Thiên Cơ Hóa Khoa

Blog
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Thiên Cơ Hóa Khoa Là Gì?

Thiên Cơ Hóa Khoa là chỉ sao Thiên Cơ ở tại trong năm có Thiên Can Đinh sẽ Hóa Khoa, tăng lên trợ lực và danh vọng, học thức rất lớn cho sao Thiên Cơ. Ngoài ra khi đến Đại Vận hoặc Lưu niên có Can cung là Đinh cũng sẽ khiến cho sao Thiên Cơ Hóa Khoa.

Thiên Cơ Hóa Khoa thông minh, nhiều kế hoạch

Thiên Cơ Hóa Khoa Tại Các Cung Vị

(Thiên Cơ Hóa Khoa phải cùng Thiên Đồng Hóa QuyềnThái Âm Hóa Lộc cùng một chỗ xem,xem tại cung vị gì, tổ hợp sao gì, ưu điểm của từng người đã phát huy bao nhiêu)

1、 Cung Mệnh = thông minh、 có đầu óc、 thiện lương, hội chiếu Cự Môn Hóa Kỵ thì tương đối thích biểu hiện bản thân (cũng có khẩu thiệt thị phi、 bị người mắng、 châm biếm v.v, hoặc là các loại tính chất như bản thân nói chuyện dẫn đến phiền phức、 châm biếm người khác), có thể bày mưu tính kế cho người khác, tại cung Mệnh Thân (身) đều không tệ ——khả năng có tín ngưỡng tôn giáo。 Kỳ thực, Thiên Cơ bất luận là hóa ra gì, hoặc là không có Tứ Hóa, tại cung Mệnh hoặc là cung Thân đều rất khả năng có tín ngưỡng tôn giáo

2、 Tại cung Huynh Đệcung Nô Bộc chủ cát, cùng Thiên Cơ Hóa Lộc có hiệu quả tương tự。 Nhưng khác nhau đích thị là, Thiên Cơ Hóa Khoa thường thường có Cự Môn Hóa Kỵ đến tương hội, vì vậy tình huống cãi vã so với Thiên Cơ Hóa Lộc càng nhiều một chút;

3、Nếu như hội chiếu Cự Môn Hóa Kỵ, tựu sẽ có đặc điểm của Cự Môn Hóa Kỵ, đương nhiên tính chất của Thiên Cơ Hóa Khoa cũng tồn tại, sẽ không cải biến

4、 Tại cung Tài Bạchcung Quan Lộc hiệu quả thông thường, cụ thể cần xem tổ hợp đến định, Thiên Cơ không phải Tài tinh

5、 Tại cung Thiên Di rất cát lợi ——Thiên Cơ tại cung Thiên Di chủ cát

6、 Tại cung Phụ Mẫu cũng không tệ —— cha mẹ、 cấp trên thông minh、 thiện lương, đối với bản thân có một số chỗ tốt (cung Phụ Mẫu Thiên Cơ Hóa Kỵ thì không tốt)

7、 Tại cung Phúc Đức chủ cát

8、 Tại cung Điền Trạch hiệu quả thông thường, cần cùng Thái Âm Hóa Lộc tam hợp、 hội chiếu mới nhiều cát lợi

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *