Thiên Cơ Hóa Kỵ

14 Chính Tinh
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Thiên Cơ Hóa Kỵ Là Gì?

Thiên Cơ Hóa Kỵ là chỉ sao Thiên Cơ ở tại trong năm có Thiên Can Mậu sẽ Hóa Kỵ, làm phơi bày những mặt xấu của sao Thiên Cơ. Ngoài ra khi đến Đại Vận hoặc Lưu niên có Can cung là Mậu cũng sẽ khiến cho sao Thiên Cơ Hóa Kỵ.

Thiên Cơ Hóa Kỵ Ảnh Hưởng Trí Nhớ

Năm 2014, Lệnh Đông Lai đi đến Lưu niên Thiên Cơ Hóa Kỵ, năm này có các loại tình huống biến động、 ra ngoài、 xa nhà、 lao tâm、 bôn ba, điều này mọi người đều biết đoán。

Trừ điều này ra, còn có một sự kiện tương đối đặc biệt: tôi thay đổi mật khẩu cho một cái tài khoản QQ, kết quả thay đổi về sau quên mất rồi, vô luận thế nào nhớ lại đều nghĩ không đến, đã thử nhiều cái mật mã, đều hiển thị “mật mã không chính xác”。 Đây cũng là một trong những khốn nhiễu mà Thiên Cơ Hóa Kỵ mang đến。

Kỳ thực, tôi bình thường đều sẽ nhớ được mật mã của bản thân, duy nhất tại năm 2014 lần đó đã quên sạch, mà sau khi quên mất còn cũng tìm không trở về rồi。

Thiên Cơ Hóa Kỵ sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ
Đã đến năm 2018, tôi lần nữa nhận đến ảnh hưởng của Thiên Cơ Hóa Kỵ, tôi đã đổi mật mã tài khoản công khai cho công ty, ngay lúc đó tôi còn liên tục đăng xuất、 đăng nhập mấy lần, bảo đảm chắc chắn bản thân chính tay truyền vào mật mã, cam đoan bản thân sẽ không quên mất。 Nhưng mà, đã qua một tháng sau, liền thế nào cũng nghĩ không đến khi mới đầu thiết lập đích thị là mật mã gì rồi。

Hai sự kiện này bên trên, đều có thể đối ứng lên ý tứ “thông minh trái lại bị thông minh hại”。 Bởi vì tôi ban đầu cho rằng đã chuyển mật mã liền càng thêm an toàn、 càng thêm có bảo đảm, nhưng mà sau khi đã chuyển trái lại mà đem mật mã đã quên, dẫn đến trên tinh thần vô cùng khốn nhiễu, vắt óc suy nghĩ cũng nghĩ không ra đến rồi。 Cũng có thể nói là hậu quả của “tự cho mình thông minh” dẫn đến。

May mà mật mã tài khoản công khai là có thể tìm về đó, nhưng mà yêu cầu tôi đến ngân hàng đi sửa đổi, mà ngân hàng này còn cách nhà tôi rất xa, còn phải mang lên rất nhiều văn kiện chứng minh, thời gian này còn phải biến động、 bôn ba、 lao tâm rồi。

Vì vậy, nếu như tam phương tứ chính Lưu niên của các vị có Thiên Cơ Hóa Kỵ, tốt nhất là trước tiên làm tốt chuẩn bị của biến động, nhưng mà không được tùy ý biến động, đã đến thời gian không thể không biến lại làm ra cải biến。 Nếu như là đổi mật mã mà nói, cũng tốt nhất là đem mật mã sau khi đổi viết xuống đến, để tránh bản thân quên mất。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *