Sao Thiên Tướng Cung Thiên Di

12 Cung Trong Tử Vi, 14 Chính Tinh
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Luận Giải Sao Thiên Tướng Cung Thiên Di

Thiên Tướng có quý khí, có lực lượng giúp đỡ, vì vậy Thiên Tướng tại cung Thiên Di là một khỏa cát tinh。 Phàm là người có Thiên Tướng tại cung Thiên Di, đừng ngại tiếp xúc ngoại giới rất nhiều, chủ động hướng bên ngoài mà đi, đối với sự nghiệp của bản thân có lợi。

Thiên Tướng của cung Thiên Di, nếu như hội chiếu Hóa KhoaLộc TồnHóa LộcTả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt, thì thích hợp tại vùng khác mưu sinh, tại vùng khác mở công ty、 lập công xưởng đều có lợi có thể mưu tính (cần đồng thời tham khảo cung Điền Trạch cùng với hướng đi Đại vận)。

Thiên Tướng của cung Thiên Di, nếu như hội chiếu cát tinh khá ít, thì chỉ có thể lấy tiểu cát đến luận, chỉ biểu thị tại vùng khác khá là bình thuận, xuất hành thuận lợi, nhận được một số phục vụ、 giúp đỡ nhỏ。

Sao Thiên Tướng Cung Thiên Di có thể liên quan đến các loại chứng nhận xã hội, đi lại

Sao Thiên Tướng Cung Thiên Di Và Các Ý Nghĩa Khác

Thiên Tướng cũng có hàm nghĩa của giấy chứng nhận, vì vậy cung Thiên Di có Thiên Tướng, biểu thị “ra ngoài thu được giấy chứng nhận”, thích hợp ra ngoài lĩnh giấy chứng nhận doanh nghiệp、 giấy chứng nhận lái xe、 chứng nhận kết hôn、 bằng tốt nghiệp、 chứng minh thư、 thẻ ngân hàng v.v。 Lúc này cần tổng hợp cung Mệnh Phá Quân đến trình bày và phân tích cát hung, nếu Phá Quân thấy sát tinh nhiều, thì quá trình đăng ký kết hôn vẫn cứ không thuận lợi; ngoài ra cần tham khảo người trong cuộc khoảng cách ra ngoài có bao xa。

Cung Thiên Di Lưu nhật có Thiên Tướng, tình huống có thể ở ngoài photocopy chứng minh thư。

Thiên Tướng tại cung Thiên Di, nếu như gặp đến sát tinh、 Hóa Kỵ rất nhiều, thì không dùng cát luận, năm đó không thích hợp đi xa nhà, cần giảm thiểu xuất hành。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *