Sao Thiên Cơ Cung Thiên Di

14 Chính Tinh, 12 Cung Trong Tử Vi
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Luận Sao Thiên Cơ Cung Thiên Di

Thiên Cơ tại cung Thiên Di, thông thường chủ cát, mà mức độ cát lợi còn rất mạnh, có thể coi là trung cát thậm chí đại cát。

Thiên Cơ đại biểu cơ hội, Thiên Cơ tại cung Thiên Di có thể biểu thị: tại vùng khác có cơ hội、 gặp gỡ càng nhiều。 Bởi vì cơ hội ở bên ngoài rất nhiều, dù cho phát không được đại tài, nhưng cũng không đến nỗi so với tại nơi sinh ra càng thêm nghèo khổ。 Ngoài ra, Thiên Cơ là sao của thiện lương, vì vậy Thiên Cơ tại cung Thiên Di, có thể biểu thị: tại vùng khác gặp được người thiện lương。 Chú ý: đây là sự tình tương đối cát lợi。 Ra khỏi nhà ở ngoài, đất khách quê người, vạn nhất gặp được cường đạo、 kẻ cắp、 cướp đường v.v, nhẹ thì tổn thất tài sản, nặng thì mất đi tính mạng。 Khi Thiên Cơ tại cung Thiên Di, bản thân ở ngoài gặp được người đại đa số đều rất thiện lương、 ôn hòa, thông thường sẽ không gặp được cường đạo。 Mà Thiên Cơ còn đại biểu mưu thần, họ còn có thể ra chủ ý cho bạn, báo cho bạn đi con đường nào càng an toàn、 càng tiện lợi, hoặc là báo cho bạn tại nơi nào nghỉ ngơi、 trợ cấp tương đối tốt。 Tại xã hội hiện đại, rất nhiều người tại vùng khác làm thuê, nhưng mà gặp phải môi giới đen, hoặc là gặp phải công ty lừa đảo, dẫn đến đã ăn mất mát lớn。 Nếu như cung Thiên Di của bạn có Thiên Cơ, còn gia hội cát tinh khá nhiều, thông thường sẽ không gặp được sự tình như vậy, hoặc là cho dù gặp được, nhưng mà bị bạn nhận biết ra được, không có giẫm bẫy。 Thiên Cơ cũng đại biểu thông minh tài trí, vì vậy có thể giải thích là: ra khỏi nhà ở ngoài, đầu óc của bạn càng thêm linh hoạt rồi, mà còn khi ở bên ngoài càng dài, đầu óc của bạn cũng càng thêm thông minh, có khả năng xem hiểu được rất nhiều việc。 Thiên Cơ còn là Huynh Đệ chủ, biểu thị anh em ngang vai vế。 Rơi vào cung Thiên Di về sau, có thể dùng một câu tục ngữ đến biểu thị: ra khỏi nhà dựa vào bạn bè。 Người có Thiên Cơ tại cung Thiên Di, ra khỏi nhà dễ có ngang vai vế trợ lực, ra khỏi nhà có thể gặp được bạn bè tốt、 kết giao bạn bè tốt, đây đương nhiên là việc tốt。 

Sao Thiên Cơ cung Thiên Di thường là biến động nhiều về nơi đi

Sao Thiên Cơ Cung Thiên Di Cùng Sao Khác Đồng Cung

Mặt sau là Thiên Cơ tại cung Thiên Di giải thích tỉ mỉ:

1、 Thiên Cơ、 Thiên Lương tại cung Thiên Di, chủ cát。 Thiên Cơ là ngang vai vế, Thiên Lương là trưởng bối, ở ngoài nhận được giúp đỡ rất lớn, tại vùng khác có người chăm sóc bản thân, mà còn có thể phùng hung hóa cát。 Nên gặp cát tinh、 cát hóa nhiều là tốt。 Nếu như có Kình DươngĐà LaHóa Kỵ v.v, tại vùng khác cũng có phân tranh、 phiền phức, nhưng thông thường không tính nghiêm trọng;

2、 Thiên Cơ、 Thái Âm tại cung Thiên Di, chủ cát。 Thiên Cơ là cơ hội, mà Thái ÂmTài tinh, biểu thị ở ngoài có thể nhận được một số cơ hội、 tiền tài。 Nên gặp Lộc TồnThiên Mã là cát lợi nhất。 Nhưng nếu như Thái Âm Hóa Kỵ, thì tại vùng khác sẽ chịu tổn thất, gặp phải âm mưu、 tiên nhân nhảy, hoặc là bản thân kinh thương thất bại v.v;

3、 Thiên Cơ、 Cự Môn tại cung Thiên Di, cũng chủ cát lợi。 Nhưng Cự Môn đại biểu khẩu thiệt thị phi, vì vậy ở ngoài cũng sẽ cùng người cãi vã、 có khẩu thiệt tranh chấp。

4、 Thiên Cơ Hóa Kỵ tại cung Thiên Di, đại biểu tại vùng khác bận tâm, luôn luôn biến động、 ra ngoài, hoặc là luôn luôn biến động địa điểm công tác, tại một cái địa phương ở không lâu dài。 Thiên Cơ là cùng thế hệ, là Huynh Đệ chủ, vì vậy Thiên Cơ Hóa Kỵ tại cung Thiên Di, “ra khỏi nhà dựa vào bạn bè” là không được rồi, lúc này bạn bè đối với bản thân không hài lòng, hoặc là bạn đi nương nhờ bạn bè, bạn bè lại thân mình lo chưa xong, không cách nào giúp đỡ bạn。 Tóm lại chính là bạn bè không thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào bản thân。 Nếu như cung Thiên Di có Thiên Cơ Hóa Kỵ, còn thêm vào sát tinh như Kình Dương、 Đà La、 Hỏa TinhLinh Tinh、 Cự Môn v.v, biểu thị tại vùng khác cùng người cùng thế hệ quan hệ không tốt, người cùng thế hệ、 bạn bè rời khỏi bản thân, bản thân bị người khác gạt bỏ、 xem thường v.v。 Loại tình huống này thích hợp tách nhóm ở một mình, thích hợp độc lập hoàn thành công tác, không cần thường muốn cùng hòa nhập tập thể;

5、 Thiên Cơ Hóa Kỵ tại cung Thiên Di, đại biểu cơ hội không nhiều, khá khó mà nắm vững cơ hội, cố hết sức tìm kiếm ổn định tương đối tốt;
6、 Thiên Cơ Hóa Kỵ vẫn cứ có tính chất thiện lương, tại cung Thiên Di còn là có thể gặp được rất nhiều người thiện lương, nhưng nhận đến Hóa Kỵ ảnh hưởng, đối với bản thân giúp đỡ không lớn;

7、 Thiên Cơ Hóa Kỵ tại cung Thiên Di, ra khỏi nhà ở ngoài không phù hợp làm âm mưu quỷ kế, không được tính kế người khác, bằng không sẽ “trộm gà không thành đem mất nắm thóc”, đây cùng cung Mệnh có Thiên Cơ Hóa Kỵ là một cái đạo lý。 Tỉ như có người lái xe đi qua một mảnh vườn trái cây, gặp đến không có người trông giữ, thế là đã khởi tà tâm, đã trộm mấy trái hoa quả ăn。 Nhưng mà những hoa quả này là đã đánh thuốc trừ sâu đó, anh ấy sau khi đã ăn thượng thổ hạ tả, đi bệnh viện xem bệnh đã tiêu rất nhiều tiền。 Anh ấy vốn muốn chiếm người khác tiện nghi, kết quả trái lại mà ăn mất mát lớn。 Nếu như kiên trì không chiếm người khác tiện nghi, nhiều hơn vì người khác suy nghĩ, trái lại mà có thể thu được chỗ tốt, có thể đắc tài、 đắc danh、 đắc lợi。

8、 Thiên Cơ Hóa Kỵ tại cung Thiên Di, còn thêm sát tinh khá nhiều đó, thông thường không phù hợp cải biến nghề nghiệp、 không phù hợp dễ dàng biến động phương hướng phát triển, cũng biểu thị tại vùng khác không thuận tâm、 không vui vẻ, yêu cầu bản thân điều chỉnh tâm thái、 cảm xúc。 Nếu như cải biến nghề nghiệp、 biến động địa điểm、 biến động phương hướng phát triển, chi phí tiêu rất lớn, mà chỗ tốt nhận được lại không nhiều;

9、 Thiên Cơ tại cung Thiên Di, có Kình Dương、 Đà La、 Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Địa KhôngĐịa Kiếp đồng cung, có thể coi là tiểu hung。 Thấy Kình Dương、 Đà La đồng cung, biểu thị ở ngoài có cạnh tranh áp lực、 phạm tiểu nhân、 có minh tranh ám đấu, bản thân nhận được trợ lực không nhiều; thấy Hỏa Tinh、 Linh Tinh đồng cung, biểu thị ở ngoài chi tiêu lớn、 xung động, dễ vì xung động mà cùng người phát sinh mâu thuẫn; thấy Địa Không、 Địa Kiếp đồng cung, có biên độ nhỏ phá tài, nhưng thông thường không chủ phá hao nghiêm trọng。

10、 Thiên Cơ Hóa Kỵ tại cung Thiên Di, thông thường cũng không chủ phá tài, nhưng biểu thị nặng suy nghĩ, dùng đầu óc nhiều。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *