Sao Thiên Phúc

Phụ Tinh Trong Tử Vi
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Hệ thống tinh diệu của Tử Vi Đẩu Số, trừ đi 14 Chính DiệuLục cát tinhLục sát tinhLộc TồnThiên Mã, chừa lại đều có thể gọi là phụ diệu、 tạp diệu。

Trường sinh thập nhị thần、 Bác sĩ thập nhị thần、 Tuế tiền thập nhị thần、 Tướng tiền thập nhị thần loại này, trong sách đem nó quy loại là Thần sát, không thuộc về tạp diệu。

Có một số học phái Tử Vi Đẩu Số, đem tinh diệu phân ra Giáp Ất Bính Đinh Mậu năm cái đẳng cấp, xem ra tầng thứ phân minh, rất có đạo lý。 Nhưng mà, Tử Vi Đẩu Số là một môn học vấn rất linh hoạt, tại trong quá trình luận mệnh thực tế, lực tác dụng của “Mậu cấp tinh” khả năng so với Ất cấp tinh、 Bính cấp tinh còn phải lớn hơn, vì vậy loại phân biệt đẳng cấp này thực tại không có tất yếu。

Sao Thiên Phúc đại biểu cho phúc khí

Luận Giải Sao Thiên Phúc

“Thiên Phúc ”có thể lý giải là “phúc khí trời sinh”, vì vậy phù hợp nhất rơi vào cung Phúc Đức, biểu thị một đời nhiều hưởng thụ, nội tâm an lạc。 Nếu như Thiên Phúc tọa nhập cung Mệnh, cũng có thể tăng cường phúc khí của một cá nhân, nhưng đồng dạng sẽ khiến người biến thành lười biếng —— đây liền là “lãn nhân đa phúc”chúng ta thường nói。

“Thiên Phúc ”có sẵn phúc khí, vì vậy khi Thiên Phúc cùng Thất Sát đồng độ tọa mệnh, có thể hạ thấp sát khí của Thất Sát, khiến hung tính của Thất Sát nhận được thuyên giảm。 Tác dụng tại trên người mệnh chủ, chính là có thể cải thiện đời sống gia đình của anh ấy, cuộc đời càng thêm hạnh phúc。

Nếu như người có Thất Sát tọa mệnh, không có cùng Thiên Phúc đồng cung, thành tựu trên sự nghiệp cũng có thể rất lớn, nhưng tại trên mức độ mỹ mãn của gia đình, thông thường tựu phải xấu rất nhiều。

Đương nhiên, tại khi suy đoán mệnh bàn cụ thể, tốt xấu của cung Điền Trạch cũng sẽ đối với đời sống gia đình tạo thành ảnh hưởng trực tiếp, vì vậy ngoài nghiên cứu tổ hợp của cung Mệnh ra, cung Điền Trạch cũng phải làm phân tích trọng điểm。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *