Thái Dương Thái Âm

14 Chính Tinh
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Mệnh Thái Dương Thái Âm Là Gì

Mệnh Thái Dương Thái Âm là cung Mệnh có hai sao Thái Dương và sao Thái Âm đồng cung, có thể nói tính cách của bản thân sẽ bị chi phối bởi cả hai Chính Tinh này, tồn tại đặc điểm tính cách của cả hai sao Thái Dương và Thái Âm.

Luận Giải Mệnh Thái Dương Thái Âm

Thái Dương Thái Âm tọa mệnh tại cung Sửu Mùi, tất có một khỏa chính diệu lạc hãm。 Khi an mệnh tại Sửu, Thái Âm nhập miếu、 Thái Dương lạc hãm; khi an mệnh cung Mùi, Thái Dương tại vượng địa, Thái Âm lạc hãm。

Đối với cái mệnh cục này, cách giảng của LĐL  cùng đảng phái khác có chỗ khác nhau。 Đầu tiên là khác biệt của miếu vượng bình hãm——một số lưu phái cho rằng Thái Dương tại cung Mùi nhập miếu, nhưng dựa theo LĐL  sở học, Thái Dương chỉ tại cung Mão nhập miếu, Dần、 Thìn、 Tị、 Ngọ、 Mùi đều là vượng địa, cung Thân là đắc địa, tại cung Dậu là bình, tại cung Tuất là hãm。

Tiếp theo là khác biệt của an mệnh cung Sửu、 cung Mùi, Vương Đình Chi cho rằng an mệnh tại cung Mùi, Thái Dương có ánh sáng, có thể chiếu sáng Thái Âm đồng độ; an mệnh tại cung Sửu, Thái Dương lạc hãm vô quang, không cách nào chiếu sáng Thái Âm, vì vậy người cung Mùi an mệnh tốt hơn。 Nhưng mà, ý kiến của LĐL  vừa vặn cùng Vương Đình Chi trái lại ——Thái Dương Thái Âm tại cung Sửu, Thái Dương tuy lạc hãm vô quang, nhưng đã đem thời gian nghênh đón mặt trời xuất hiện, tại nửa đoạn sau của cuộc đời có thể đại triển hùng đồ; nếu là an mệnh tại cung Mùi, Thái Dương tuy nhiên có ánh sáng, nhưng tức sẽ nghênh đón đích thị là mặt trời xuối núi, người này tại phương diện sự nghiệp khá có cảm giác đành chịu “hoàng hôn vô hạn tốt, chỉ là gần Hoàng hôn”。

Thái Dương Thái Âm là lúc mặt trăng mặt trời tranh tối tranh sáng

Bên dưới là phân tích cụ thể:

1、 Thái Dương Thái Âm tọa mệnh, vô luận tại cung Sửu、 cung Mùi, đều thích Văn XươngVăn KhúcTả PhùHữu Bật đồng độ, hoặc Văn Xương、 Văn Khúc、 Tả Phù、 Hữu Bật đến giáp。 Nhật Nguyệt đồng cung, tính cách lúc Âm lúc Dương。

2、 An mệnh cung Sửu, lấy người sinh ban đêm là tốt; an mệnh cung Mùi, lấy người sinh ban ngày là tốt。 Cung Phụ Mẫu thấy Hỏa ThamLinh Tham, đa phần chủ xuất thân phú quý。

3、 Nhật Nguyệt tọa mệnh, không có cát tinh chính là hung, bởi vì tất có một khỏa chính diệu lạc hãm, đối với cha mẹ có hình khắc。

4、 An mệnh tại cung Sửu Mùi, thấy Thiên KhôiThiên Việt, không bằng thấy Xương Khúc、 Phụ Bật。

5、 Người sinh năm Canh an mệnh tại cung Sửu, thấy cát tinh nhiều, phú quý song toàn。

6、 Người sinh năm Giáp, cuộc đời nhiều biến động, phát triển sự nghiệp đa phần có bất thuận。 Kiến sát, nữ mệnh đối với nam tính thân thuộc bất lợi。

7、 Người sinh năm Ất, an mệnh cung Sửu không hung, nhưng cần thấy cát tinh mới có thể phú quý。 Người an mệnh tại cung Mùi, vô luận nam nữ, cảm tình hôn nhân đa phần có bất thuận。 Thấy cát tinh có thể phú quý。

8、 Người sinh năm Bính, đa phần cùng cha mẹ duyên cạn, còn cá nhân trạng thái thân thể không tốt, dễ có vấn đề tâm não huyết quản。 Người an mệnh cung Sửu khá tốt, có thể làm công chức。 người an mệnh cung Mùi có thể được phối ngẫu giúp đỡ, nhưng cần cung Mệnh nhiều cát tinh mới đúng。

9、 Người sinh năm Đinh, an mệnh cung Sửu là cát, tài vận khá tốt。 Nhưng mà, người sinh năm Đinh tất có Cự Môn Hóa Kỵ tại cung Phúc Đức, nội tâm nhiều mặt âm ám。 Thấy cát tinh, phú quý song toàn。 An mệnh cung Mùi, Thái Âm lạc hãm Hóa Lộc, tài vận phổ thông。

10、 Người sinh năm Mậu nên an mệnh cung Sửu là đẹp, nam mệnh được nhiều nữ tính trợ lực, nữ mệnh thì chủ tâm sự nghiệp mạnh, thượng tiến。 Phù hợp công chức, hoặc công tác loại tài chính kinh tế。

11、 Người sinh năm Kỷ, thấy cát tinh nhiều, phú quý。

12、 Người sinh năm Tân, an mệnh cung Sửu, thích hợp xa rời quê hương phát triển。 An mệnh cung Mùi, thấy Tả Phù Hữu Bật, có thể tham gia chức quản lý。 Người sinh năm này, cung Quan Lộc không thích nhất Văn Xương Hóa Kỵ đến bám。

13、 Người sinh năm Nhâm khá cát, tuyến Phu Quan đắc song Lộc, có thể làm công chức, hoặc dùng năng khiếu kỹ thuật phát triển。 Thấy Hóa Khoa、 Xương Khúc, có thể làm công tác loại văn hóa truyền bá。 Cung Phu Thê cát nhiều, có thể được phối ngẫu trợ lực, cùng phát triển sự nghiệp。

14、 Người sinh năm Quý, an mệnh cung Sửu khá cát, thích gặp Xương Khúc Phụ Bật。 Nếu không có cát tinh, hoặc sát tinh nhiều cát tinh ít, là mệnh phổ thông。 Người sinh năm này cùng cha mẹ duyên phận cạn, cuộc đời trôi nổi。 An mệnh tại Mùi, nữ nhân đặc biệt không phù hợp yêu sớm。

15、Người thành cách cục này, tướng mạo không tệ。 Thái Âm nhập miếu có mắc bệnh sạch sẽ quá mức, thích sạch sẽ。 Lạc hãm, tại trên đời sống khá tùy tiện。

16、 Nam mệnh được nhiều người khác giới xem trọng, còn tự thân có cách nghĩ ôm trái bế phải, khi trung niên cần chú ý cảm tình vợ chồng vấn đề, dễ có người thứ ba xen vào (bản thân thấy đào hoa)。

17、 Cung Quan Lộc thấy Lương Mã phiêu bạt, cũng chủ xa rời quê hương。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *