Sao Thất Sát Cung Quan Lộc

14 Chính Tinh, 12 Cung Trong Tử Vi
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Luận Giải Sao Thất Sát Cung Quan Lộc

Thất Sát có sát khí, có mạnh dạn đi đầu, có uy quyền, tại cung Quan Lộc trái lại mà chủ cát lợi, biểu thị bản thân có khả năng tại trên sự nghiệp nắm giữ quyền lực。 Nếu như cách cục của cung Mệnh khá lớn, bản thân có thể làm đến ông chủ xí nghiệp, điều khiển thuộc hạ, thúc giục họ vì bản thân mưu cầu lợi ích。

Thất Sát cung Quan Lộc, đồng dạng nên gặp Lộc Tồn Hóa LộcThiên KhôiThiên ViệtTả PhùHữu Bật là tốt, biểu thị trên cách cục sự nghiệp khá lớn, có cơ sở đại phú đại quý。 Lộc Tồn、 Hóa Lộc tăng thêm tài khí, có thể Thất Sát càng có lực lượng dự trữ; Thiên Khôi、 Thiên Việt、 Tả Phù、 Hữu Bật thì tăng thêm tầng thứ sự nghiệp, mức độ có thể làm đến xí nghiệp có tiếng, thuộc hạ rất nhiều, đồng thời được quần chúng kính ngưỡng。 Nếu như không có 4 khỏa tinh này, khả năng liền chỉ là một cái ông chủ của phân xưởng nhỏ、 phòng làm việc nhỏ rồi。

Sao Thất Sát Cung Quan Lộc có thể làm quản lý trong nhà máy xí nghiệp

Sao Thất Sát Cung Quan Lộc Cùng Sát Tinh Đồng Cung

Cùng cung Tài Bạch tương tự, Thất Sát cung Quan Lộc cũng không phù hợp cùng Kình DươngĐà La đồng cung, sẽ có thể sự nghiệp phát triển bất thuận, thường phạm tiểu nhân, cũng dẫn đến tầm nhìn của bản thân tại trên sự nghiệp thu hẹp。

Cần biết: Thất Sát là Tướng tinh, bản thân có sắc thái mưu lược, nhưng cùng Kình Dương、 Đà La đồng cung về sau, quan sát đại cục của Thất Sát tựu sẽ hạ thấp, người trong cuộc khả năng quá ư so đo được mất trên góc cạnh bàn cờ, mà không hiểu biết tại trên đại cục, dẫn đến một bước đi sai, kết quả từng bước mất đi tiên cơ, thậm chí sau cùng mãn bàn đều thua。 Cuộc đời như bàn cờ, cần phải phải tìm dự đoán tốt trọng điểm, tầm nhìn còn là phải mở rộng tốt một chút。

Thất Sát cung Quan Lộc, khi cùng Hỏa TinhLinh Tinh đồng cung, bản thân sẽ càng có uy quyền, nhưng cũng biểu thị mức độ gian khổ trên sự nghiệp tăng thêm。

Thất Sát cung Quan Lộc, thông thường không phù hợp cùng Địa KhôngĐịa Kiếp đồng cung, sẽ hạ thấp sát khí của Thất Sát, dẫn đến lòng thượng tiến của bản thân kém đi (chủ yếu là tại giai đoạn nửa sau cuộc đời)。 Cũng có một số người, bởi vì nhận đến ảnh hưởng của Địa Không、 Địa Kiếp, chuyển sang nghiên cứu Tôn giáo、 Triết học、 Mệnh Lý, nếu như Đại vận đi không tệ, cũng có thể thu được thành tựu。

Nếu như Thất Sát cung Quan Lộc cùng Địa Không、 Địa Kiếp đồng cung, còn có Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt hội chiếu, vẫn cứ dùng cát đến luận, không thể định là hung。

Thất Sát tại cung Quan Lộc, khá phù hợp cùng Vũ Khúc Hóa LộcVũ Khúc Hóa Quyền đồng cung, có thể nâng cao lực biểu hiện trên sự nghiệp。 Nhưng hai loại kết cấu này, cũng sẽ khiến cho cuộc đời cô độc, tại lúc tuổi thơ sẽ hình khắc cha mẹ。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *