Sao Thiên Lương Cung Phu Thê

12 Cung Trong Tử Vi, 14 Chính Tinh

Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên !

SAO THIÊN LƯƠNG CUNG PHU THÊ TUỔI TÁC CÓ LỚN HƠN KHÔNG?Học sinh hỏi: cung Phu Thê của tôi là Thiên Lương, vợ của tôi là không phải khẳng định tuổi tác so với tôi lớn hơn?

LDL trả lời: đây là không nhất định đó, có người lấy vợ so với bản thân lớn, có người lấy vợ so với bản thân nhỏ hơn, còn có một số người lấy vợ là đồng niên đó。

Bởi vì Thiên Lương là lão nhân tinh, vì vậy bạn tốt nhất lấy người tuổi tác so với bạn lớn hơn, như vậy chung sống sẽ càng hài hòa một chút。 Nếu như lấy một cái so với bản thân nhỏ hơn cũng không có quan hệ, chỉ bất quá giúp đỡ đối với bạn、 chăm sóc sẽ hạ thấp。

Thông thường đến nói, nếu như là Thiên Lương tại cung Phu Thê, LDL không đề xuất tìm phối ngẫu cùng năm sinh, rất dễ dàng có mâu thuẫn。

SAO THIÊN LƯƠNG CUNG PHU THÊ CHÊNH LỆCH TUỔI TÁC THẾ NÀO?


Học sinh hỏi: lão sư nói qua Thiên Lương là lão nhân tinh, biểu thị tuổi tác có chênh lệch, tôi muốn biết rõ cái chênh lệch này đến cùng là mấy tuổi vậy? Có thể hay không dùng con số tiến hành lượng hóa?

LDL trả lời: từ góc độ kết hôn đến nói, nữ nhân có Thiên Lương tại cung Phu Thê, lấy chồng tốt nhất so với bản thân hơn năm tuổi trở lên; hoặc là so với bản thân nhỏ hơn một tuổi trở lên, như vậy tựu tính tuổi tác có chênh lệch。

Học sinh hỏi: đây là vì sao? Hơn năm tuổi trở lên tôi có thể hiểu được, vì sao nhỏ hơn một tuổi thì có thể sao? Tôi cảm thấy tối thiểu phải so với bản thân nhỏ hơn ba bốn tuổi chứ?

LDL trả lời: tổ hợp hôn nhân của truyền thống Trung Quốc, thường thường là nam lớn nữ nhỏ, vì vậy nam nhân so với nữ nhân lớn hơn một hai tuổi, vẫn cứ không tính là tuổi tác chênh lệch lớn, phải lớn hơn bốn năm tuổi trở lên, thì mới tính có chênh lệch。

Mà hôn nhân nữ lớn nam nhỏ tương đối ít thấy, vì vậy chỉ cần bên nữ so với bên nam lớn hơn một tuổi, thậm chí chỉ lớn hơn vài tháng, thì có thể tính làm tuổi tác có chênh lệch rồi。

Sao Thiên Lương cung Phu Thê thường là kết hợp chồng già vợ trẻ

SAO THIÊN LƯƠNG CUNG PHU THÊ CÓ ĐẸP KHÔNG?


Học sinh hỏi: tôi là Thiên Lương tại cung Phu Thê, vậy tôi lấy đối tượng xinh đẹp không? Tướng mạo đối tượng của tôi là xem Thiên Lương, hay là xem cung đối của Thiên Lương? Có người nói xem tướng mạo của phối ngẫu là dùng cung Quan Lộc đến xem, là như vậy sao?

LDL trả lời: tướng mạo của phối ngẫu dùng cung Quan Lộc xem, thuyết pháp này là có đạo lý đó, nhưng không thể trở thành khuôn vàng thức ngọc, bởi vì mệnh bàn khác nhau、 tổ hợp tinh diệu khác nhau, tựu có cách đoán khác nhau, không có thể hết thảy mà luận đó。

Tựu cầm sao Thiên Lương đến nói, bởi vì bạn là nam nhân, phối ngẫu của bạn theo lý cần phải là nữ nhân, mà Thiên Lương vĩnh viễn theo Thái Âm tam hợp hội chiếu, vì vậy chúng ta tại khi quan sát tướng mạo phối ngẫu của bạn, thì cần phải quan sát trạng thái của hai sao Thiên Lương、 Thái Âm, tổng hợp rút ra kết luận。 Tại dưới loại tình huống này, cung vị chỗ Thái Âm đối với tướng mạo phối ngẫu của bạn ảnh hưởng vô cùng lớn, mà cung đối của Thiên Lương ảnh hưởng thì nhỏ hơn。

Bởi vì bạn có Thiên Lương tại cung Phu Thê, vì vậy cung Thiên Di của bạn tất nhiên có Thái Âm, nếu như Thái Âm tại đất miếu vượng, còn cùng Hồng LoanThiên HỷÂn QuangThiên QuýVăn XươngVăn KhúcThiên KhôiThiên Việt các loại cát tinh nằm cùng, như vậy bạn lấy được vợ thường thường sẽ tương đối đẹp mắt。

Bất quá vậy, vợ xinh đẹp, chẳng hề nhất định chính là việc tốt, tỉ như tôi giảng đến loại tình huống này, thường thường báo hiệu rằng đào hoa của vợ bạn rất vượng, trước hôn nhân có rất nhiều người theo đuổi, sau khi kết hôn cũng ít nhiều sẽ có một chút không bình yên。

Học sinh hỏi: nếu như là nữ mệnh mà nói, cung Phu Thê là Thiên Lương, như vậy xem chồng cô ấy có đẹp mắt không, là có phải cũng dựa theo trình tự bên trên đi suy luận không vậy?

LDL trả lời: nếu như Thiên Lương đã gặp được Thái Dương, vậy thì tổng hợp Thiên Lương、 Thái Dương đi suy luận, mà không phải xem Thái Âm rồi。 Nếu như không có gặp được Thái Dương, vậy thì dựa vào tam phương tứ chính tổng hợp phân tích。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *