Tài Ấm Giáp Ấn

Cách Cục Trong Tử Vi
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Tài Ấm Giáp Ấn Là Gì?

Tài Ấm Giáp Ấn là một cách cục nổi tiếng trong Tử Vi Đẩu Số, là trường hợp cung Mệnh Thiên Tướng lại gặp được Cự Môn Hóa Lộc giáp bên, còn có Thiên Lương giáp, nên gọi là Tài Ấm Giáp Ấn. Tài chính là Cự Môn Hóa Lộc còn Ấm chính là Thiên Lương, Ấn là Thiên Tướng.

Tài Ấm Giáp Ấn là một cách cục tốt khiến người giàu có và thành đạt

Người Sinh Năm Tân Có Phải Đều Là Tài Ấm Giáp Ấn Không?

Học sinh hỏi: dựa theo tư liệu của ngài, Thiên Tướng ưa thích nhất có Cự Môn Hóa Lộc đến giáp, vậy người sinh năm Tân, há không đều là Tài Ấm Giáp Ấn rồi?

Trả lời: “Tài Ấm Giáp Ấn” thuộc về một cái tổ hợp, cái tổ hợp này xác thực có rất nhiều chỗ tốt, nhưng lấy Thiên Tướng có cát tinh đồng cung tốt nhất, nếu như không có cát tinh, trái lại mà có sát tinh、 Hóa Kỵ v.v, tính cát lợi sẽ tương đối yếu đi。

Thiên Tướng của “Tài Ấm Giáp Ấn”, lấy khi lạc tại cung Mệnhcung Quan Lộc đẹp nhất, nếu như lạc tại cung Tài Bạchcung Phu Thêcung Điền Trạch, hai bên có Cự Môn Hóa Lộc、 Thiên Lương đến giáp, cũng còn không tệ。

Nếu như “Tài Ấm Giáp Ấn” là lạc tại cung Tật Áchcung Nô Bộccung Tử Tức, đối với mệnh chủ mà nói đều không có chỗ tốt quá lớn。 Bất quá vậy, tại dưới loại tình huống này, Cự Môn Hóa Lộc khẳng định lạc tại tam phương tứ chính của cung Mệnh bản thân, nghiên cứu trọng điểm Cự Môn Hóa Lộc trực tiếp ảnh hưởng đối với mệnh vận là được rồi。

Nếu như Thiên Tướng của cung Mệnh cấu thành “Tài Ấm Giáp Ấn”, biểu thị một đời có thể được ngoại giới trợ lực; Thiên Tướng của cung Quan Lộc cấu thành “Tài Ấm Giáp Ấn”, cung Mệnh khẳng định là Thiên Phủ, biểu thị có thể tại trên sự nghiệp thu được giúp đỡ của ngoại giới、 chống đỡ của người ngoài。

Ngoài ra, khi Thiên Tướng của cung Quan Lộc cấu thành “Tài Ấm Giáp Ấn”, Cự Môn khẳng định tại cung Điền Trạch Hóa Lộc, đây không chỉ đối với vận sự nghiệp của Thiên Phủ có lợi, cũng đối với tài vận của nó mười phần có lợi。

Thiên Tướng của cung Tài Bạch cấu thành “Tài Ấm Giáp Ấn”, biểu thị tài vận khá tốt, tư kim lưu động trôi chảy, tại phương diện kiếm tiền có thể được người khác giúp đỡ。

Thiên Tướng của cung Phụ Mẫu cấu thành “Tài Ấm Giáp Ấn”, cung Mệnh của bản thân là Cự Môn, chủ yếu xem đặc chất của bản thân cung Mệnh là được rồi。 Thông thường đến nói, “Tài Ấm Giáp Ấn” của cung Phụ Mẫu, chẳng hề biểu thị đối với bản thân có rất lớn trợ lực。

Thiên Tướng của cung Phu Thê cấu thành “Tài Ấm Giáp Ấn”, nam mệnh khá có lợi, nữ mệnh khá thông thường。

Thiên Tướng của cung Thiên Di cấu thành “Tài Ấm Giáp Ấn”, đối với quan hệ nhân tế có lợi。

Thiên Tướng của cung Tử Tức cấu thành “Tài Ấm Giáp Ấn”, thường thường biểu thị có thể có con trai, nhưng có được muộn。

nếu như Thiên Tướng cùng Kình Dương đồng cung, Cự Môn ở bên cạnh cùng Lộc Tồn đồng cung, lúc này cũng tính là “Tài Ấm Giáp Ấn”。 Bởi vì Thiên Tướng đồng cung có Kình Dương, tất nhiên sẽ mang đến sắc thái của cạnh tranh、 phân tranh、 tranh đoạt, cụ thể ứng tại một phương diện nào, phải xem cung vị Thiên Tướng sở tọa đến định。

Vương Đình Chi gọi Thiên Tướng cùng Kình Dương đồng cung là phá cách, nhưng căn cứ nghiên cứu của LĐL, chỉ cần không thấy sát tinh、 Hóa Kỵ còn lại, chỉ một khỏa Kình Dương nguy hại không lớn, chẳng hề ảnh hưởng chỗ tốt mà “Tài Ấm Giáp Ấn” mang đến。

Nếu như Cự Môn không có Hóa Lộc, cũng không có cùng Lộc Tồn đồng cung, mà là tinh diệu có Hóa Lộc cùng Cự Môn đồng cung, ví dụ như Thiên Cơ Hóa LộcThái Dương Hóa LộcThiên Đồng Hóa Lộc các loại, vì Thiên Tướng mang đến chỗ tốt chẳng hề lớn, có thể xem nhẹ không xem。

Đồng lý, nếu như Cự Môn không có Hóa Kỵ, chỉ là cùng đồng cung có tinh diệu còn lại Hóa Kỵ, vì Thiên Tướng mang đến chỗ xấu cũng không tính lớn, lúc này không làm “Hình Kị Giáp Ấn” đến xem。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *