Sao Thiên Tướng Cung Quan Lộc

12 Cung Trong Tử Vi, 14 Chính Tinh
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Luận Giải Sao Thiên Tướng Cung Quan Lộc

Thiên Tướng tại cung Quan Lộccung Mệnh nhất định là Thiên Phủ, đầu tiên cần phải xem tam phương tứ chính của cung Mệnh, cùng với hai bên giáp như nào, sau đó lại quan sát Thiên Tướng của cung Quan Lộc, tổng hợp rút ra kết luận。

Thông thường đến nói, Thiên Phủ tại cung Mệnh, tam phương tứ chính nên hội chiếu Tử ViTả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt là tốt, có thể nâng cao tầng thứ của cách cục; thấy Lộc TồnHóa LộcThiên Mã cũng chủ cát lợi, có thể tăng cường tài khí của cách cục。

Thiên Tướng tại cung Quan Lộc, đồng dạng nên gặp Tử Vi、 Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt là tốt, nhưng phải chú ý, nếu như là Tả Phù、 Hữu Bật tại cung Phu Thê, chiếu xạ Thiên Tướng của cung Quan Lộc, tại sau khi kết hôn mới có thể nhận được trợ lực của Phụ Bật, trước hôn nhân biểu hiện khá thông thường。

Sao Thiên Tướng Cung Quan Lộc thường làm trong các vai trò phụ tá

Sao Thiên Tướng Cung Quan Lộc Cùng Sao Khác Đồng Cung

Thiên Tướng tại cung Quan Lộc, nếu như cùng Tử Vi Hóa Quyền đồng cung, thì có thể tại trên sự nghiệp nắm giữ quyền lực, nhưng phải đồng thời quan sát Vũ Khúc Hóa Kỵ của cung Mệnh, vẫn còn có nguy cơ phá tài, khá không thích hợp đầu cơ。

Thiên Tướng tại cung Quan Lộc, nếu như cùng Vũ Khúc Hóa Quyền đồng cung, thì lấy “điều khiển tài quyền” đến luận, khá thích hợp tài chính、 công tác loại tài chính kinh tế, hoặc là tham gia võ chức, ví dụ như quân nhân、 cảnh sát、 quản lý thành phố v.v, có thể nắm giữ quyền lực。

Thiên Tướng tại cung Quan Lộc, khi cùng Liêm Trinh Hóa Lộc đồng cung khá là cát lợi, biểu thị trên sự nghiệp nhân mạch khá rộng, nhân duyên không tệ, được người chống đỡ, có thể dựa vào quan hệ nhân sự mà tiến bộ。 Nhưng mà, nếu như Liêm Trinh Hóa Kỵ, thì hình thế biến thành hung hiểm, đặc biệt là Liêm Trinh Hóa Kỵ của cung Ngọ, lúc này hình thành “Hình Tù Giáp Ấn”, khả năng xúc phạm quan ty hình pháp。

Thiên Tướng tại cung Quan Lộc, lấy “Tài Ấm Giáp Ấn” khá là cát lợi, cũng chính là Lân cung có Cự Môn Hóa Lộc, đối với Thiên Tướng có khả năng thêm chỗ tốt rất lớn。

Thiên Tướng thấy Thiên Khôi、 Văn XươngVăn KhúcHóa Khoa, thì khá lợi cho các nghề nghiệp văn hóa、 giáo dục、 xuất bản、 in ấn v.v。

Thiên Tướng có khi sẽ cùng Cự Môn Hóa Quyền cấu thành kết cấu Lục hợp, lúc này tham gia công tác loại truyền thông cũng mười phần có lợi。

Thiên Tướng của cung Quan Lộc, nếu như cùng Vũ Khúc Hóa Kỵ đồng cung, lúc này cung Tài Bạch nhất định có Tử Vi Hóa Quyền, nếu như Tử Vi cung Tài Bạch Hóa Quyền hội chiếu sát tinh nhiều, thì Thiên Tướng của cung Quan Lộc cũng tất nhiên nhận đến ảnh hưởng bất lợi, dẫn đến sự nghiệp phá bại, mà nguyên nhân phá bại thường thường là bản thân khăng khăng làm theo ý mình。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *