Thái Dương Thiên Lương

14 Chính Tinh
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Mệnh Thái Dương Thiên Lương Là Gì

Mệnh Thái Dương Thiên Lương là cung Mệnh có hai sao Thái Dương và sao Thiên Lương đồng cung, có thể nói tính cách của bản thân sẽ bị chi phối bởi cả hai Chính Tinh này, tồn tại đặc điểm tính cách của cả hai sao Thái Dương và Thiên Lương.

Luận Giải Mệnh Thái Dương Thiên Lương

Thái Dương Thiên Lương tọa mệnh, tại cung Mão Thái Dương sơ thăng, là “Nhật Chiếu Lôi Môn cách”; tại cung Dậu đã gần Hoàng hôn, tuy nhiên vẫn còn có thể có chỗ đóng góp, nhưng thành tích không bằng người an mệnh cung Mão。 Thích người sinh ban ngày, không phù hợp người sinh ban đêm。

Cách này thấy cát tinh chủ phú quý。 Cách cục lớn, dương danh bốn biển。 Nam nhân thành mệnh cách này, so với nữ nhân tốt hơn nhiều。 Nữ mệnh tuy chủ năng lực cá nhân không tệ, nhưng bởi vì Thái Dương nhập miếu, tướng mạo、 tính cách sẽ tỏ ra Dương cương, đối với cảm tình hôn nhân bất lợi。

1、 Người sinh năm Ất, Thiên Lương Hóa Quyền tọa mệnh, thấy Lộc Tồn đồng độ hoặc củng chiếu, khá cát。 Cung Tài Bạch tất có Thái Âm Hóa Kỵ, không kiến sát không hung, kiến sát thì chủ tài vận bất thuận, nhiều phá tài。 Người sinh năm này, an mệnh cung Mão, đa phần là công vụ viên, hoặc chức nghiệp còn lại mà quý lớn hơn phú。 Gặp cát tinh nhiều, tất có thể thành danh。

2、 Người sinh năm Tân, cung Mệnh Thái Dương Hóa Quyền, giống nhau có thể gặp thấy Lộc Tồn đồng độ hoặc củng chiếu。 Thấy Tả Phù Hữu Bật các loại cát tinh, phú quý song toàn。 Người sinh năm này có địa vị xã hội, nhưng không đến nỗi đặc biệt giàu có。 Thấy Văn Xương Hóa Kỵ, đa phần chủ vì tài nghệ dương danh。

3、 Người sinh năm Đinh thích an mệnh tại Mão, cung Tài Bạch có được Thái Âm nhập miếu Hóa Lộc, cung Điền Trạch cũng có Tử Vi、 Lộc Tồn đồng độ, chủ phú。 Gặp cát tinh nhiều, phú quý song toàn。 Đa phần vì tài hoa、 kỹ nghệ dương danh。

4、 Người sinh năm Giáp an mệnh tại cung Mão, cung Mệnh có Thái Dương Hóa Kỵ, Vương Đình Chi gọi là “phản cách”, cho rằng mệnh cục như vậy chẳng hề hung, cũng có thể sự nghiệp có thành tựu。 Nhưng căn cứ trưng nghiệm của LĐL, cách cục loại này tuổi trẻ nhiều gian khổ, cần tổ hợp tinh diệu thỏa đáng、 người đến trung niên mới có thể phú quý。 Nếu cung Mệnh tam phương tứ chính không thấy cát tinh, Đại vận quan trọng cũng không có đi lên, vẫn còn chủ cuộc đời khốn đốn。 Vô luận nam nữ mệnh, đều chủ cùng Lục thân duyên phận cận, đối với nam giới thân thuộc bên cạnh có hình khắc, nên xa rời quê hương phát triển là phù hợp。 Vô luận như nào cẩn thận xử sự, đều rất dễ dàng dẫn đến thị phi。

Thái Dương Thiên Lương có năng lực học tập tốt

5、 Người sinh năm Bính cung Mệnh thích nhất gặp Văn Xương Hóa Khoa, hoặc có Văn Xương Hóa Khoa tại cung Thiên Di củng chiếu, có thể mượn “Thiên Đồng Hóa Lộc” của cung Phu Thê, cấu thành kết cấu “Dương Lương Xương Lộc”。 Người thấy cát tinh nhiều, tất nhiên học tập có thành tựu。 Nhưng mà, người sinh năm Bính tại trên cảm tình hôn nhân tất nhiên có vấn đề, nữ mệnh yêu đương dễ có bất thường, hoặc cảm tình không phải bình thường, không cách nào hướng người khác kể ra; nam mệnh cũng chủ tại trên cảm tình nhận vết thương, kết hôn muộn có thể tránh。

6、 Người sinh năm Mậu, Thiên Cơ Hóa Kỵ tại cung Phúc Đức, một đời nặng suy nghĩ, bị khốn nhiễu bởi kim tiền、 danh dự、 thành tích cá nhân。 Người thấy cát tinh nhiều có thể từng bước thăng tiến, không có cát tinh mà kiến sát, tất chủ tâm cao khí ngạo, vẫn cứ tài năng có hạn, đối với đời sống tồn tại các loại bất mãn, nội tâm cô độc。 Nữ mệnh không phù hợp, nam mệnh có thể chấp nhận được。

7、 Người sinh năm Kỷ có thể giàu có, có thể cùng người hợp tác phát triển sự nghiệp, nhưng cần chú ý tình huống của Đại hạn thứ năm、 Đại hạn thứ sáu, nếu cách cục tầng thứ không cao, phú quý khó lâu dài。

8、 Người sinh năm Canh, cung Mệnh Thái Dương Hóa Lộc, không bằng Thái Dương Hóa QuyềnThái Dương Hóa Lộc chủ thiện lương、 phẩm cách đặc biệt tốt, nhưng chi tiêu tăng lớn, còn dễ bị người đố kị, dẫn đến cuộc đời sóng gió khá nhiều。 Kình Dương tại cung Thiên Di xung mệnh, là người thẳng thắn, nhưng sẽ đắc tội người khác, tất nhiên bị đến người khác mang hận。 Vô luận nam nữ, trên cảm tình hôn nhân đa phần có bất thuận, nữ mệnh đặc biệt biểu thị vì yêu đương mà dẫn đến nội tâm đau khổ。 Thấy cát tinh có thành tựu, nhưng thành tựu sẽ không đặc biệt lớn。

9、 Người sinh năm Nhâm, Thiên Lương Hóa Lộc tại cung Mệnh, an mệnh cung Mão còn thấy Lộc Tồn, nếu lại thấy Tả PhùHữu BậtVăn XươngVăn Khúc, có thể giàu có thể quý, nhưng không phù hợp đảm nhiệm công tác mặt hướng đại chúng, lấy học thuật hoặc liên quan năng khiếu kỹ thuật phát triển là phù hợp。 Tại bên trong cơ quan đơn vị, cũng khá thích hợp làm chức vụ có tính chuyên nghiệp cao, mà không phù hợp làm thị trưởng mặt hướng toàn thành thị。 Người sinh năm này năng lực cá nhân mạnh, nhưng tính cách đa phần kiêu ngạo, khó chung sống, đối với phát triển sự nghiệp bất lợi。

10、 Người sinh năm Quý, cùng  cha mẹ ruột duyên phận khá cạn, đa phần là người từ nhỏ tựu xa rời quê hương。 Thông thường đến nói, thích hợp tham gia khoa học và công nghệ、 công tác loại kỹ thuật, loại tài chính kinh tế cũng có thể。 Nam mệnh đa phần chủ phối ngẫu năng lực mạnh。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *