Luận Về Thiên Cơ Hóa Lộc

14 Chính Tinh
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Thiên Cơ Hóa Lộc Là Gì?

Thiên Cơ Hóa Lộc là một trạng thái hóa khí của sao Thiên Cơ trong năm Ất, có thể hiểu rằng Thiên Can Ất Mộc sẽ khiến cho sao Thiên Cơ hóa ra Lộc Tinh, mang lại nhiều cơ hội và lợi lộc tới. Cùng tìm hiểu thêm về Thiên Cơ Hóa Lộc ở nội dung bên dưới nhé!

Vì Sao Tài Khí Của Thiên Cơ Hóa Lộc Không Vượng?

Học sinh hỏi: trên sách của Vương Đình Chi nói, Vũ Khúc Hóa Lộc tài khí vượng nhất, mà Tài khí của Thiên Cơ Hóa Lộc không vượng, cụ thể cần phải giải thích như nào?

Trả lời: Vũ Khúc bản thân là Tài tinh, vì vậy Vũ Khúc Hóa Lộc có thể lý giải là “tiền sinh tiền”, biểu thị tư kim một dòng bất tận, tiền mặt trôi chảy, những điều này đều là thể hiện tài khí vượng thịnh。

Trừ điều này ra, sao Vũ Khúc tất nhiên cùng sao Liêm Trinhsao Tử Vi thành kết cấu tam hợp, sao Tử Vi là Hoàng Đế, là chủ tinh của cung Quan Lộc, đại biểu sự nghiệp có tiền đồ、 có thể tiếp tục mở rộng phát triển; Liêm Trinh đại biểu giao tế、 kế hoạch 、 kéo dài, vì vậy khi Vũ Khúc Hóa Lộc, cũng sẽ khiến Liêm Trinh、 Tử Vi đều nhận ích lợi, dẫn đến tài khí càng vượng。

Đơn giản làm cái so sánh, có cá nhân kiếm đến được 100 vạn, sau đó còn đem 100 vạn này đưa vào tại trên sự nghiệp, khuếch đại kinh doanh hạng mục, cuối cùng còn kiếm đến số lượng ngàn vạn, điều này có thể nói là kết quả của Vũ Khúc Hóa Lộc、 Tử Vi、 Liêm Trinh cùng nhau。 Tử Vi đại biểu quý nhân, tác dụng tại trên sự nghiệp, là ý tứ của tiền đồ sáng chói、 được người tương trợ; Liêm Trinh có thể lý giải là sự nghiệp mở rộng, tại sau khi gặp đến Vũ Khúc Hóa Lộc, kế hoạch trên sự nghiệp liền có khả năng thành công。

Dưới sự so sánh, Thiên Cơ Hóa Lộc thường thường có khả năng tại tam phương tứ chính gặp được Thái Âm, Thái Âm là Tài tinh không sai, nhưng lúc này Thái Âm nhất định Hóa Kỵ, thông thường đến nói, đây là đối với tài vận bất lợi đó。

Ngoài ra, Thiên Cơ nhất định sẽ cùng Thiên Đồng tam hợp hội chiếu, Thiên Đồng chỉ là Phúc tinh, đối với biên độ tăng thêm của sự nghiệp、 kim tiền có hạn, xa không tốt bằng Tử Vi được。 Vì vậy, người có Thiên Cơ Hóa Lộc tọa mệnh, tự nhiên so với người có Vũ Khúc Hóa Lộc tọa mệnh tài khí phải yếu hơn rất nhiều。

Thiên Cơ Hóa Lộc rất có thể phù hợp làm phi công

Thiên Cơ bản thân là máy móc, có thể lý giải là công cụ giao thông, Thiên Cơ Hóa Lộc có một cái ý tứ là “công cụ giúp đỡ giao thông kiếm tiền”。 Chúng ta xem qua trên xã hội người mà “công cụ giúp đỡ giao thông kiếm tiền”, có mấy cái là phát tài lớn vậy? Bạn gặp đến có mấy người tài xế chạy xe ta-xi là phát được đại tài vậy? Còn có lái xe bus、 lái tàu thuyền、 lái phi cơ、 chuyển phát nhanh …… đều có thể lý giải là Thiên Cơ Hóa Lộc, những người này khả năng so với người bình thường phải giàu có hơn, nhưng là phải đạt đến mức độ “đại phú”, không nghi ngờ gì là cực khó đó。

Vô luận là xã hội cổ đại, hay là xã hội hiện đại, chúng ta đều có thể thường thường nghe đến “một số người mở công xưởng phát được đại tài”, hoặc là “một số người làm buôn bán phát được đại tài”, cũng có “một số người đầu tư、 đầu cơ cổ phiếu phát được đại tài”、 “đầu cơ bất động sản phát được đại tài”。 Vô luận là mở công xưởng, hay là làm buôn bán, thậm chí đầu tư、 đầu cơ cổ phiếu, đều có khả năng tính thành là Vũ Khúc Hóa Lộc, nhưng quan hệ cùng Thiên Cơ Hóa Lộc chẳng hề lớn。

Đương nhiên, chỗ nói bên trên chỉ là tương đối giữa Nguyên cục Thiên Cơ Hóa Lộc tọa mệnh cùng Vũ Khúc Hóa Lộc tọa mệnh, không nên cho rằng “người sinh năm Ất toàn bộ đều không phát được tài”, điều này là nói hươu nói vượn rồi。 Nếu như là Thiên Cơ Hóa Lộc không tại cung Mệnh, tại một số cung vị khác, trái lại mà có khả năng trở thành người đại phú。

Trừ điều này ra, Thiên Cơ Hóa Lộc nếu như còn thêm một cái Lộc Tồn, hoặc là thêm vào rất nhiều cát tinh, cũng sẽ tương đối giàu có, không thể mù quáng cho rằng 【Thiên Cơ Hóa Lộc nhất định chỉ có thể kiếm ít tiền】。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *