vượng、 không nghĩ đến kiếm sẽ nhiều như vậy, đó cũng tính là “tiền tài ngoài ý muốn”。

Học sinh hỏi: Phá Quân Hóa Lộc、 Tham Lang Hóa Lộc là tiền tài ngoài ý muốn sao?

Trả lời: đúng đó。 Nhưng là phải ghi nhớ, “tiền tài ngoài ý muốn” chính là bất ngờ đó, tiền tài bản thân không nghĩ đến。 Nếu như bạn cả ngày mua vé số, cho rằng đột nhiên bạn liền biến thành phú quý, đây không thể tính tiền tài ngoài ý muốn đó。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *