Sao Thiên Mã

Phụ Tinh Trong Tử Vi
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Sao Thiên Mã Là Gì?

Sao Thiên Mã một phụ tinh trong Tử Vi Đẩu Số, thuộc về cát tinh, sự ảnh hưởng của sao Thiên Mã đối với vận mệnh cũng rất quan trọng, tương đương với Lục Cát Tinh và Lộc Tồn. Sao Thiên Mã rất thích đi đôi cùng Lộc Tồn tạo thành cách cục Lộc Mã Giao Trì.

Luận Giải Sao Thiên Mã

Thiên Mã, có thể nói là “ngựa trên trời”, bản thân liên quan khí chất tôn quý。 Cũng biểu thị bôn tẩu, rời khỏi, phân ra。 Tính chất sục sôi、 hiếu động。

Thiên Mã cùng Tử ViThái DươngThiên TướngÂn QuangThiên QuýLong TrìPhượng Các các loại tinh diệu liên quan quý khí đồng độ, tựu sẽ biến thành càng thêm tôn quý, càng thêm có khí thế。

Cổ thư nói: an mệnh 【Thìn Tuất Sửu Mùi】, cung Phu Thê tất tại 【Dần Thân Tị Hợi】。 Nếu cung Phu Thê có Thiên Mã, còn có cát tinh、 quý tinh tụ tập, tất chủ “nam là quan mà nữ phong tặng”。 Cái đạo lý này đến nói rất đơn giản, bởi vì sao Thiên Mã bản thân chính là cát tinh、 quý tinh, nếu như còn cùng Tử Vi、 Long Trì、 Phượng Các、 Ân Quang、 Thiên Quý các loại sao đồng cung, quý khí nhận được tăng cường biên độ lớn, khi cung Mệnh bản thân còn có quý khí mãnh liệt, tựu có khả năng làm quan、 làm Phò mã, v.v。

Thiên Mã, cũng biểu thị lực hoạt động, nếu như cát tinh cát hóa rất nhiều, biểu thị trong bôn tẩu thu được tiến bộ。

Tại Trung Quốc Đại lục, lực ảnh hưởng của sao Thiên Mã rất lớn。 Đặc biệt là người làm quan, nếu như muốn làm đến Tỉnh lí đi、 làm đến Trung ương đi, cần phải nghiên cứu tình huống của sao Thiên Mã。

Sao Thiên Mã bền bỉ và nghị lực
Đây là bởi vì, sao Thiên Mã là nơi một cá nhân trên mệnh bàn “lực hoạt động mạnh nhất”, nếu như “lực hoạt động mạnh nhất” này đều bị hạn chế rồi, như vậy cá nhân này một đời tựu sẽ tại vùng khác hoạt động khá ít。 Mà người như vậy, là không khả năng làm quan lớn đó。

Tại quan trường Trung Quốc, không được nói quan chức cấp Tỉnh, tựu liền quan chức cấp thành phố, đều là phải trải qua 【nơi khác điều động】 mới có thể thăng tiến đó。 Nếu như một cá nhân sao Thiên Mã Nguyên cục vị trí không tốt, hoặc Thiên Mã bị rất nhiều sát tinh ảnh hưởng, như vậy cá nhân này rất khả năng là “một đời muốn ra khỏi tỉnh lại ra không được”, hoặc là tựu tính ra được tỉnh、 đã đi vùng khác, cũng không có quá nhiều lợi ích có thể mưu tính。 Tỉ như phùng năm qua tiết đi bên ngoài du lịch một vòng, đã xong hay là được về đến phụ cận nơi sinh ra phát triển。

Quan chức mong muốn vào Tỉnh lí、 vào Trung ương công tác, thì cần phải hàm chứa kinh nghiệm chủ chính tại khu vực bất đồng, thậm chí khả năng sẽ công tác tại địa phương xa nơi sinh ra 【mấy nghìn kilomet】 ra, mà còn một khi công tác chính là hơn mười năm。 Tại dưới loại tình huống này, thì cần phải cần xem lực ảnh hưởng của sao Thiên Mã như nào rồi。 Nếu như trạng thái của Thiên Mã cường thế, thì là “càng điều động càng thăng quan”; nếu như trạng thái của Thiên Mã không tốt, nhận đến Sát Kị ảnh hưởng, như vậy tựu khả năng là 【quan chức bị giáng chức】, hoặc là điều động bình thường, không có ý nghĩa gì, đổi đến đổi đi mệt mỏi。

Liên quan với vị trí phù hợp của sao Thiên Mã, ở đây chỉ nói hai điểm。 Khỏa tinh này trên thực tế còn có càng nhiều hàm nghĩa, ở đây liền giảng không nhiều, các vị tự mình có thể tự động nghiên cứu。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *