Sao Thất Sát Cung Thiên Di

12 Cung Trong Tử Vi, 14 Chính Tinh
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Luận Giải Sao Thất Sát Cung Thiên Di

Thất Sát tại cung Thiên Dicung Mệnh nhất định có Thiên Phủ, lúc này cần phải tham khảo tính chất của cung Mệnh Thiên Phủ đến phán đoán cát hung của cung Thiên Di。

Thông thường đến nói, cung Mệnh Thiên Phủ đắc Tả PhùHữu Bật thủ hộ, quyền lực tăng thêm, lúc này có thể kiểm soát Thất Sát cung Thiên Di, sóng gió của cuộc đời ít đi; nếu như cung Mệnh Thiên Phủ không có cát tinh thủ hộ, tam phương còn thấy sát tinh khá nhiều, thì Thất Sát cung Thiên Di trái lại mà sẽ sản sinh tính nguy hiểm, đối với bản thân bất lợi。 Đặc biệt là cung Mệnh bản thân không cát lợi, cung Thiên Di có “Vũ Khúc Thất Sát”、 “Liêm Trinh Thất Sát” khi mà còn có sát tinh khác、 Hóa Kỵ, người trong cuộc càng dễ dàng gặp ngăn trở、 biến cố、 đau yếu v.v。

Mà còn, cung Thiên Di có Vũ Khúc Thất Sát、 Liêm Trinh Thất Sát, bản thân đối với cha mẹ hình khắc sẽ thêm nặng。

Sao Thất Sát Cung Thiên Di dễ xảy ra va chạm xe cộ

Sao Thất Sát Cung Thiên Di Cùng Sao Khác Đồng Cung

Nếu như cung Thiên Di là Thất Sát độc tọa, hoặc là kết cấu “Tử Vi Thất Sát”, lúc này sát khí của Thất Sát sẽ giảm nhẹ một chút。 Đến nỗi hình khắc cha mẹ phải chăng nghiêm trọng, đồng thời phải tham khảo tình huống của cung Phụ Mẫu。

Thất Sát cung Thiên Di, đồng dạng nên gặp Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên KhôiThiên Việt là cát lợi, biểu thị tại vùng khác có trợ lực, không đến nỗi thái quá cô độc。 Nếu như cùng các loại sao Kình DươngĐà LaThiên Hình đồng cung, thì bản thân tại vùng khác khá cô độc, gian khổ, nếu như Đại vận đi không tệ, bản thân vẫn cứ sẽ có chỗ thành tựu, nhưng cần phải chú ý vấn đề thân thể, cùng với phương diện hôn nhân ít nhiều không thuận lợi。

Thất Sát tại cung Thiên Di, có Lộc TồnThiên MãHóa Lộc đồng cung, chủ cát lợi。

Sao Thất Sát Cung Thiên Di Cùng Tứ Hóa Đồng Cung

Thất Sát tại cung Thiên Di, không phù hợp tại tuyệt địa, nếu như cấu thành “sát cư tuyệt địa”, bản thân không phù hợp xa nhà phát triển, dù cho xa nhà cũng không được cách quá xa。

Thất Sát tại cung Thiên Di, thấy Vũ Khúc Hóa LộcLiêm Trinh Hóa Lộc đồng cung, tiểu cát。

Thất Sát tại cung Thiên Di, thấy Vũ Khúc Hóa Khoa đồng cung là tiểu cát, thấy Tử Vi Hóa Khoa đồng cung là trung cát。

Thất Sát tại cung Thiên Di, thấy Vũ Khúc Hóa QuyềnTử Vi Hóa Quyền đồng cung, bình thường。

Thất Sát tại cung Thiên Di, thấy Vũ Khúc Hóa KỵLiêm Trinh Hóa Kỵ đồng cung, chủ hung。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *