Sao Thiên Phủ Cung Thiên Di

12 Cung Trong Tử Vi, 14 Chính Tinh
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Luận Giải Sao Thiên Phủ Cung Thiên Di

Thiên PhủTài tinh, cũng có quý khí nhất định, vì vậy khi Thiên Phủ tại cung Thiên Di, có thể giải thích là “ra khỏi nhà đắc tài”, cũng biểu thị “ra khỏi nhà gặp quý nhân”。 Nhưng tam phương tứ chính của cung Thiên Di tốt nhất là có cát tinh cát hóa, nếu như gặp được khá nhiều sát tinh、 Hóa Kỵ thì không luận bằng cách này。

Thông thường đến nói, Thiên Phủ tại cung Thiên Di, chỉ cần không thấy sát tinh, liền dùng cát đến luận, người này thích hợp tại vùng khác phát triển sự nghiệp, tại vùng khác có thể thích ứng hoàn cảnh, không có tình huống không hợp thủy thổ。

Sao Thiên Phủ cung Thiên Di có thể là ngân hàng

Sao Thiên Phủ Cung Thiên Di Cùng Sao Khác Ảnh Hưởng

Thiên Phủ cung Thiên Di, có Lộc TồnHóa Lộc đồng cung khá là cát lợi, hoặc là tam phương tứ chính hội chiếu hai khỏa tinh này cũng không tệ, biểu thị ở ngoài có tài có thể phát。

Nếu như không có Lộc Tồn、 Hóa Lộc, tam phương có sao Hóa Khoa cũng khá cát lợi, bởi vì Thiên Phủ bản thân tựu có sắc thái của Khoa, lại thêm Khoa tinh khác, cùng một chỗ củng chiếu cung Mệnh, đối với cục thế của cung Mệnh có tác dụng xúc tiến tốt đẹp, có thể khiến người trong cuộc biến thành thông minh、 tỉnh táo, có khả năng làm ra quyết định chính xác。

Thiên Phủ có Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt đồng cung, cũng có thể khiến chỗ tốt của cung Thiên Di biến lớn, nhưng đây không nhất định là việc tốt—— ví dụ như người có Tử Vi Thất Sát tọa mệnh, tốt nhất là bên trong cung Mệnh có Tả Phù、 Hữu Bật thủ hộ, nếu như đem hai khỏa tinh này đặt tại cung Thiên Di, thì không bằng tại cung Mệnh là tốt。

Thiên Phủ cung Thiên Di cùng Văn XươngVăn Khúc đồng cung, tại vùng khác đọc sách sẽ càng có lợi một chút。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *