Sao Vũ Khúc Cung Tài Bạch

12 Cung Trong Tử Vi, 14 Chính Tinh
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Luận Giải Sao Vũ Khúc Ở Cung Tài Bạch

Tử Vi Đẩu Số xem tài vận, chủ yếu có hai cái phương hướng。 Một là từ cục bộ đến xem, chủ yếu nghiên cứu tốt xấu nội bộ của hai cái cung Tài Bạchcung Điền Trạch; hai là từ tổng thể đến xem, nghiên cứu tam phương tứ chính của cung Tài Bạch và cung Điền Trạch, cùng với tham khảo cách cục bản mệnh、 hướng đi Đại hạn để định cát hung。

Chúng ta tại trong quá trình toán mệnh thực tế, cục bộ、 tổng thể đều phải xem, không thể thiên vị。 LĐL vì mọi người nêu ra một số cơ sở phán đoán của Vũ Khúc tại cung Tài Bạch, cung cấp cho người mới bắt đầu nghiên cứu học tập:

Vũ Khúc tại cung Tài Bạch:

1、 Cung Tài Bạch Vũ Khúc, tài vận khá tốt, nhưng cầu tài thông thường phải tự thực hiện。

2、 Vũ Khúc Phá Quân, tiền đến tay mà thành không, chi tiêu lớn。

3、 Vũ Khúc Tham Lang, trước chịu nghèo mà sau hưởng phúc。

4、 Vũ Khúc Thiên Tướng, thu nhập ổn định。

5、 Vũ Khúc đồng độ Địa KhôngĐịa Kiếp, tài đến tài đi, phá hao lớn。

6、 Vũ Khúc thấy Lộc TồnHóa Lộc, có thể phát tài lớn。

7、 Vũ Khúc tại cung Tài Bạch, thích gặp Hồng LoanThiên HỷThiên DiêuHàm TrìMộc Dục

8、 Vũ Khúc Hóa Kỵ, thì kiếm tiền không dễ dàng, phù hợp tham gia công tác quản lý, hoặc là kỹ thuật cầu tài, khá không thích hợp kinh thương。

9、 Vũ Khúc Hóa Khoa, cầu tài có thủ đoạn chuyên nghiệp, hoặc vì danh tiếng xã hội、 địa vị xã hội mà sinh tài。

Sao Vũ Khúc Cung Tài Bạch có lợi cho tiền bạc
10、 Vũ Khúc Hóa Quyền, năng lực quản lý tiền tài tăng cường。

11、 Vũ Khúc thấy Linh TinhĐà LaVăn Xương, phá bại。

12、 Vũ Khúc Kình Dương, đa phần là kỹ thuật sinh tài, hoặc người buôn bán。

13、 Vũ Khúc tại cung Tài Bạch, thấy Tả PhùHữu Bật、 Văn Xương、 Văn KhúcThiên KhôiThiên Việt thông thường đều chủ cát。

14、 Vũ Khúc bị Địa Không、 Địa Kiếp sở giáp, bất lợi cầu tài。

15、 Vũ Khúc bị Hỏa Tinh、 Linh Tinh sở giáp, áp lực lớn trên tài chính, dễ có tổn hao ngoài ý muốn。

16、 Vũ Khúc bị Kình Dương、 Đà La giáp, thông thường không chủ hung。

17、 Vũ Khúc tam hợp Kình Dương、 Thiên Hình, dễ có quan ty kiện tụng。

18、 Vũ Khúc Tham Lang cùng Hỏa Tinh、 Linh Tinh đồng cung, tài vận tốt, có tiền tài đột phát。

19、 Vũ Khúc Tham Lang cùng Tả Phù Hữu Bật đồng cung, giỏi kinh doanh, có lực khai sáng, năng lực quản lý tiền tài mạnh。

20、 Vũ Khúc Tham Lang cùng đào hoa tinh đồng cung, có thể tham các ngành phục vụ gia như KTV、 phòng tắm hơi。

21、 Vũ Khúc Đà La đồng cung, vì tiểu nhân mà phá tài。 Hoặc vì vấn đề quan hệ nhân tế mà tổn hao。

22、 Vũ Khúc Thiên Tướng cùng Hỏa Tinh、 Linh Tinh đồng độ, cầu tài nhiều gian khổ 。

23、 Vũ Khúc Hóa Kỵ cùng Phá Quân đồng độ, tổn hao càng lớn, khó tiết kiệm tiền。

24、 Vũ Khúc Hóa Quyền cùng Tham Lang Hóa Lộc đồng cung, tài vận rất tốt, nhưng dễ phạm quan ty thị phi。

25、 Vũ Khúc Tham Lang tại cung Tài Bạch, được Văn Xương Văn Khúc giáp、 Tả Phù Hữu Bật giáp đều chủ cát lợi。

26、 Vũ Khúc tại cung Thìn Tuất, được Thiên Khôi、 Thiên Việt sở giáp, có thể được trợ lực của quý nhân mà sinh tài。 Hoặc bản thân tại bộ phận tài chính nhậm chức, được chính phủ chiếu cố。

27、 Vũ Khúc Thất Sát tại cung Tài Bạch, một đời sự nghiệp nhiều biến hóa, tài vận không ổn định。 Thấy cát tinh、 cát hóa, có thể phát tài lớn;không có cát tinh、 cát hóa, thì thành bại đa đoan, dễ phát cũng dễ phá。

28、 Vũ Khúc Thất Sát Hỏa Tinh đồng cung, còn thấy sát tinh khác Hóa Kỵ, vì tiền mà bị cướp, tiền tài nhiều phá hao。

29、 Vũ Khúc Thất Sát cùng Lộc Tồn đồng cung, cát lợi, cầu tài có tầm nhìn xa。

30、 Vũ Khúc Thất Sát cùng Địa Kiếp đồng cung, thường có ngoài ý muốn phá tài, bản thân quan niệm quản lý tiền tài không mạnh。

31、 Vũ Khúc Thất Sát cùng Kình Dương、 Đà La、 Linh Tinh các loại đồng cung, cầu tài không dễ。

32、 Vũ Khúc cùng Thiên MãThiên Tướng đồng cung, trên sự nghiệp nhiều bôn ba đi lại。

33、 Vũ Khúc cùng Long TrìPhượng Các đồng cung, đa phần là công tác tính kỹ thuật。

34、 Vũ Khúc cùng Hóa Khoa、 Văn Xương、 Văn Khúc đồng cung, có thể tham gia công tác văn chức。

35、 Vũ Khúc thấy Kình Dương、 Đà La、 Hỏa Tinh、 Linh Tinh, không có Địa Không Địa Kiếp, cách cục người phổ thông, đa phần là người buôn bán。

36、 Vũ Khúc Thất Sát mà Vũ Khúc Hóa Khoa, trải qua nỗ lực mà có được phú quý。

37、 Vũ Khúc Thất Sát mà Vũ Khúc Hóa Quyền, dục vọng kiểm soát đối với kim tiền cao。

38、 Vũ Khúc Phá Quân mà Phá Quân Hóa Lộc, một đời sự nghiệp nhiều biến hóa, quan niệm quản lý tiền tài kém。

39、 Vũ Khúc Tham Lang mà Tham Lang Hóa Lộc, giàu thủ đoạn giao tế, nhiều vận Thiên Tài。

40、 Vũ Khúc Phá Quân mà Phá Quân Hóa Quyền, cát lợi。

41、 Vũ Khúc Tham Lang mà Tham Lang Hóa Kỵ, tài vận bất lợi, dễ phá tài。

42、 Vũ Khúc thấy Văn Xương Hóa KỵVăn Khúc Hóa Kỵ, còn có sát tinh khác, chủ hung。

43、 Vũ Khúc Tham Lang thấy Địa Không、 Địa Kiếp、 Kình Dương、 Đà La, hoạch phát hoạch phá。

44、 Vũ Khúc tam hợp Phá Quân Hóa Lộc, có tài phú ngoài ý muốn, có thể đột phát。

45、 Vũ Khúc tam hợp Tham Lang Hóa Lộc, hiệu quả thông thường。

46、 Vũ Khúc Hóa Khoa tam hợp Liêm Trinh Hóa Lộc, đa phần chủ phát muộn。 Người phát sớm có phá。

47、 Vũ Khúc cùng Tả Phù Hóa Khoa đồng cung, đa phần kiêm chức、 có nghề phụ。

48、 Vũ Khúc cùng Hữu Bật Hóa Khoa đồng cung, đa phần kiêm chức、 làm nghề phụ, hoặc tham gia công tác khá đặc thù。

49、 Vũ Khúc cùng Tam ThaiBát Tọa đồng cung, cát lợi。

50、 Vũ Khúc tại cung Tài Bạch tọa tuyệt địa, tài vận bất thuận。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *