Thiên Lương Hóa Quyền

14 Chính Tinh
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Thiên Lương Hóa Quyền Là Gì?

Thiên Lương Hóa Quyền là chỉ sao Thiên Lương ở tại trong năm có Thiên Can Ất sẽ Hóa Quyền,  khiến cho quyền lực và trợ lực của sao Thiên Lương tăng thêm. Ngoài ra khi đến Đại Vận hoặc Lưu niên có Can cung là Ất cũng sẽ khiến cho sao Thiên Lương Hóa Quyền.

Luận Giải Thiên Lương Hóa Quyền

Thiên Lương thuộc Mậu Thổ, “lâm vào phong hiến”, tại cổ đại đại biểu cung đình ngự sử, chức trách là giám sát văn võ bách quan,phụ trách văn phong tấu sự。

Ất mộc là Chính Quan của Thiên Lương, là người lãnh đạo trực tiếp của ngự sử, mà cấp trên của ngự sử chính là Hoàng Đế, bởi vì ngự sử do Hoàng Đế bổ nhiệm và miễn nhiệm, trực tiếp hướng tới Hoàng Đế phụ trách, không cần thụ chế bởi quan chức khác。

Kỷ W của xã hội hiện đại, chính là trực tiếp phục tùng ở ZY, cùng ngự sử của cổ đại là rất tương tự đó。 Thời đại tuy nhiên tại biến đổi, nhưng còn là có rất nhiều đồ vật không có biến đổi, rất nhiều đạo lý của cổ đại, cầm đến hôm nay vẫn cứ là dùng thích hợp đó。

Thiên Lương gặp được Ất mộc (Chính Quan), tựu giống là ngự sử gặp đến Hoàng Đế, có thể đem thông tin báo cáo mà bản thân nơi quan sát、 nhận được, lúc này có thể phát huy đầy đủ quyền lực của bản thân, đồng thời tranh lấy cơ hội thăng cấp, vì vậy Thiên Lương tại năm Ất Hóa Quyền

Nếu như Triều đình do Hoạn quan、 Quyền thần thao túng, Hoàng Đế bị mất đi thực quyền, ngự sử khó mà gặp đến Hoàng Đế, thậm chí chỗ viết bản tấu đều bị giữ lại, lúc này ngự sử chính là vật trang trí, cũng không có biện pháp phát huy quyền lực rồi。

Thiên Lương Hóa Quyền sẽ đề cao tôn giáo tín ngưỡng 

Tại đồng thời Thiên Lương Hóa Quyền, Thái Âm tất nhiên Hóa Kỵ, cái đạo lý này cũng rất đơn giản, ngự sử mong muốn thăng chức、 mong muốn khuếch đại quyền lực của bản thân, đương nhiên là phải gìn giữ thanh bạch liêm khiết, không thể giống quan chức khác dạng đó để đạt được lợi nhuận、 nhận hối lộ。 Nếu như ngự sử trên tay có rất nhiều tiền, trái lại mà đối với bản thân bất lợi, bởi vì tại trên cái vị trí này, càng có tiền càng không dám tiêu tiền, cho dù tiền tài đường đến chính đáng, bản thân cũng hưởng thụ không đến bao nhiêu。

Vì vậy, Thiên Lương Hóa Quyền đồng thời hội chiếu Thái Âm Hóa Kỵ, biểu thị tài khí yếu đi, hoặc là tiêu hao tương đối lớn, kiếm được tiền về sau còn có chi xuất rất lớn, cũng có thể là tuy có tiền, bản thân lại khó mà có hưởng thụ vật chất sung túc。

Thông thường đến nói, người có Thiên Lương Hóa Quyền tọa mệnh, không phù hợp đem cuộc đời mục tiêu đặt tại trên kinh thương kiếm tiền lớn, nhưng có thể làm chút nghề phụ, kiếm một số tiền nhỏ rải rác。 (Nếu như có Lộc Tồn tại tam phương tứ chính hội chiếu, có thể bù đắp tài vận)

Đem Thiên Lương coi là chủ Phụ Mẫu đến cư xử, giải thích đến tựu càng đơn giản:

Thiên Lương là Phụ Mẫu chủ, đại biểu phụ huynh、 tộc trưởng, thông thường đều là nam tính。 Ất mộc là Chính Quan của Thiên Lương (Mậu Thổ), mà Chính Quan đại biểu con cái của nam tính。Phụ huynh gặp đến con cái, quyền lực liền biến lớn, có thể sử dụng quyền quản giáo của bản thân, quy định sự việc nào có thể làm, sự việc nào không thể làm; mà còn, lựa chọn sự nghiệp、 hôn nhân đại sự của con cái tương lai, cũng sẽ bị phụ huynh can thiệp、 ảnh hưởng, đây đều là đạo lý của Thiên Lương tại năm Ất Hóa Quyền。

——Cung Phụ Mẫu có Thiên Lương Hóa Quyền đó, biểu thị cha mẹ quản giáo nghiêm khắc; đồng thời còn hội chiếu Thái Âm Hóa Kỵ, biểu thị vì cha mẹ nghiêm khắc, bản thân nhận được tình yêu của gia đình không đủ, cảm tình cùng cha mẹ có một số xa cách。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *