Tam Thai Bát Tọa

Phụ Tinh Trong Tử Vi
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Hệ thống tinh diệu của Tử Vi Đẩu Số, trừ đi 14 Chính DiệuLục cát tinhLục sát tinhLộc TồnThiên Mã, chừa lại đều có thể gọi là phụ diệu、 tạp diệu。

Trường sinh thập nhị thần、 Bác sĩ thập nhị thần、 Tuế tiền thập nhị thần、 Tướng tiền thập nhị thần loại này, trong sách đem nó quy loại là Thần sát, không thuộc về tạp diệu。

Có một số học phái Tử Vi Đẩu Số, đem tinh diệu phân ra Giáp Ất Bính Đinh Mậu năm cái đẳng cấp, xem ra tầng thứ phân minh, rất có đạo lý。 Nhưng mà, Tử Vi Đẩu Số là một môn học vấn rất linh hoạt, tại trong quá trình luận mệnh thực tế, lực tác dụng của “Mậu cấp tinh” khả năng so với Ất cấp tinh、 Bính cấp tinh còn phải lớn hơn, vì vậy loại phân biệt đẳng cấp này thực tại không có tất yếu。

Tam Thai Bát Tọa Là Gì?

Tam Thai Bát Tọa là một cặp sao phụ tinh trong Tử Vi Đẩu Số, thuộc về cát tinh đại biểu sự trợ lực, thích nhất là hội chiếu Tử Vi, Thái Dương, Thái Âm...
Tam Thai Bát Tọa là tượng của kiệu, giờ có thể đại biểu xe cộ

Luận Giải Tam Thai Bát Tọa

Tam ThaiBát Tọa, tại cổ đại chỉ cái kiệu、 xe ngựa; tại hiện đại thì phiếm chỉ hết thảy công cụ giao thông chở người。 Hai khỏa tinh này có sẵn sắc thái trợ lực, cũng có tính chất của tài phú、 địa vị。

Tam Thai、 Bát Tọa thích nhập cung Mệnh, nếu như tổ hợp tốt đẹp, tựu có khả năng thu được tài phú、 địa vị, biểu thị bản thân có khả năng cất nhắc người khác、 giúp đỡ người khác, cũng có khả năng thu được cất nhắc、 giúp đỡ của người khác。

Tam Thai、 Bát Tọa thích cùng Thái DươngThái Âm đồng cung, có thể tăng cường quang huy của Nhật Nguyệt, cũng giảm thiểu gian khổ của Nhật Nguyệt。 Ngoài Thái Dương、 Thái Âm ra, khi cùng Tử ViThiên PhủThiên Tướng các loại cát tinh đồng cung cũng chủ cát lợi。

Tam Thai、 Bát Tọa cùng Thiên Cơ đồng cung, thì tính chất của bôn ba、 ra ngoài tăng cường。

Cùng Thiên Mã đồng cung, có thể nâng cao tầng thứ、 tăng cường quý khí。 Nhưng Thiên Mã lấy không lạc Không Vong là tốt。

Lưu niên thấy Tam Thai、 Bát Tọa、 Văn XươngVăn Khúc các loại, còn có Khoa tinh xung động, năm này khả năng có tình huống thi đậu bằng lái xe。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *