Sao Thiên Lương Cung Thiên Di

14 Chính Tinh, 12 Cung Trong Tử Vi
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Luận Sao Thiên Lương Cung Phu Thê

Sao Thiên Lương tại cung Thiên Di, thông thường chủ cát。

Đầu tiên, Thiên Lương có năng lực giải ách chế hóa, khi tọa nhập cung Thiên Di, bản thân dù cho gặp được nguy nan, cũng thường thường có khả năng hóa giải。

Tiếp theo, Thiên Lương có sẵn trợ lực, tọa nhập cung Thiên Di về sau, biểu thị bản thân tại vùng khác có thể nhận được giúp đỡ của người khác, cũng biểu thị bản thân có khả năng giúp người khác。

Thứ ba, Thiên Lương là Phụ Mẫu chủ, cũng có thể đại biểu thân thích、 trưởng bối、 người quen cũ、 bạn bè cũ v.v。

Thiên Lương tại cung Thiên Di, biểu thị bản thân tại vùng khác có trợ lực của cha mẹ、 thân thích、 trưởng bối、 người quen cũ、 bạn bè cũ。 Nếu như là cung Thiên Di Lưu niên có Thiên Lương, một năm này có thể cùng bạn bè cũ gặp mặt, hoặc là bản thân đi tìm bạn bè cũ, hoặc là bạn bè cũ đến tìm bản thân。

Chú ý: nếu như là trên mạng quen biết rất lâu, nhưng trong hiện thực lần thứ nhất gặp mặt, đây cũng thuộc về bạn bè cũ。

Nếu như Thiên Lương nhập miếu, hoặc là gia hội một số cát tinh、 cát hóa, biểu thị cùng bạn bè cũ cảm tình không tệ, có thể nhận được một số giúp đỡ。

Nếu như Thiên Lương lạc hãm, hoặc là gia hội sát tinh、 Hóa Kỵ các loại, biểu thị tuy cùng thân thích、 bạn bè gặp mặt, nhưng lại cảm tình không hòa thuận, không được trợ lực。

Sao Thiên Lương Cung Phu Thê thường chênh lệch tuổi tác

Sao Thiên Lương Cung Phu Thê Cùng Sao Khác Đồng Cung

Sau cùng, lại giảng một chút đạo lý “thiên nhân thiên diện”:

1、 Có người Lưu niên cung Thiên Di đến Thiên Lương, năm đó tại vùng khác du ngoạn, đều không có gặp được bạn bè cũ, cũng không có gặp được cha mẹ、 trưởng bối、 thân thích。

Nhưng mà, cá nhân này chỗ vùng khác đến, là địa phương mà bản thân đã từng đi qua, là hoàn cảnh mà anh ấy trước đây rất quen thuộc, anh ấy đối với ở đây rất hiểu rõ, anh ấy tại ở đây sống qua、 đi qua, đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm cuộc đời, đây cũng là tính chất của sao Thiên Lương;

2、 Lưu niên cung Thiên Di có Thiên Lương, còn có đào hoa tinh Hồng LoanThiên Diêu v.v, anh ấy nơi địa phương đến, khả năng tại ở đây từng có trải nghiệm cảm tình、 tại ở đây từng yêu đương thậm chí từng kết hôn, thông thường là địa phương mà anh ấy đích thân từng trải nghiệm cảm tình。

——Rất nhiều người, đều ưa thích trở lại địa điểm trước đây yêu đương, hồi tưởng lại trải nghiệm cảm tình、 trải nghiệm yêu đương trước đây, bằng cách này thu được càng nhiều trải nghiệm tình cảm;

3、 Lưu niên cung Thiên Di có Thiên Lương, còn có sát tinh、 Hóa Kỵ khá nhiều, anh ấy nơi địa phương đến, khả năng tại ở đây từng phát sinh sự kiện không vui sướng, có mâu thuẫn、 xung đột thậm chí đánh nhau đánh lộn、 phạm tội hình sự v.v。 Mà còn là bản thân đích thân từng trải nghiệm (hoặc là từng thấy、 từng hiểu rõ)。

Tỉ như nói, mỗi cái địa phương từng phát sinh qua hung án, hoặc là đánh nhau đánh lộn, bản thân đã nhìn tận mắt, mà Lưu niên cung Thiên Di đến Thiên Lương cùng sát tinh, khả năng còn trở lại cái địa phương này,nhớ đến trải nghiệm trước đây。

4、 Lưu niên、 Lưu nguyệt đi đến vị trí của sao Thiên Lương, hoặc là Thiên Lương tại cung Thiên Di, khả năng về đến địa phương trước đây từng sống, điều này mọi người đừng ngại nghiệm chứng một chút。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *