Sao Thiên Phủ Trong Tử Vi

14 Chính Tinh, Tử Vi Đẩu Số
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Trần Thanh Quang !

GIỚI THIỆU VỀ SAO THIÊN PHỦ


Nói xong về Lộc Tồn, chúng ta tiếp tục nói về sao Thiên phủ, sao Thiên phủ thuộc Dương thổ, là chủ tể của Tài Bạch, cũng là thương khố của Lộc Tồn, hướng theo nghĩa rộng mà nói, sao Thiên Phủ đại biểu quốc khố, cũng có thể là ngân hàng lưu trữ tư kim; hướng theo nghĩa hẹp mà nói, sao Thiên phủ có thể đại diện cho nhà cửa, thương khố, két sắt, lợn tích kiệm, v.v Cùng sao Lộc Tồn có một số điểm tương đồng, sao Thiên Phủ có tính chất ổn định, vả lại thiếu hụt biến hoá, bởi vì sao Thiên phủ là “Thương khố”, cho nên thường rất giỏi hấp thu, tích luỹ và phát triển, tại dưới cục diện bình hòa vững chắc từ từ tiến bước. Sao Thiên phủ cũng có tính chất bao dung, chính xác gọi là : “Hải nạp bách xuyên, Hữu dung nãi đại”. Phàm là người sao Thiên phủ toạ mệnh, cách cục càng lớn,  càng có lòng bao dung, cách cục càng nhỏ, lòng bao dung của người này càng nhỏ. Người có cách cục lớn, lấy Tả Phù, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, Hoá Lộc, Lộc Tồn, Hoá Quyền, Hoá Khoa, Văn Xương, Văn Khúc, Tam Thai, Bát Tọa, Thai Phụ, Phong Cáo các cát tinh là chuẩn xác, nếu không gặp những cát tinh cát hoá này, thì cách cục nhỏ hơn. Thiên phủ cách cục nhỏ, khi gặp phải sát tinh, Hóa Kỵ, Thiên Diêu và các sát tinh khác xâm phạm, dễ phát triển thành tính cách gian trá, giảo hoạt, không thích nói sự thật, làm việc phù phiếm, ý tưởng không thực tế. Đương nhiên, muốn xem tâm tính của một người như thế nào, chỉ nhìn cung Mệnh tam phương tứ chính là không đủ, tốt nhất là thêm cung Thân, cung Phúc Đức cùng tham khảo. Bởi vì Ngũ Hành sao Thiên Phủ là Dương thổ, tính chất ổn định, hơn nữa có ưu điểm "bao dung", cho nên sao Thiên Phủ cũng có năng lực giải ách chế hóa. "Toàn Thư" nói: "Thiên Phủ năng chế Dương Đà Vi Tòng, năng hóa Hỏa Linh vi phúc. Chính là sao Thiên Phủ không sợ cùng Dương, Đà, Hỏa, Linh đồng độ, hơn nữa có thể giảm bớt những nguy hại mà tinh diệu này mang đến.

Sao Thiên Phủ tượng trưng ngân hàng

SAO THIÊN PHỦ RẤT SỢ KHÔNG KIẾPNhưng mà, sao Thiên Phủ lại phi thường sợ hãi hai sao Địa Không, Địa Kiếp, bởi vì vì Địa Không đại biểu cho một loại hấp thực, có thể hút đi tài khí của sao Thiên Phủ, khiến phủ khố trở nên trống rỗng. Nếu như là sao Thiên Phủ tại cung Mệnh cùng Địa Không đồng độ, cũng sẽ làm cho vận mệnh của người đó mang theo tính chất trống rỗng, cô độc.

Không giống "hấp thực" của sao Địa Không, Địa Kiếp thì có hàm nghĩa "cướp bóc", có thể cướp đi tài phú của sao Thiên Phủ.

Đơn giản lấy ví dụ, sao Thiên Phủ cùng Địa Không đồng độ, giống như đáy ví thủng một cái lỗ, tiền mình bỏ vào sẽ thường bị rơi rớt không ít. Mà sao Thiên phủ đồng độ Địa Kiếp, thì biểu thị luôn có người nhìn chằm chằm tài sản của mình, đem tiền của mình cướp đi, hoặc là bởi vì đủ loại nguyên nhân phá tài, cho dù cẩn thận đến đâu, điều này luôn xảy ra.

So với ở trên, sự hao tổn do Địa Không tạo ra, thường trong im lặng đột nhiên xảy ra, chúng ta không thể biết tiền bị ai lấy đi, thậm chí ngay cả khi nào mất  cũng không biết; mà tổn hại do Địa Kiếp gây ra, lại có thể biết phát sinh khi nào, ở đâu, đồng thời biết do ai cướp.

Ví dụ, một người cầm theo một khoản tiền lớn đi lại trên đường, lúc đó đột nhiên nổi lên một trận gió lớn, cuốn tiền đi vô ảnh vô tung.

Sau đó truy tìm, phát hiện có một phần tiền rơi xuống chính giữa dòng nước, hơn nữa thuận nước trôi đi, không thể lấy lại, điều này có thể nói là Địa Không mang đến nguy hại; nhưng, một phần tiền khác thực ra bị người khác nhặt mất, hơn nữa từ chối trả lại, đây là những tổn thất mà Địa Kiếp tạo thành.

Bởi vì, Địa Không, Địa Kiếp mặc dù tính chất là “tổn thất”, nhưng biểu thị hình thức không giống nhau, tất nhiên phải tỉ mỉ phân biệt.

Ngoài ra, sao Thiên Phủ cùng Địa Không, Địa Kiếp, Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, các loại sát tinh đồng cung tọa mệnh, cũng sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ cá nhân của người đó và mức độ mĩ mãn của gia đình.

Đây là bởi vì sao Thiên phủ là tiền tài, chủ Điền Trạch, nếu luận tài bạch nhiều ít, nhất định phải nghiên cứu quan hệ cá nhân tốt xấu, người khác càng có nhiều bằng hữu, giao thiệp càng rộng, tài khí cũng càng vượng.

Bạn không thấy những phú hào gia tài “vạn quán” kia, đối với bất cứ ai mặt đều tươi cười, không muốn lưu lại ấn tượng xấu trước mặt người khác, không muốn bỏ qua bất kỳ một khách hàng tiềm năng nào. Mà những tiểu thương không hiểu kinh doanh, luôn luôn nhìn người thấp một bậc, nhìn thấy đối phương không mua đồ, liền lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười, thái độ trở nên mười phần không ổn.

Cứ như vậy, sinh ý sẽ càng ngày càng tồi tệ tồi tệ hơn nữa, đến cuối cùng đóng cửa. Khi sao Thiên Phủ cùng nhiều sát tinh tọa mệnh, bị ảnh hưởng bởi sát tinh, quan hệ giữa người không tốt, từ đó cũng sẽ dẫn đến tài vận không thuận lợi.

LĐL vì người tính toán tài vận, ngoại trừ coi trọng cung Mệnh nguyên bản, cung Tài Bạch, cung Điền Trạch ra, còn phải xem cung Huynh Đệ, cung Nô Bộc, cung Thiên Di các cung vị khác tổng hợp xem xét, như vậy khả năng suy đoán mới cho kết quả càng thêm chính xác. Nếu như chỉ lấy một cung Tài Bạch tính toán tài vận, khẳng định là xa xa không đủ.

Viết tới đây, cũng không thể tiết lộ các vị hướng đi: Mệnh bàn đẩu số là một chỉnh thể, một cung vị sẽ ảnh hưởng đến nhiều cung vị còn lại, một tinh diệu cũng sẽ ảnh hưởng đến nhiều tinh diệu còn lại, vì vậy, phương thức giải thích hợp lý nhất chính là (nhiều cung cùng tham khảo), hơn nữa quan sát tinh diệu tương quan, cung vị di động, tứ hóa phi nhập gây ra (liên toả phản ứng) từ đó đưa ra kết luận cuối cùng.

SAO THIÊN PHỦ KHÔNG ƯA KHÔNG VONGSao Thiên Phủ vừa là chủ tinh của cung Tài Bạch, vừa là chủ tinh của cung Điền Trạch, có thể quản lý điền sản, bất động sản, gia đình và tất cả mọi thứ liên quan đến điền trạch.
Vì vậy, sao Thiên Phủ nếu cùng sao Không Vong đồng cung thủ mệnh, tình trạng gia đình liền khó có thể mỹ mãn. Bất quá đối với mức độ nghiêm trọng của vấn đề, vẫn cần quan sát cung Điền Trạch, cung Phụ Mẫu, cung Phu Thê, cung Huynh Đệ và các vị cung vị khác, qua đó tổng hợp đưa ra phán đoán đúng nhất.

"Toàn thư" nói rằng: (Thiên Phủ) nếu trị Không Vong thì cô lập. Với ý tứ của LĐL tương đồng. Không Vong ở đây, vừa bao gồm Địa Không, Địa Kiếp, cũng bao gồm Tuần Trung Không Vong, Triệt Lộ Không Vong, Thiên Không. Thông thường đến nói, khi sao Thiên Phủ tọa mệnh, chịu ảnh hưởng của sao Thiên Không ít hơn, chịu ảnh hưởng Không Vong khác nhiều hơn.

Nhưng, nếu sao Thiên Phủ cùng Địa Không, Địa Kiếp, Tuần Trung Không Vong, Tiệt lộ Không Vong đồng độ tọa mệnh, Tam phương lại có Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, Văn Xương, Văn Khúc, Lộc Tồn, Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa và các cát tinh khác hội chiếu, thành tựu của người này vẫn rất lớn, mà lại có sáng tạo độc đáo, tư tưởng không suy nghĩ dung tục.

Tuy nhiên, bởi vì trình độ quá cao, khó mà thế tục hiểu được, tinh thần vẫn cảm thấy cô đơn, trống rỗng và đau khổ. Ở đây cần lưu ý: Không Vong có ý nghĩa "đặc biệt", "đặc biệt", về giải thích cụ thể của các sao Không Vong, sau này sẽ được đề cập.

SAO THIÊN PHỦ ƯA THÍCH ỔN ĐỊNH PHÁT TRIỂNNgười Thiên Phủ thủ mệnh, nội tâm mẫn cảm, thích ứng mạnh mẽ, quan sát mạnh mẽ, giỏi nắm bắt trọng điểm, giỏi nắm bắt chi tiết. Vô luận là kết hợp với điều gì, đều thích hợp dưới cục diện phát triển ổn định, trong sự hấp thụ liên tục, trong tích lũy để đạt được tiến bộ.

Vương Đình Chi cho rằng sao Thiên Phủ tính chất gìn giữ lớn hơn sáng nghiệp, cho nên thuận lợi tham gia vào ngành nghề hiện có, trên cơ sở hiện tại dần dần đề thăng. Đây cũng không phải là nói người tọa mệnh sao Thiên Phủ không thể sáng nghiệp, mà là nói loại người này tính cách tương đối bảo thủ, rất khó trở thành "người đi tiên phong”.

Lấy ví dụ đơn giản, trong những năm 1990, các ngành liên quan đến kết nối internet bắt đầu phát triển mạnh, nhiều thành phố xuất hiện người cung cấp dịch vụ truy cập Internet. Người mở tiệm net sớm nhất trong nước, thường là Tử Vi, Thất Sát, Phá Quân, Vũ Khúc các loại sao tọa mệnh, mà không phải là người thủ mệnh Thiên Phủ.

Tuy nhiên, sau khi phát hiện thành phố có nơi giải trí mới xuất hiện là "tiệm Internet", những người sao Thiên Phủ thủ mệnh bắt đầu nghiên cứu "mở tiệm net có thể hay không kiếm tiền", đồng thời suy nghĩ "Tôi cũng có thể kiếm tiền như thế này", Và suy nghĩ cặn kẽ một phen để đưa ra quyết định.

Nếu cho rằng nó khả thi, liền có khả năng mua tiệm Internet của người khác, trên cơ sở kinh doanh và phát triển; cũng có thể là mở cửa tiệm Internet mới, nhưng trong truyền thông, kinh doanh, quản lý là để học tập kinh nghiệm của người khác, không phải là sáng tạo của bản thân mình

Nói tóm lại, sao Thiên Phủ rất giỏi hấp thu, tích lũy, cho nên có sở trường làm theo thành công của người khác để thu được kinh nghiệm, đồng thời lấy đó làm gốc, nghiên cứu để có con đường thành công của riêng bản thân.

Nếu như không có những bản gốc này, sao Thiên Phủ sẽ không có cách nào để "hấp thụ", nếu như không thể "hấp thụ", "tích lũy" và "phát triển" cũng không có cách nào mà nói rồi.

Từ phương diện học thuật để nói, thiên phủ tọa mệnh nếu người đó giỏi học tập, đồng ý bỏ công sức nghiên cứu chuyên sâu, liền có thể đem một môn học vấn phát dương quang đại, thậm chí siêu việt tiền nhân, trở thành một bậc thầy; nhưng mà, người ấy không thể sáng tạo một môn kỹ thuật, tri thức trước đây chưa từng có. Nói tóm lại Thiên phủ có năng lực phát triển năng lực mạnh mẽ và năng lực phát minh thì yếu.

Từ góc độ toàn bộ nhân sinh đến xem, người Thiên Phủ toạ mệnh, thích hợp nhất thời thanh thiếu niên tích luỹ sức mạnh, sau tuổi 30 dần dần phát lực. Miễn là cơ sở được đánh đầy đủ vững chắc, hấp thụ đủ nhiều, tích luỹ đủ nhiều, đại hạn qua đi không tệ, có thể đạt được bước nhảy vọt về chất, hiếm người tuổi trẻ giàu có.

Nhưng mà, nếu như người Thiên Phủ toạ mệnh gặp Phá Quân hoặc Tham Lang trong Đại Vận, tam phương lại gặp cát tinh cát hoá, người đó cũng có khả năng thời trẻ có đột phát chi tài, không cần thiết đợi đến lúc sau tuổi 30.

Hoặc là Thiên Phủ cùng Địa Không đồng cung toạ Mệnh, tam hợp gặp phải cát tinh cát hoá, cũng có thể dùng đầu tư, đầu cơ cổ phiếu giống như phương thức hoạch phát bạo phú. Chỉ là loại tiền tài hoạch phát này, thường thường sẽ làm cho người trẻ tuổi Thiên phủ toạ mệnh trở nên lười biếng cùng ham hưởng thụ, về lâu dài, không nhất định là hảo sự.

Đây cũng là một khuyết điểm khác của người Thiên Phủ toạ mệnh, những người này thường thường khi đạt được mục tiêu, thoả mãn dục vọng sau đó cảm thấy trống rỗng, chán trường.

Thiên phủ cùng Địa Không, Địa Kiếp, Tuần Trung Không Vong, Triệt Lộ Không Vong đồng độ toạ mệnh, hoặc Thiên Phủ toạ mệnh tại tam phương hội chiếu Địa Không, Địa Kiếp (chỉ tại tam phương hội chiếu Triệt Không, Tuần Không thì không ảnh hưởng), đều sẽ không tránh khỏi cảm thấy trống rỗng, có Cô Thần, Quả Tú thì tình huống sẽ càng trở nên nghiệm trọng.

Nếu là Thất Sát toạ mệnh, bất luận là cung Mệnh tam phương tứ chính gặp phải Địa Không, Địa Kiếp, hay là cung Thiên Di có Thiên Phủ tại tam phương tứ chính gặp phải Địa Không, Địa Kiếp, những người khác thường cảm thấy trống rỗng, đối với sự vật thế tục thì không quan tâm.

Thiên Phủ bị ảnh hưởng bởi Không tinh, phần lớn sẽ tiếp cận tôn giáo, triết học, hoặc nghiên cứu mệnh lý, phong thủy, diện tướng và các học vấn tương tự, nếu mệnh cục tổ hợp tốt, cũng có thể tại phương diện này đạt được rất lớn thành tựu.

Thiên phủ cũng là chủ tể của Nam Đẩu, mang những đặc điểm Tôn Quý, cũng có tài lãnh đạo. Quý khí của thiên phủ khi gặp được Thiên Khôi, Thiên Việt, Long trì, Phượng các, Tam Thai, Bát Toạ phát huy khá rõ ràng; khả năng lãnh đạo của Thiên Phủ khi gặp Tả Phù, Hữu Bật phát huy tương đối rõ ràng.

Nếu như Thiên Phủ thủ mệnh, Tả Phủ, Hữu bật tề hội, cũng có thể đề cao địa vị xã hội của người đó, bởi vì Thiên Phủ là chủ tinh, phàm là chủ tinh toạ mệnh, đều thích cùng Tả Phù, Hữu Bật tương hội, có thể đề cao khả năng sáng tạo của cá nhân, gia tăng quyền lực của bản thân, làm cho cục diện sự nghiệp mở rộng, còn có thể giảm bớt vất vả.

Bản chất của Thiên Phủ là Tài tinh, tại cung Tài Bạch, Điền Trạch chủ giàu có, nhưng gặp cát tinh, cát hoá là tốt.

SAO THIÊN PHỦ CUNG TÀI BẠCHNếu như Thiên Phủ cung Tài Bạch, gặp được nhiều cát tinh và không gặp sát tinh, người này tất có tài năng, tài vận cả đời đều rất ổn định, Cho dù đại vận không may mắn, cũng không đến nỗi khuynh gia bại sản (điều này cần đồng thời tham khảo cung Mệnh, cung Thân);

SAO THIÊN PHỦ CUNG ĐIỀN TRẠCHThiên phủ ở cung Điền Trạch, thường thường biểu thị được thừa kế bất động sản, dù cho bản thân năng lực không tốt, cũng có thể giữ vững gia nghiệp. Nếu như  Thiên Phủ tại cung  Điền Trạch lại có cát tinh cát hoá đồng độ, đa phần chủ bản thân xuất thân phú quý, có thể kế thừa nhiều bất động sản , người đó không cần thiết phải cố gắng phấn đấu để mua nhà. Con trai cả của một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng ở Hồng Kông,  trên mệnh bàn có Thiên Phủ, Văn Xương và các cát tinh khác nhập cung điền trạch, tam phương tứ chính lại có cát tinh hội chiếu, biểu thị tất nhiên sẽ có sản nghiệp hậu hĩnh kế thừa.

Thiên phủ tại cung Điền Trạch, không gặp Kình Dương là tốt, nếu không dễ có minh tranh ám đấu liên quan đến bất động sản, đồng thời ảnh hưởng đến việc mua nhà của bản thân, kế thừa tạo thành ảnh hưởng xấu, biểu thị quá trình  mua nhà không thuận lợi, mua nhà muộn hơn, thành viên gia đình có nhiều tranh chấp, ở chung với nhau không hòa hợp v.v. Nếu Thiên Phủ tại cung Điền Trạch cùng với Kình Dương đồng cung, tam phương tứ chính lại hội chiếu đến sát tinh, Hóa Kỵ còn lại, dễ bởi vì vấn đề quyền sở hữu nhà cửa mà đưa nhau ra tòa.

SAO THIÊN PHỦ CUNG PHU THÊThiên phủ tại cung Phu Thê, cùng Lộc Tồn hoặc Vũ Khúc đồng độ , thường biểu thị do phối ngẫu quản lý tiền tài, cũng biểu thị người phối ngẫu tích kiệm hơn, không thích tiêu tiền. Nếu Thiên Phủ tại cung Phu Thê không đồng độ Lộc Tồn hoặc Vũ Khúc, thì không nhất định do người phối ngẫu quản lý tài chính, nhưng vẫn biểu thị phối ngẫu cần kiệm, nhân phẩm phúc hậu, cũng có thể mang lại cho bản thân trợ giúp về mặt kinh tế. Cụ thể có bao nhiêu trợ giúp, cần phải xem chỉnh thể mệnh cục để xác định.

Nữ nhân Tham Lang toạ mệnh, Thiên Phủ tại cung Phu Thê, kết hôn với trượng phu có thể hình mạnh mẽ cơ bắp, béo tốt là tốt nhất; Nam nhân Tham Lang toạ mệnh Thiên Phủ tại cung Phu Thê, kết hôn với thê tử đoan trang , cần cù, tích kiệm, nhân phẩm tốt là tốt nhất.

SAO THIÊN PHỦ CUNG HUYNH ĐỆ, NÔ BỘCThiên Phủ tại cung Huynh Đệ, cung Nô Bộc, biểu tị cho đối tác, hợp tác, thuộc hạ đối với bản thân có trợ lực, nhưng mà trợ lực không lớn, nếu như Thiên phủ cùng Tả Phù, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt và các sao tương hội ở 2 cung vị này, hơn nữa tam phương tứ chính không hiện sát tinh, Hoá Kỵ, trợ giúp đối với mệnh chủ mới có thể tăng lên một chút.

SAO THIÊN PHỦ CUNG PHÚC ĐỨCThiên phủ tại cung Phúc Đức, hiện cát tinh, cát hoá người này nội tâm an ổn, có phúc có thể hưởng, có thể nhận thấy, cho dù đi đến môi trường xa lạ, cũng có thể rất nhanh thích ứng. Thiên phủ tại cung Phúc Đức cùng Lộc Tồn đồng cung, biểu thị cũng có thể hưởng thụ khoái lạc kiếm tiền mang đến, bản thân cũng thích quản lý tài sản hơn.

Nếu Thiên Phủ nằm ở cung Phúc Đức tam phương tứ chính gặp Kình Dương, Thiên Hình, Hoả Tinh Linh Tinh và các sát tinh khác, biểu thị nội tâm áp lực lớn, thiếu cảm giác an toàn, thường thường cảm thấy khẩn trương bất an; gặp phải Địa Không, Địa Kiếp, sát tinh khác đồng cung, biểu hiện nội trâm trống rỗng cô độc, cảm giác thiếu hụt phương hướng, thường thường ưa thích không có việc gì cũng bận rộn,  tự tìm phiền não. Mệnh nữ thì tình cảm hôn nhân không được thuận lợi. Thiên Phủ tại cung Phúc Đức nếu tam phương tứ chính chỉ có một hai sát tinh, ảnh hương không lớn, lấy cát để luận.

Thiên Phủ tại cung Phúc Đức cho dù không gặp Địa Không, Địa Kiếp, gặp phải Kình Dương, Đà La, Hoả Tinh, Linh Tinh, Hoá kỵ và các sát tinh khác, cũng có đặc điểm cô độc, trống rỗng, hơn nữa những người này bởi vì trên tinh thần khó có thể thoả mãn, có thể nhiễm sở thích xấu, ví dụ như mại dâm, cờ bạc v.v.

Thiên Phủ tại cung Phụ Mẫu, nói chung không chủ hình khắc, nhìn thoáng qua một hai cát tinh, liền biểu thị ở cùng Phụ Mẫu hoa thuận, có trợ lực. Nếu gặp sát tinh, Hoá Kỵ và nhiều sát tinh khác, điều đó biểu thị phụ mẫu đối với bản thân không có trợ lực, mà còn dễ dàng vì vấn đề tiền bạc với phụ mẫu nảy sinh bất hoà, mâu thuẫn.

SAO THIÊN PHỦ CUNG TỬ TỨCThiên phủ tại cung Tử tức, gặp cát tinh cát hoá là tốt, bản thân có thể có nhiều con cái, mà cùng con cái còn có tình cảm tốt; Nếu như Thiên phủ tại cung Tử Tức gặp sát tinh, Hoá Kỵ, biểu thị dễ vì con cái mà  phá tài, thậm chí có khả năng sinh ra phá gia chi tử. Về tình huống cụ thể của Vũ Khúc Thiên Phủ, Liêm Trinh Thiên Phủ, Tử Vi Thiên Phủ tại cung vị lục thân, sẽ được giải thích đưa ra trong chương tiếp theo về Vũ Khúc, Liêm Trinh, Tử Vi.

SAO THIÊN PHỦ CUNG TẬT ÁCHThiên Phủ tại cung Tật Ách, cung Mệnh nhất định là Thiên Lương, lúc đó phải tham chiếu cung Mệnh Thiên Lương với các tinh diệu hội hợp để phán đoán tình huống thân thể. Nói chung, Thiên Lương là tinh diệu gặp dữ hoá lành, Thiên Phủ cũng co năng lực giải ách, vì vậy khi Thiên phủ rơi vào cung Tật Ách, không biểu thị gặp phải đại tai đại nạn, cho dù có, sau cùng có năng lực hoá giải.

Bởi vì Thiên phủ, Thiên Lương tất cả đều thuộc Thổ, cho nên Thiên Lương toạ mệnh, người đó Thiên Phủ tại cung Tật Ách, rất dễ bị bệnh về đường tiêu hoá, như tiêu hoá không tốt, viêm dạ dày, loét dạ dày v.v, đặc biệt là Thiên Phủ cùng Địa Không, Địa Kiếp đồng độ là chính xác. Thiên phủ tại cung Tật Ách tam hợp Vũ Khúc Hoá Kỵ, thường thường sẽ bởi vì bệnh tật mà phá tài, cũng dễ dàng có tình huống dao kéo.

Nói tóm lại, Thiên phủ không gặp Địa Không, Địa Kiếp đồng cung là tốt, bất luận tại cung vị nào, dù ít hay nhiều đều có tính chất phá tài; Kình Dương, Đà Là, Hoả Tinh, Linh Tinh đối với Thiên Phủ cũng có nguy hại nhất định, nhưng nếu không gặp nhiều sát tinh, nguy hại của nó không rõ ràng, có đôi khi có thể xem nhẹ.

Thiên Phủ toạ Mệnh, nói chung lấy “Liêm Trinh Thiên Phủ” của cung Tuất và “Tử Vi Thiên Phủ” của cung Dần là tốt hơn, “ Vũ khúc Thiên Phủ” tại cung Ngọ cũng không tệ.

Đương nhiên, Thiên phủ ở các cung vị còn lại toạ mệnh, không nhất định kém hơn 3 cung vị này, nếu có Tả Phù, Hữu Bật hội hợp, tăng cường lực lãnh đạo, lực khai sáng của Thiên Phủ,  lại có Lộc Tồn, Hoá Lộc tương hội, tăng cường tài khí của Thiên phủ, cũng có thể có thành tự sự nghiệp, ở bên ngoài xã hội có biểu hiện kiệt xuất.

Nếu như nhìn thấy Tả phù, Hữu Bật, Lộc Tồn, Hoá Lộc và các cát tinh khác, lại có Thiên Khôi, Thiên Việt, tương hội, bản thân trên sự nghiệp sẽ có cơ hội đặc biệt, đột nhiên đạt được rất lớn tiến bộ.

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *