Sao Thiên Tướng Cung Tài Bạch

14 Chính Tinh, 12 Cung Trong Tử Vi
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Luận Giải Sao Thiên Tướng Cung Tài Bạch

Thiên Tướng có đặc điểm đoan chính, vì vậy người mà cung Tài Bạch có Thiên Tướng, phần lớn thích hợp kiếm lấy Chính tài, mà bản thân còn có năng lực quản lý tiền tài, sẽ không tiêu tiền loạn。 Nhưng mà cũng phải chú ý, nếu như Thiên Tướng tại cung Tài Bạch, mà tam phương tứ chính bị sát tinh、 Hóa Kỵ xung phá, như vậy tài vận tựu sẽ biến thành không ổn định, mà cũng còn sẽ tiêu tiền loạn rồi。

Thiên Tướng cũng có tính chất giúp đỡ, vì vậy Thiên Tướng của cung Tài Bạch khi miếu vượng, bản thân có thể tại trên kinh tế thu được giúp đỡ của người khác。(Không thể có sát tinh、 Hóa Kỵ phá hoại)

Sao Thiên Tướng cung Tài Bạch thường có vai trò quản lý sổ sách

Sao Thiên Tướng Cung Tài Bạch Khi Cùng Sao Khác Đồng Cung

Phàm là quan sát cung Tài Bạch, đều nên có Tài tinh、 Lộc tinh là tốt, Thiên Tướng tại cung Tài Bạch cũng không ngoại lệ。 Nếu như đồng cung có Lộc TồnThiên Mã, hoặc là Hóa Lộc、 Thiên Mã, đều là việc vô cùng cát lợi, biểu thị tiền vào như nước, chỉ cần Lộc Mã không lạc Không Vong, mà còn không bị sát tinh phá hoại, chí ít có thể đạt đến tầng lớp trung lưu。

Thiên Tướng có sẵn quý khí, cũng là một khỏa Quan Tinh, vì vậy khi tại cung Tài Bạch phối hợp tinh diệu chủ quý cũng là cát lợi đó, có thể nâng cao tầng thứ thu nhập, có thể tham gia công tác kiếm tiền khá cao cấp, hoặc là trực tiếp chính là công vụ viên, ăn hoàng lương。

Thiên Tướng tại cung Tài Bạch, nếu như cùng sát tinh、 Hóa Kỵ đồng cung, hoặc là tam phương tứ chính sát tinh nhiều, thì thích hợp kỹ thuật cầu tài, đồng thời cần phải chú trọng tiết kiệm, không phù hợp tiêu tiền loạn。 Tại khi Đại vận không cát lợi, cũng khả năng khuynh gia phá sản。

Thiên Tướng tại cung Tài Bạch, cung Quan Lộc tất nhiên là Thiên Phủ, “phùng Tướng phải khán Phủ”, vì vậy phải đồng thời quan sát tình huống của cung Quan Lộc Thiên Phủ。 Nếu như Thiên Tướng của tổ hợp cung Tài Bạch khá kém, mà Thiên Phủ cung Quan Lộc tổ hợp cát lợi, thì thích hợp chọn lấy một ngành công tác lâu dài, để mong ổn định là tốt; nếu như Thiên Tướng của tổ hợp cung Tài Bạch rất tốt, mà Thiên Phủ cung Quan Lộc tổ hợp khá kém, đặc biệt là khi Thiên Tướng gặp được Phá Quân Hóa Lộc xung chiếu, chỉ cần Đại vận đi không tệ, liền thích hợp chủ động biến đổi, mà không cần phải cố thủ một nghề。

Thiên Tướng của cung Tài Bạch, hội chiếu Văn XươngVăn KhúcHóa Khoa, thông thường thích hợp công tác loại văn chức; thấy Lộc Tồn、 Hóa Lộc、 Thiên Mã, thì thích hợp kinh thương hoặc là công tác loại tài chính kinh tế; thấy Hóa Quyền thì khá phù hợp chức quản lý。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *