Tử Vi Đẩu Số Khán Thời Gian Trúng Thưởng

Tử Vi Và Đời Sống

Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Tử Vi Đẩu Số có thể tính ra thời gian nào trúng thưởng hay không?

Học sinh hỏi: Tử Vi Đẩu Số có thể tính ra thời gian nào trúng thưởng hay không?

LĐL trả lời: cái vấn đề này rất nhiều người đều hỏi qua, đáp án đương nhiên là có thể đó。 Bất quá, dù cho chúng ta tính ra bạn thời gian nào có thể trúng thưởng, cũng không thể báo cho bạn, bởi vì nếu như đã báo cho bạn, sau đó bạn hết sức mà đi mua vé số, hàng ngày trông mong trúng thưởng, trái lại mà sẽ không trúng được。

Học sinh hỏi: đây là vì sao vậy?

LĐL trả lời: nửa tháng trước tôi cơ bản giảng qua cái đạo lý này。 Bên trong Tử Vi Đẩu Số có cái khái niệm, gọi là “tiền tài ngoài ý muốn”, một điều còn lại này lão sư cũng đều giảng qua。 Thiên Lương、 Tham LangPhá Quân đều có sẵn sắc thái tiền tài ngoài ý muốn, đặc biệt là thời gian của Tham Lang Hóa LộcPhá Quân Hóa Lộc。 Bản thân tôi từng trúng qua một cái máy tính bảng giá trị hơn ba nghìn đồng, một năm đó chính là có các loại sao Tham Lang Hóa Lộc cũng chiếu cung Mệnh Lưu niên, chủ có được kinh ngạc vui mừng ngoài ý muốn。

Như vậy, vì sao biết rõ có tiền tài ngoài ý muốn, lại không thể đi mua vé số vậy?

Mọi người đừng ngại cẩn thận suy nghĩ một tý, nếu như bạn hết sức đi mua vé số, sau đó được trúng thưởng, điều này không thể gọi là “ngoài ý muốn” rồi, cần phải gọi là “trong dự liệu” mới đúng。
Xem Trúng Thưởng Trong Tử Vi
Cũng chính là nói, chỉ có kim tiền mà bạn trước sự việc không nghĩ đến、 không dự liệu đến, mới tính làm là “tiền tài ngoài ý muốn”。 Ví dụ như người mua vé số trúng thưởng lớn, rất nhiều người chỉ coi là giải trí, căn bản không nghĩ qua bản thân sẽ trúng thưởng lớn, kết quả đợi đến trúng thưởng rồi, điều này thuộc về “tiền tài ngoài ý muốn”; hoặc là ra ngoài du lịch, ban đầu chỉ muốn giải sầu, kết quả lại tại đáy biển nhặt đến hạt trân châu có giá trị liên thành, những cái này đều thuộc về “tiền tài ngoài ý muốn”。 Nếu như tam phương tứ chính đã có Phá Quân Hóa Lộc、 Tham Lang Hóa Lộc, còn thấy Địa Không Địa Kiếp, thì biểu thị hoạch phát hoạch phá, Thần Tài qua đường。 Ví dụ như xã hội hiện nay, có một số người từ đáy sông ngoài ý muốn khai quật ra một đoạn gỗ mun, cuối cùng lại bị chính phủ lấy đi, đây liền là trường hợp điển hình của Thần Tài qua đường。 Về nội dung có liên quan đến vận thiên tài, có thể tham khảo bài viết: Tử Vi Đẩu Số Khán Vận Thiên Tài Tôi giảng đến đây, cũng cho mọi người ra một cái vấn đề suy nghĩ: vì sao Phá Quân Hóa Lộc、 Tham Lang Hóa Lộc có sắc thái của tiền tài ngoài ý muốn vậy? Nguyên nhân trong đó tại đâu vậy? Hoặc là, cái vấn đề này có thể đổi cách hỏi: vì sao Vũ Khúc Hóa LộcThiên Cơ Hóa Lộc các loại không có tiền tài gì ngoài ý muốn? Mong muốn đem tính chất của Hóa LộcHóa QuyềnHóa KhoaHóa Kỵ chạm đến rõ ràng, đầu tiên còn là phải học tập tinh tình, đem tính chất của một khỏa sao hiểu rõ thấu đáo, sau đó mới có thể hiểu được tính chất của nó sau khi phát sinh Tứ Hóa Ví dụ như nói, đồng dạng là Hóa Lộc, Tham Lang Hóa Lộc cùng Vũ Khúc Hóa Lộc tựu có khác nhau rất lớn; đồng dạng là Hóa Kỵ, Vũ Khúc Hóa Kỵ cùng Thiên Cơ Hóa Kỵ cũng có khác nhau rất lớn。 Trừ điều này ra, chúng ta tại khi nghiên cứu Hóa Lộc、 Hóa Khoa、 Hóa Quyền、 Hóa Kỵ, cũng phải xem cung vị nó tác dụng。 Ví dụ như nói, Tham Lang Hóa Kỵ tại cung Thiên Di, thường thường so với tại cung Mệnh càng không tốt; Thiên Lương Hóa Quyền tại cung Thiên Di, có khi không có bao nhiêu chỗ tốt, thậm chí còn có hại; đến nỗi Văn Khúc Hóa Kỵ, lạc tại tam phương tứ chính của cung Điền Trạch là rất không tốt đó, thường thường biểu thị Phong Thủy nhà ở có vấn đề。

Tử Vi Xem Trúng Thưởng Thế Nào?

Học sinh hỏi: xem trúng thưởng thế nào? Là có phải cung Tài Bạch Thiên Lương nhập miếu, thì dễ dàng trúng thưởng, đánh bạc dễ dàng phát tài không?

Trả lời: điều này không dễ nói, bản thân tôi không bảo vệ cái quan điểm này。


Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *