Tả Phù Cung Mệnh

Phụ Tinh Trong Tử Vi, 12 Cung Trong Tử Vi
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Tả Phù Cung Mệnh Là Gì?

Tả Phù Cung Mệnh là chỉ trong cung Mệnh của Tử Vi Đẩu Số có sao Tả Phù đồng cung, gọi là cung Mệnh Tả Phù hoặc Tả Phù ở cung Mệnh. Khi không có các Chính tinh tọa thủ mà chỉ có Tả Phù thì nó sẽ phát huy ra năng lực rõ rệt.

Luận Giải Tả Phù Cung Mệnh

cung Mệnh có Tả Phù

Tả Phù Thổ, nam Bắc Đẩu Thiện tinh phụ tá Đế lệnh, càng đẹp, nếu Phủ Tướng Cơ Xương Tham Lang Vũ Khúc hội, càng Hữu Bật đồng cung phú quý không nhỏ, quý tài cung song mỹ, nếu thấy Dương Đà Hỏa Kị cách cục trung bình, vượng cung có nốt ruồi kín, tam sát như hãm địa, thêm Cự Môn Thất Sát Thiên Cơ là hạ cục。
Nữ mệnh, hội cát tinh, vượng phu ích tử, tăng đạo thanh khiết。

Nhập nam mệnh cát hung quyết:

Tả Phù Tôn tinh có thể giáng phúc, phong độ đôn hậu thông kim cổ, Tử Phủ Lộc Quyền Tham Vũ hội, văn quan võ chức nhiều thanh quý。
Dương Đà Hỏa Linh tam phương chiếu, dù có tài quan không phải điềm cá, Liêm Trinh Phá Cự càng đến xung, nếu không thương tàn cũng là yểu mệnh。

Nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Nữ phùng Tả Phù chủ hiền lành, tài giỏi có thể là còncao quý, càng cùng Tử Vi Thiên Phủ hợp, mũ vàng phong tặng liên tiếp。
Hỏa Đà tương hội không là tốt, Thất Sát Phá Quân thọ không dài, chỉ có thể là vợ lẽ mới đầy đủ sung túc, thông minh được sủng ái。

Tả Phù cung Mệnh thường có được sự trợ lực
(1) Tả Phù   1、 Tả Phù thủ mệnh, Tử ViThiên Phủ、 Lộc、 Quyền tam hợp củng chiếu, chủ văn võ đại quý。   2、 Tả Phù thủ mệnh, Tử Vi、 Thiên Phủ、 Thiên TướngThiên CơThái DươngThái ÂmTham LangVũ KhúcVăn XươngVăn Khúc hội hợp, càng có Hữu Bật đồng cung, phú quý không nhỏ, Hỏa Kỵ xung phá thì phú quý không lâu。   3、 Tả Phù cùng Liêm Trinh Thiên Phủ tại Thìn Tuất an mệnh, tam phương cát hóa củng chiếu, chủ người có quan cao Lộc dày, địa vị tôn quý, tất là quý đến cực phẩm。   4、 Tả Phù Văn Xương hội hợp cát tinh, chủ người có quan cao Lộc dày, tôn cư Bát Tọa, gia hội hung tinh thì phá cách。   5、 Tả Phù、 Liêm Trinh、 Kình Dương đồng cung, làm đạo tặc còn chủ bị thương。   6、 Tả Phù thủ mệnh, Dương Đà Hỏa Linh tập hợp, thêm Cự、 Thất Sát、 Thiên Cơ thì là hạ cục。   7、 Nữ mệnh đắc Tả Phù cùng Thiên Khôi thủ mệnh, có phúc thọ。   8、 Tả Phù tại cung Phu Thê, chủ người sẽ hai lần hôn nhân。 Kết hôn muộn có thể tránh。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *