Sao Thiên Quan

Phụ Tinh Trong Tử Vi
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!
Hệ thống tinh diệu của Tử Vi Đẩu Số, trừ đi 14 Chính DiệuLục cát tinhLục sát tinhLộc TồnThiên Mã, chừa lại đều có thể gọi là phụ diệu、 tạp diệu。

Trường sinh thập nhị thần、 Bác sĩ thập nhị thần、 Tuế tiền thập nhị thần、 Tướng tiền thập nhị thần loại này, trong sách đem nó quy loại là Thần sát, không thuộc về tạp diệu。

Có một số học phái Tử Vi Đẩu Số, đem tinh diệu phân ra Giáp Ất Bính Đinh Mậu năm cái đẳng cấp, xem ra tầng thứ phân minh, rất có đạo lý。 Nhưng mà, Tử Vi Đẩu Số là một môn học vấn rất linh hoạt, tại trong quá trình luận mệnh thực tế, lực tác dụng của “Mậu cấp tinh” khả năng so với Ất cấp tinh、 Bính cấp tinh còn phải lớn hơn, vì vậy loại phân biệt đẳng cấp này thực tại không có tất yếu。

Sao Thiên Quan đại biểu khẩu tài, giỏi ăn nói

Luận Giải Sao Thiên Quan

Mở đầu đã đề cập đến, “Thiên Quan” khỏa tinh này, đã có sẵn tài năng lãnh đạo, cũng hàm chứa khẩu tài không tầm thường。 Khi Thiên Quan cùng Tử ViThiên PhủVũ Khúc Hóa Quyền các loại tinh diệu có sẵn lực lãnh đạo đồng cung thủ mệnh, có thể cực kỳ tăng cường năng lực quản lý của một cá nhân, nếu như không phùng sát tinh, còn có được cát tinh củng thấu, người này tất có thể nắm giữ quyền lực, thu được địa vị, được người tôn kính。 Khi Thiên Quan cùng Cự MônVăn XươngVăn KhúcHóa Khoa các loại tinh diệu đồng cung tọa mệnh, thường thường đại biểu khẩu tài tốt, nhanh mồm nhanh miệng。

Tại khi học tập tinh diệu, chúng ta có thể trực tiếp vọng văn sinh nghĩa, đem “Thiên Quan”lý giải là “quan chức trên trời”, bằng cách này đến suy luận tính chất của nó。 Thông thường đến nói, loại phương pháp này đều là có thể thực hiện đó, dù cho sai lầm, cũng sẽ không chênh lệch quá xa。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *