Sao Thiên Phủ Cung Quan Lộc

12 Cung Trong Tử Vi, 14 Chính Tinh
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Luận Giải Sao Thiên Phủ Cung Quan Lộc

Thiên Phủ là Chủ tể của Nam Đẩu, có quyền lực、 tài khí và quý khí, vì vậy lạc tại cung Quan Lộc chủ cát lợi, biểu thị cơ sở trên sự nghiệp có nắm quyền、 đắc tài。 Mà còn, Thiên Phủ có sẵn tính ổn định, vì vậy khi tại cung Quan Lộc biểu thị sự nghiệp tại trong bình ổn tiến tới, khá ít có sóng gió lớn。

Thiên Phủ cũng có tính bao dung, vì vậy người có Thiên Phủ tại cung Quan Lộc, chủng loại chức nghiệp thích hợp rất nhiều, nếu như phối hợp cát tinh cát hóa, có thể làm quan viên、 minh tinh、 thầy giáo、 tài chính các loại công tác, cũng có thể bản thân sáng nghiệp (cần nghiên cứu cách cục cung Mệnh và hướng đi Đại vận); nếu như phối hợp sát tinh、 Hóa Kỵ, cũng có thể làm công tác võ chức、 loại kỹ thuật、 nhân viên kinh doanh, hoặc là bản thân mở cửa hàng làm ông chủ nhỏ。

Sao Thiên Phủ cung Quan Lộc có thể làm nhân viên ngân hàng

Sao Thiên Phủ Cung Quan Lộc Cùng Sao Khác Đồng Cung

Mong muốn xem Thiên Phủ cung Quan Lộc có tầng thứ cao thế nào, cần phải cùng Thiên Tướng của cung Tài Bạch cùng một chỗ nghiên cứu, bởi vì Phủ、 Tướng là một tổ sao đôi, hai khỏa tinh này cùng một chỗ củng chiếu cung Mệnh, đương nhiên phải đồng thời quan sát là tốt。 Nếu như Thiên Phủ cùng cát tinh cát hóa đồng cung, nhưng Thiên Tướng lại gặp được rất nhiều sát tinh、 Hóa Kỵ, cũng sẽ đối với mệnh cục tạo thành khá lớn thương hại。

Thông thường đến nói, Thiên Phủ cung Quan Lộc đồng dạng nên gặp Tả PhùHữu Bật là tốt, có thể nâng cao tầng thứ của cách cục, biểu thị bản thân tại trên sự nghiệp có quý khí、 có quyền lực và địa vị nhất định。 Thấy Thiên KhôiThiên Việt đồng cung, thì sự nghiệp phát triển thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ, gặp được vấn đề nan giải có thể phùng hung hóa cát。

Thiên Phủ tại cung Quan Lộc, có Văn XươngVăn Khúc đồng cung, thông thường thích hợp loại hình công tác văn chức。

Nếu như Thiên Phủ cung Quan Lộc cùng Kình DươngĐà La đồng cung, thích hợp kỹ thuật mưu sinh, hoặc là tự động sáng nghiệp (cần nghiên cứu cách cục cung Mệnh và hướng đi Đại vận); cùng Hỏa TinhLinh Tinh đồng cung, chủ bận rộn, hơi gian khổ, khá thích hợp công tác loại kinh doanh, hoặc là sự nghiệp khác có đặc điểm Thiên Tài; cùng Địa KhôngĐịa Kiếp đồng cung, phần lớn công tác khá là thanh nhàn。

Thiên Phủ cung Quan Lộc, cùng Thiên Phủ cung Tài Bạch tương tự, khá không thích gặp Vũ Khúc Hóa Kỵ

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *