Tả Phù Hóa Khoa

Phụ Tinh Trong Tử Vi
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Tả Phù Hóa Khoa Là Gì?

Tả Phù Hóa Khoa là chỉ sao Tả Phù ở tại trong năm có Thiên Can Nhâm sẽ Hóa Khoa, tăng lên trợ lực và danh tiếng học thức rất lớn cho sao Tả Phù. Ngoài ra khi đến Đại Vận hoặc Lưu niên có Can cung là nhâm cũng sẽ khiến cho sao Tả Phù Hóa Khoa.

Luận Giải Tả Phù Hóa Khoa

Trung Châu Phái Vương Đình Chi tiên sinh, cho rằng Tả Phù Hữu Bật đều không Hóa Khoa, Thiên Phủ hai lần Hóa Khoa; Lệnh Đông Lai thì chủ trương Tả Phù Hóa Khoa cùng Hữu Bật Hóa Khoa, mà còn Thiên Tướng sẽ Hóa Kỵ。 Liên quan với Thiên Tướng Hóa Kỵ một điều này, hôm nay trước tiên không bàn, chỉ nói Tả Phù Hóa Khoa cùng Hữu Bật Hóa Khoa。

Tả Phù thuộc Dương thổ, bản tính dịu dàng、 đoan trang、 hiền lương。 Hàm nghĩa của Tả Phù Hóa Khoa có 4 điều, trước hết là bởi vì phẩm đức đặc biệt tốt、 làm đến nơi đến chốn、 xử sự thận trọng mà thu được thanh danh, thứ hai là vì kế thừa、 truyền bá hoặc là hành động tính trùng lặp khác mà nổi danh, thứ ba là do người đề xuất mà thu được khoa danh, thứ tư là tham gia các loại công tác như phụ tá、 trợ lý mà nổi danh。

Tin tưởng mọi người đều nghe qua câu chuyện “trình môn lập tuyết”。 Dương Thời của nhà Tống, khi tuổi trẻ từng hướng Trình Di nghiên cứu học hỏi。 Một ngày, Dương Thời đi thăm hỏi Trình Di, trùng hợp Trình Di đang ngủ trưa, Dương Thời liền chờ đợi tại ngoài cửa, dù cho bên ngoài đang tuyết rơi dày đặc, anh ấy vẫn cứ cung kính mà tại chỗ chờ đợi。 Đợi đến khi Trình Di thức giấc, Dương Thời trên người đã phủ đầy bông tuyết, đã thành một cái người tuyết, khiến Trình Di rất đỗi cảm động。 Sau này Dương Thời nghiên cứu học vấn có thành tựu, được Tống Cao Tông đánh giá là “Ngôn chính mà hành đoan”, được Chu Hi đánh giá là “Tiên sinh chi đức, bách thế sở sư”。 Cái ví dụ này liền đủ để chứng minh: phẩm đức đặc biệt tốt、 nghiên cứu học vấn chặt chẽ cẩn thận là có thể thành danh đó。

Tả Phù Hóa Khoa có được danh tiếng từ sự tử tế

Tiếp theo, Tả Phù cùng Hữu Bật giống nhau, có sẵn ý nghĩa của truyền thừa、chuyển tiếp, khi Tả Phù Hóa Khoa, loại kế thừa、 truyền bá、 chuyển tiếp này tựu đã có sắc thái của độ nổi tiếng。 Thí như nói, một quan chức nào đó không có chủ trương chính trị cá nhân, vẻn vẹn là tiếp tục sử dụng mạch suy nghĩ cai quản của quan chức trước đó, liền đem nó quán triệt đến cùng, từ đó thu được tán thành、 thừa nhận của quần chúng, thanh danh nhận đến lan truyền。

Lại tỉ như nói, một người chủ trì nào đó 10 năm như một ngày, mỗi ngày đều tại trên truyền hình lộ diện, đem nội dung thời sự trong bài viết đọc cho khán giả (bản thân không phải người sáng tác, chỉ là người truyền bá), cũng có thể vì vậy mà thu được nổi tiếng。

Tại năm 2018, có một người gọi là Lục Siêu tại trên “Douyin” thành danh, đều không phải bởi vì anh ấy có tài hoa, cũng không phải bởi vì đẹp rạng ngời hoặc là thanh âm êm tai, vẻn vẹn là bởi vì mỗi cái video của anh ấy mở đầu đều là “chào mọi người, tôi là Lục Siêu”, mà đoạn kết thì là “thật tốt”。 Thời gian dài、 lặp đi lặp lại đăng video cùng một loại hình, mỗi lần đều tại mở đầu và đoạn kết nói giống nhau mà nói, tiến tới thu được nổi tiếng, điều này là lực lượng của Tả Phù Hóa Khoa。

Thứ ba, Tả Phù cũng có sẵn trợ lực, vì vậy khi Tả Phù Hóa Khoa, có khi cũng biểu thị được người khác đề xuất mà dương danh。 Ở đây chỗ nói đề xuất, cùng quý nhân của Thiên KhôiThiên Việt tính chất bất đồng, không biểu thị gắng sức của một cá nhân nào đó, mà là đại đa số quần chúng thừa nhận、 đề cử。 Ví dụ như một thôn trang tiến hành tuyển cử nhiệm kỳ mới, thôn dân cùng đề cử một số người làm trưởng thôn, cũng là hiệu quả của Tả Phù Hóa Khoa。

Khi nhập cung Mệnh, cũng biểu thị bản thân có thể giúp đỡ người khác, có thể vì giúp đỡ người khác mà dương danh。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *