Sao Thất Sát Cung Tài Bạch

14 Chính Tinh, 12 Cung Trong Tử Vi
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Luận Giải Sao Thất Sát Cung Tài Bạch

Cung Tài Bạch biểu thị phương thức cầu tài, Thất Sát có sẵn sát khí, vì vậy Thất Sát tại cung Tài Bạch thông thường chủ bất lợi, biểu thị tài vận lên xuống bất định, kiếm tiền phải trao ra lao động gian khổ。

Nhưng mà, tại cách cục cung Mệnh khá lớn, mà khi cung Tài Bạch tam phương tứ chính còn gặp được Lộc TồnHóa LộcThiên MãThiên KhôiThiên ViệtTả PhùHữu BậtHóa KhoaHóa Quyền các loại cát tinh, Thất Sát tại cung Tài Bạch cũng sẽ sản sinh chỗ tốt rất lớn。 Người trong cuộc có thể dựa vào mưu trí kiếm lấy tiền tài, mà còn bởi vì trước thời hạn sắp xếp, còn thiết thực chịu khó, có khả năng có thu nhập rất cao。 Đây là bởi vì: Thất Sát là Tướng tinh, bản thân có sẵn trí tuệ cùng mưu lược, khi Thất Sát miếu vượng、 gặp được cát tinh cát hóa, mưu lược tựu sẽ tăng cường, tại cung Tài Bạch tựu có thể dựa vào mưu trí sinh tài。

Sao Thất Sát cung Tài Bạch kiếm tiền gian khó

Sao Thất Sát Cung Tài Bạch Cùng Sao Khác Đồng Cung

Thất Sát tại cung Tài Bạch, nếu như cùng Kình DươngĐà La đồng cung, thì hạ thấp tầng thứ cầu tài, kiếm tiền không dễ, mà còn nhiều cạnh tranh、 nhiều thị phi, thường phạm tiểu nhân。 Thích hợp võ chức、 kỹ thuật mưu cầu phát triển。

Thất Sát tại cung Tài Bạch, nếu như cùng Hỏa TinhLinh Tinh đồng cung, cần phải xem thêm cách cục của cung Mệnh cùng với hướng đi Đại vận, loại kết cấu này có thể hoạch phát một món, cũng khả năng đột nhiên phá bại。

Thất Sát tại cung Tài Bạch, nếu như cùng Địa KhôngĐịa Kiếp đồng cung, tốt nhất là tam phương tứ chính có rất nhiều cát tinh cát hóa, có khả năng tại gặp cảnh khốn khó về sau, khổ tận cam lai。

Thất Sát tại cung Tài Bạch, tốt nhất là có Lộc Tồn、 Hóa Lộc、 Thiên Mã đồng cung, mà còn có Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt củng chiếu liền càng tốt, loại kết cấu này biểu thị có thể dựa vào năng lực cá nhân cầu tài, mà còn tiền vào như nước, còn có quý nhân quan tâm, tầng thứ rất cao。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *