Thiên Đồng Thiên Lương

14 Chính Tinh
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Mệnh Thiên Đồng Thiên Lương Là Gì

Mệnh Thiên Đồng Thiên Lương là cung Mệnh có hai sao Thiên Đồng và sao Thiên Lương đồng cung, có thể nói tính cách của bản thân sẽ bị chi phối bởi cả hai Chính Tinh này, tồn tại đặc điểm tính cách của cả hai sao Thiên Đồng và Thiên Lương.

Luận Giải Mệnh Thiên Đồng Thiên Lương

Thiên Đồng、 Thiên Lương tọa mệnh tại cung Dần、 cung Thân, cổ nhân gọi là “ấm phúc tụ không sợ hung nguy”。 Bởi vì Thiên Đồng là Phúc tinh, Thiên Lương là Ấm tinh, vì vậy khi hai sao đồng độ, liền gọi là “ấm phúc tụ”。 Sao Thiên Lương có năng lực giải ách chế hóa, dù cho mệnh chủ gặp phải sự việc hung hiểm, cũng có khả năng phùng hung hóa cát。

Người an mệnh cung Dần, Thiên Lương nhập miếu, Thiên Đồng bình vị; người an Mệnh cung Thân, Thiên Đồng tọa vượng, Thiên Lương lạc hãm。 Vì vậy, “Thiên Đồng Thiên Lương” của cung Dần tọa mệnh, cuộc đời phát triển sẽ thuận lợi một chút; “Thiên Đồng Thiên Lương” ở cung Thân tọa mệnh, nguyên do bởi vì Thiên Lương lạc hãm, phải trải nghiệm bôn ba、 khó khăn、 đau khổ càng nhiều。 Nhưng mà, đây đều không phải nói người an Mệnh cung Thân, thành tựu nhất định kém hơn so vói an mệnh cung Dần, chỉ là dưới so sánh, cuộc đời con đường trải qua càng thêm gian khổ mà thôi。

Nếu như chỉ từ thành tựu lớn nhỏ đến luận, “Thiên Đồng Thiên Lương” tọa mệnh ở hai cái cung vị này, khác biệt chẳng hề tính rất lớn。

Thiên Đồng Thiên Lương tọa mệnh, đối với nam mệnh khá là có lợi。 Nếu tam phương tứ chính không thấy sát tinh, người này tính cách cương chính, nói nguyên tắc, giữ kỷ luật; nhưng mà, nếu như cung Mệnh có sát tinh, Thiên Lương còn lạc hãm, người này còn sẽ biến thành cố chấp、 cứng nhắc, không hiểu biết linh hoạt biến thông。

Vô luận an mệnh tại cung vị nào, đều thích gặp Hóa LộcHóa QuyềnHóa Khoa, nếu như có Lộc Tồn、 Hóa Lộc, còn thấy Thiên Mã, mà còn Lộc tinh không có rơi vào Không Vong, đều thành “Lộc Mã Giao Trì cách”, chủ phú。

Thiên Đồng Thiên Lương có duyên với tôn giáo
Thông thường đến nói, tam phương tứ chính thích gặp Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên ViệtVăn XươngVăn Khúc、 Lộc Tồn。

1、 Người sinh năm Đinh, an mệnh cung Dần cát nhất, cung Tài Bạch có Thái Âm Hóa Lộc, cung Quan Lộc có Thiên Cơ Lộc Tồn nằm cùng, cấu thành “song Lộc triều viên cách”; còn vì Thiên Đồng Hóa QuyềnThiên Cơ Hóa Khoa cùng Thái Âm Hóa Lộc tại tam hợp củng chiếu, cũng cấu thành “Tam kỳ gia hội cách”。 Nếu như Tam cát hóa không lạc Không Vong, còn gặp cát tinh củng thấu, phú quý song toàn, nữ mệnh cũng chủ phú quý。 Người an  cung Mệnh Thân thứ hai。

2、 Người sinh năm Canh, Thiên Đồng Hóa Kỵ tại cung Mệnh, nên người an mệnh cung Dần là tốt, nếu an mệnh tại cung Thân, Thiên Lương lạc hãm cùng Lộc Tồn、 Thiên Đồng Hóa Kỵ đồng cung, hai phía có Kình DươngĐà La đến giáp, là “Dương Đà Giáp Kị cách”, một đời quan hệ nhân tế không tốt, dễ bị người khác gạt bỏ, bản thân cũng khó thủ tài。 Nếu như không thấy càng nhiều sát tinh, cũng có thể đắc phú, còn có địa vị xã hội nhất định, nhưng mà vô luận như nào, đều sẽ dẫn đến thị phi phong ba, bản thân bận tâm cực khổ, khó mà hưởng thụ。

3、 Người sinh năm Canh, an mệnh cung Dần khá tốt, chỉ cần không thấy sát tinh còn lại, nguy hại của Thiên Đồng Hóa Kỵ đều không tính nghiêm trọng。 Thấy Lộc Mã Giao Trì, cũng có thể thành giàu có, nhưng bôn ba làm lụng vất vả không tránh được。 Thấy cát tinh có thể phú quý song toàn。

4、 Người sinh năm Canh, vô luận an mệnh tại cung vị nào, nam mệnh đều nên kết hôn muộn là phù hợp。 Nếu tảo hôn, sợ đối với thê tử có hình khắc。 Người sinh năm Canh thành cách cục này, nữ mệnh không bằng nam mệnh, hôn nhân dễ có vấn đề。

5、 Người sinh năm Ất, cung Mệnh Thiên Lương Hóa Quyền, hội chiếu cung Quan Lộc Thiên Cơ Hóa Lộc, cung Nô Bộc Tử Vi hóa ra Khoa tinh, cung Tài Bạch Thái Âm Hóa Kỵ, cái tổ hợp này rất đẹp。 Nếu là an mệnh cung Dần, Thiên Đồng、 Thiên Lương cùng Đà La đồng độ, bởi vì Thiên Lương có năng lực giải ách chế hóa, còn Thiên Lương Hóa Quyền, có thể chế Đà La làm dụng, lúc này tài trí、 thủ đoạn của người này đều đã nhận được tăng cường; mà cung Nô Bộc Tử Vi Hóa Khoa, chỉ cần không kiến sát, chỗ tốt đối với bản thân nhất định lớn hơn chỗ hại。 Nếu Thiên Lương Hóa Quyền lại đắc Tả Phù Hữu Bật, có thể làm quan cao。 Người an Mệnh cung Thân kém hơn, bởi vì lúc này Thiên Lương lạc hãm Hóa Quyền, lực lượng không bằng cung Dần; lại thêm vào hành sự cứng nhắc, khó mà đại phú đại quý。 Cần chú ý, bởi vì người sinh năm này cung Mệnh Thiên Lương Hóa Quyền、 cung Tài Bạch Thái Âm Hóa Kỵ, quý lớn hơn phú, nên lấy theo đuổi địa vị xã hội là chủ, cầu tài thì kém。

6、 Người sinh năm Ất, cung Nô Bộc Tử Vi Hóa Khoa, cùng Tả Phù、 Hữu Bật đồng cung, cũng cát。 Nhưng mà, cung Nô Bộc quá mạnh, thì biểu thị thuộc hạ phát triển so với bản thân tốt hơn, bản thân sẽ nhận đến áp lực của thuộc hạ thậm chí khắc hại。

7、 Người sinh năm Ất, nữ mệnh an tại cung Dần khá tốt。 Người an mệnh tại cung Thân, cảm tình hôn nhân tất không hoàn mỹ, sau khi kết hôn nên cùng trượng phu tụ ít ly nhiều là phù hợp。 Bản thân cũng tốt nhất làm chức nghiệp nữ tính, không được làm bà chủ gia đình。

8、 Thiên Cơ Hóa Lộc tại cung Quan Lộc, sự nghiệp thường phát sinh cải biến, hoặc nhiều kiêm chức。 Thấy cát tinh, có thể làm công vụ viên。

9、 Người sinh năm Giáp, cung Phúc Đức Thái Dương hóa ra Kỵ tinh, một đời thị phi phong ba nhiều, bận tâm lao thần。 Những thị phi phong ba này, thường thường là bởi vì không chấp nhận cách ứng xử của người khác mà dẫn đến。 Nếu như cung Mệnh Thiên Lương cùng Lộc Tồn đồng cung, cũng khả năng là sau khi đắc tài dương dương đắc ý, vì người khác đố kị mà dẫn đến thị phi。 Nam mệnh thấy cát tinh, hoặc đắc Lộc Mã Giao Trì, có thể có phú quý; nữ mệnh thấy cát tinh cũng có thể được phú quý, nhưng tầng thứ không bằng nam mệnh, còn cảm tình hôn nhân tất không hoàn mỹ。

10、 Người sinh năm Bính, Thiên Đồng Hóa Lộc tại cung Mệnh, thích gặp Thiên Mã nằm cùng, nếu Lộc Mã đều không rơi vào Không Vong, lại thấy cát tinh, là mệnh giàu。 Cung Quan Lộc Thiên Cơ Hóa Quyền, người này lòng thượng tiến cũng khá mạnh, nhưng tuổi trẻ vẫn còn nhiều bôn ba biến động。 Tam phương tứ chính thích gặp Văn Xương Hóa Khoa, cách cục tầng thứ có thể lần nữa nâng cao。 Nhưng Liêm Trinh Hóa Kỵ tại cung Tử Tức, xung phá cung Điền Trạch, vận gia đình không tốt, cần chú ý tình huống thân thể thành viên trong nhà。 Thiên Đồng Hóa Lộc tại cung Mệnh, vô luận nam nữ, tình dục đều khá nặng, có tâm thái hưởng thụ cuộc đời, phấn đấu đến cảnh giới nhất định tựu lười ở đột phá rồi, đây là khuyết điểm của cách cục này。

11、 Nữ mệnh Thiên Đồng Hóa Lộc, cần phải xem cung Phúc Đức Thái Dương tốt xấu đến luận cát hung, không thể chỉ xem cung Mệnh tam phương tứ chính liền hạ kết luận。

12、 Người sinh năm Mậu, nữ mệnh khó mà thu được trượng phu trợ lực, cần dựa vào nỗ lực bản thân phát triển, hôn nhân không đẹp。 Nam mệnh phù hợp tham gia công tác loại hình bôn ba, hoặc lấy chức nghiệp có tính kỹ thuật là tốt, bằng không sự nghiệp nhiều biến động, bận tâm lao thần không tránh được。

13、 Cung Quan Lộc Thiên Cơ Hóa Kỵ, khá không thích hợp tham chính。

14、 Người sinh năm Kỷ, cung Phụ Mẫu Vũ Khúc Hóa Lộc thấy Tham Lang Hóa Quyền, nếu Vũ Khúc Hóa Lộc có được cát tinh củng thấu, gia đình xuất thân khá tốt。 Nhưng kết cấu của cung Phụ Mẫu Vũ Khúc Thất Sát, biểu thị cha mẹ chỉ có thể mang đến giúp đỡ trên kim tiền cho mệnh chủ, chẳng hề có thể trực tiếp dìu dắt sự nghiệp của người này phát triển。 Cung Mệnh Thiên Lương Hóa Khoa, thích gặp Văn Xương、 Lộc Tồn, có thể tại phương diện văn hóa、 nghệ thuật phát triển。 Thấy Tả Phù、 Hữu Bật càng tốt, có thể nắm giữ quyền lực nhất định, cũng sẽ hàm chứa độ nổi tiếng xã hội。 Nữ mệnh cũng đẹp, nhưng cung Phu Thê của nữ mệnh không thích gặp Văn Khúc Hóa Kỵ

15、 Người sinh năm Tân, Cự Môn Hóa Lộc tại cung Phu Thê, Lộc Tồn lạc tại cung Dậu, cần trọng điểm xem tốt xấu của cung Phu Thê, cùng với tình huống của cung Dậu Lộc Tồn tổng thể đến định cát hung。 Thông thường đến nói, an Mệnh cung Thân tốt hơn, nếu là an mệnh cung Dần, đối diện Đà La đến xung, cung Tài Bạch là Thái Âm Kình Dương đồng độ, chủ gia đình không hòa mỹ, sự nghiệp của bản thân phát triển cũng nhiều khốn đốn。 Nếu an Mệnh cung Thân, cùng Đà La đồng độ, bởi vì Thiên Đồng、 Thiên Lương không sợ sát tinh, có thể chế Đà La làm dụng, lại thêm vào cung Phụ Mẫu có Vũ Khúc Lộc Tồn, chỉ cần không kiến sát nhiều, không lạc Không Vong, đều biểu thị cha mẹ năng lực kiếm tiền không tệ, nhưng mà Vũ Khúc Lộc Tồn cũng chủ cha mẹ khá keo kiệt bủn xỉn, không cam lòng cho cho mệnh chủ tiêu tiền。

16、 Người sinh năm Tân, nữ mệnh an tại cung Dần、 cung Thân đều có khuyết điểm, tương đối đến nói, cung Dần hơi tốt hơn một chút。 Nếu như cung Phu Thê Cự Môn Hóa Lộc có được cát tinh củng thấu, còn có Văn Khúc Hóa Khoa, trượng phu có thể trở thành người có tiếng tăm trong xã hội, phú quý song toàn。 Cự Môn Hóa Lộc thấy Văn Xương Hóa Kỵ đồng độ, hiệu quả không bằng Văn Khúc Hóa Khoa, nhưng chỉ cần không mang càng nhiều sát tinh, trượng phu vẫn còn có phú quý, chỉ là cảm tình hôn nhân của hai người không tốt。

17、 Người sinh năm Nhâm, Thiên Lương Hóa Lộc tọa mệnh, thích gặp sao Thiên Mã, vẫn còn thuộc về kết cấu “Lộc Mã Giao Trì”。 An mệnh cung Dần khá tốt, có thể cấu thành “Minh Lộc Ám Lộc, cẩm thượng thiêm hoa”。 An tại cung Thân thứ hai。 Cung Phụ Mẫu Vũ Khúc Hóa Kỵ, không được cha mẹ trợ lực, nếu cung Phụ Mẫu mang sát tinh, thì cha mẹ phát triển không tốt, sẽ liên lụy mệnh chủ。 Hoặc là thân thể yếu nhiều bệnh, cần phải mệnh chủ tiêu tiền chăm sóc。 Người Mệnh thành cách này, cần phải xem cung Nô Bộc Tử Vi Phá Quân đến định cách cục lớn nhỏ, nếu cung Nô Bộc Tử Vi Phá Quân mang sát tinh, người này tất bị thuộc hạ liên lụy、 phản bội thậm chí công kích。 An mệnh tại cung Dần, thì Kình Dương tại cung Phu Thê cùng Cự Môn đồng độ, vô luận nam nữ, cảm tình hôn nhân đều sẽ có vấn đề, nhiều tranh cãi, nhiều thị phi。 Lại thấy đào hoa, là mệnh ly dị。

18、 Người sinh năm Quý, cung Nô Bộc Phá Quân Hóa Lộc, cung Phu Thê Cự Môn Hóa Quyền, cung Tài Bạch Thái Âm Hóa Khoa, tổ hợp khá thông thường。 Nữ mệnh khá tốt, bởi vì nữ nhân có thể nương tựa phối ngẫu, lấy Cự Môn Hóa Quyền cùng Lộc Tồn nằm cùng, mà không lạc Không Vong là tốt。 Nam mệnh thì thích an mệnh tại cung Thân, thì Lộc Tồn lạc tại cung Quan Lộc của bản thân, so với Lộc Tồn lạc tại cung Phu Thê càng tốt。 Cung Nô Bộc Phá Quân Hóa Lộc, chủ bên cạnh bạn bè luôn luôn biến đổi, đối với bản thân cũng có giúp đỡ, nhưng trợ lực thông thường。 Cung Tài Bạch Thái Âm lạc hãm Hóa Khoa, dù cho thấy Văn Xương、 Văn Khúc, cũng tốt nhất là nắm giữ một môn kỹ thuật, hoặc làm tài chính kinh tế、 đường lối tài chính, không được đi thuần văn chức。 Kỳ thực, Thiên Đồng Thiên Lương tọa mệnh hội chiếu Thiên Cơ, cũng cùng “Thiên Cơ Thiên Lương” đồng độ có đặc điểm tương tự, nếu có cao nghệ tùy thân, thì so với tham gia thuần văn chức tiền đồ phát triển lớn hơn nhiều。

19、 Người sinh năm Quý, Thái Âm tại cung Tài Bạch Hóa Khoa, nếu là Thái Âm tại vượng địa, thì tiền tài điều chuyển khá thuận lợi, tài vận khá tốt, nam mệnh có thể vì thê tử mà đắc tài, nữ mệnh thì phù hợp phối hợp trượng phu phát triển sự nghiệp。

20、 Cung Tử Tức Tham Lang Hóa Kỵ, còn cùng Đà La đồng độ, Lưu niên đi đến ở đây, cần chú ý sự kiện đào sắc ảnh hưởng đối với bản thân。 Vô luận nam nữ, thông thường đều biểu thị thai đầu khó giữ, con cái nhiều tai bệnh。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *