Tam Phương Tứ Chính Diễn Dịch

Giải Đáp Tử Vi
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Tam Phương Tứ Chính Là Gì?

Tam Phương Tứ Chính là khái niệm về cung vị, bao gồm các cung Tam Hợp, cung Xung chiếu và bản cung, gọi chung là tam phương tứ chính. Tam phương tứ chính không chỉ nói về cung Mệnh và tam phương tứ chính của nó mà bất kỳ cung vị nào đều có tam phương tứ chính của riêng mình. Luận giải lá số Tử Vi không chỉ là luận giải một cung vị đơn nhất mà còn phải kết hợp các sao từ tam phương tứ chính đến luận giải.

Luận Giải Tam Phương Tứ Chính

 Cái gọi là tam phương tứ chính của một cung vị nào đó, tức là lấy cung vị này làm cung vị tiêu chuẩn cơ bản, đếm thuận hành đến cái cung vị thứ năm, thêm vào nghịch hành đến cung vị thứ năm, lại thêm vào cung đối, tức hợp là Tam phương của cung vị này, mà Tam phương lại thêm vào cung vị này bản thân tức là Tứ chính。 Ví dụ như lấy cung Mệnh là cung vị tiêu chuẩn cơ bản, thì cung Quan Lộccung Tài Bạchcung Thiên Di hợp là Tam phương của cung Mệnh, lại thêm vào bản thân cung Mệnh, tức là Tứ chính。

 Tại trong quy tắc luận mệnh của Tử Vi Đẩu Số, bất kể cung vị nào có chủ tinh hay không, đều cần phải mượn lấy tam phương tứ chính đến suy luận, cần phải đem toàn bộ tinh diệu của cung đối mượn nhập, lấy cung Thân đến luận phải kiêm xem cung Dần﹑ Thìn﹑ Tý。 Nếu là phải quan chiếu vị trí của cung Quan Lộc ở cung Tý, thì cần phải xem cung Ngọ﹑ Thìn﹑ Thân, mới tính hoàn chỉnh。 Vì vậy, Tử Vi Đẩu Số luận mệnh là đánh giá một tổ quần tinh, chẳng phải là phương thức đơn lẻ một sao phân ra trình bày và phân tích luận mệnh, một số trình tự phần mềm của máy tính toán luận mệnh hoặc là sơ cấp học giả của Tử Vi Đẩu Số, là lấy đơn lẻ một khỏa tinh diệu đến giải thích, mới sẽ có tình hình trước sau mâu thuẫn cùng với không chuẩn xác xuất hiện。

 Phương pháp suy đoán kỹ càng tỉ mỉ Tam phương tứ chính

 Xem bất kỳ một cái cung vị, đều phải lấy tổ hợp tinh diệu của tam phương tứ chính cùng quan sát, không có thể lấy 2 - 3 khỏa cát tinh hoặc hung tinh ở bản cung đến phán đoán tốt xấu。

 Tra xem hai bên cạnh

 Lưu ý cung vị hội sẽ không bị sao đôi sở giáp, ví dụ như Xương Khúc giáp, Tả Hữu giáp, Nhật Nguyệt giáp, Tử Phủ giáp v.v, hoặc bị hung tinh sở giáp, như Hỏa Linh giáp, Dương Đà giáp, Không Kiếp giáp v.v。

 Trước tiên xem cách cục

 Đầu tiên xem qua toàn bàn phải chăng thành lập là một số cách cục đặc biệt, ví dụ như Nguyệt Lãng Thiên MônHỏa Tham Cách v.v, người chân chính nhập hình nhập cách vô cùng ít, nhưng nếu như cách cục thành lập, cho dù không tại cung Mệnh, vẫn còn tùy chú ý。

 Xem kỹ cung Mệnh

 Ví dụ như một người sức khỏe thân thể không tốt, chưa hẳn hoàn toàn tại cung Tật Ách phản ánh ra đến, khả năng sẽ tại cung Mệnh。 Cung vị khác cũng như vậy xem。

 Kiêm xem phúc đức

 Cung Phúc Đức chính là xem sở thích, hứng thú, trạng thái tinh thần của một cá nhân, tư tưởng nắm giữ hành vi, vì vậy tuyệt không thể xem nhẹ。

 Tìm ra mạnh yếu

 Trong toàn bàn, nhất định có cung vị tương đối tốt, có một số tương đối xấu, ngoài phải lưu ý chúng tọa lạc tại cung vị nào ra, còn phải chú ý Đại hạn Lưu niên có xung khởi cát hung hay không, phải chăng cát càng cát, hung càng hung, mà còn khi Đại hạn Lưu niên đi qua, tựu phải vô cùng lưu ý。

 Tá cung an sao

 Khi cung vị không có bất kỳ chính diệu nào, phải đem toàn bộ sao ở cung đối mượn về, mới làm suy tính。 Mượn nhập tinh diệu miếu vượng như cũ lấy cung vị gốc làm chuẩn。

 Tứ Hóa hỗ xung

 Đại hạn có Đại hạn Tứ Hóa, Lưu niên có Lưu niên Tứ Hóa, cần chú ý Tứ Hóa Nguyên cục có bị xung động hay không, mà bị xung động sẽ có cải biến。

 Nhược cung thất địa

 Tại tìm ra cung vị tương đối khá yếu, tựu phải suy tính một cái Đại hạn cung vị này lại gặp sát tinh, thường thường xuất hiện vấn đề liền tại điều này Đại hạn。 Ví dụ như cung Tật Ách Tiên thiên là Dương Đà giáp, mà cung Tật Ách Đại hạn còn là vận Dương vận Đà giáp v.v。

 Sao đôi hội chiếu

 Đẩu Số vô cùng coi trọng sao đôi, vì vậy phải chú ý những sao đôi này có thành đôi ảnh hưởng cùng một cung vị hay không, ví dụ như tại tam phương tứ chính hội kiến hoặc tương giáp, thành đôi chiếu nhập so sánh với đơn kiến, không thể đồng thời mà nói。

 cân bằng trung dung

 Triết học Trung Quốc tư tưởng rất coi trọng trung dung chi đạo, vì vậy khi tổ hợp tinh diệu của cung vị quá cương quá nhu đều không phù hợp, quá cứng thì gãy, quá nhu thì yếu, cái đẹp nhất chính là cương nhu cân bằng, sáng tối vừa phải。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *