Thiên Cơ Thái Âm

14 Chính Tinh

Mệnh Thiên Cơ Thái Âm Là Gì

Mệnh Thiên Cơ Thái Âm là cung Mệnh có hai sao Thiên Cơ và sao Thái Âm đồng cung, có thể nói tính cách của bản thân sẽ bị chi phối bởi cả hai Chính Tinh này, tồn tại đặc điểm tính cách của cả hai sao Thiên Cơ và Thái Âm.

Luận Giải Mệnh Thiên Cơ Thái Âm

Thiên Cơ Thái Âm tại cung Dần Thân tọa mệnh, vô luận nam nữ, đều chủ tính cách khá ôn hòa, đối với người khác giới có lực hấp dẫn。 Nam mệnh đa phần soái ca, nữ mệnh thì nhiều gái đẹp。

1、 Không thích Văn XươngVăn Khúc đồng cung, tính cách sẽ vì Xương Khúc biến thành nhu nhược, đối với phát triển mệnh vận bất lợi。

2、 Thích gặp Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt。 Nếu đã có Phụ BậtKhôi Việt, còn có Khoa Quyền Lộc hội, là mệnh tốt nhất, là quan là thương đều được phát đạt。

3、 Người sinh năm Đinh chủ phú quý, sát tinh ít, một đời an lạc vô ưu, ăn mặc sung túc。 Cát tinh nhiều, phú quý song toàn。

4、 Người sinh năm Kỷ cũng có thể phú quý, có thể nương nhờ trưởng bối cất nhắc, vận thế rất cát。 Hội sao Văn Xương, khảo vận tốt。

5、 Người sinh năm Quý cùng gia đình duyên phận cạn, thích an cung Mệnh Thân, có thể cấu thành Khoa Lộc tuần phùng cách。 Lòng thượng tiến mạnh, nỗ lực mà có thành tựu。

6、 Người sinh năm Giáp, vô luận nam nữ mệnh, hôn nhân đều bất lợi。 Thiên Cơ Thái Âm là kết cấu Tử Phủ giáp Mệnh, được nhiều trưởng bối cất nhắc, cũng có thể được đồng nghiệp ủng hộ và yêu mến。

Thiên Cơ Thái Âm hù hợp trở thành kiến trúc sư

7、 Người sinh năm Canh, thích Lộc Tồn tại cung Thiên Di, khá không thích cùng Lộc Tồn đồng độ。 Nam mệnh có thể vì vợ đắc quý, nữ mệnh đa phần chủ điều kiện cá nhân ưu việt。

8、 Người sinh năm Nhâm có thể làm công vụ viên, công an - kiểm sát - tư pháp đẹp nhất。 Nữ mệnh gia đình có vấn đề, còn đối với trượng phu khá bất lợi。

9、 Người sinh năm Ất, cung Mệnh thấy Thái Âm Hóa Kỵ, thị lực kém, đối với người thân nữ giới bên cạnh bất lợi, cùng gia đình duyên phận không sâu, một đời nhiều bôn ba。

9、 Người sinh năm Bính, nam nữ mệnh đều được phú quý, nhưng không phù hợp nữ mệnh。 Nữ mệnh nhiều người cảm tính, quá ư coi trọng tình dục, không đủ lý trí, dễ bị ngoại giới dẫn dụ。

10、 Người sinh năm Mậu, thấy Thiên Cơ Hóa Kỵ tại cung Mệnh, vô luận nam nữ mệnh, đều chủ cảm xúc không ổn định, vì sự cố nhỏ mà do dự, dễ có thần kinh suy nhược。 Nữ mệnh đối với trượng phu bất lợi, nam mệnh đa phần chủ xa rời quê hương phát triển。

11、 Người sinh năm Tân, thích hợp tại vùng khác phát triển, cung Mệnh không phù hợp có Văn Xương Hóa Kỵ

12、 Vô luận là an mệnh tại cung Dần, hay là an mệnh tại cung Thân, nữ mệnh đều rất khó tìm được đối tượng lý tưởng。 Người sinh năm Giáp, vấn đề hôn nhân đặc biệt nghiêm trọng, nên tụ ít ly nhiều là phù hợp。

13、 Nữ mệnh thấy Xương Khúc đồng độ, tướng mạo có lẽ không tính đặc biệt mỹ lệ, nhưng đối với người khác giới lực hấp dẫn tương đối mạnh。

14、 Người sinh năm Đinh, tuy có thể Tài Quan song mỹ, nhưng đáy lòng thường có cảm giác lạc lõng không thể thoát khỏi, cuộc đời tất có rất nhiều mối hận suốt đời。

15、 Người sinh năm Quý, cung Mệnh Thái Âm Hóa Khoa, có thể làm công tác văn chức, lúc này thấy Văn Xương、 Văn Khúc không hung。

16、 Người sinh năm Nhâm, thích gặp Tả Phù Hóa Khoa cùng Thiên Phủ đồng độ, đại cát。

17、 Thiên Cơ Thái Âm tọa mệnh, thích đến vận Thiên Phủ。

18、 Cung Phụ Mẫu Tử Vi Tham Lang, không thích gặp sát tinh, đa phần chủ cha mẹ ly dị, bản thân có hai đời cha mẹ。

19、 Cung Tài Bạch Thiên Đồng Hóa Kỵ, tay trắng khởi nghiệp。

20、 Cung Phúc Đức Cự Môn Hóa Quyền, nữ mệnh đối với trượng phu bất lợi, người an mệnh cung Dần hung。

21、 Cung Mệnh、 cung Thiên Di thích gặp Lộc Mã Giao Trì, chủ phú quý。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *