Sao Thái Dương Cung Phu Thê

12 Cung Trong Tử Vi, 14 Chính Tinh

Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Luận Giải Sao Thái Dương Cung Phu Thê

Thái Dương tại cung Phu Thê, cùng Tử Vi cung Phu Thê có rất nhiều chỗ tương tự :
1、 Tử Vi、 Thái Dương đều chủ quý, vì vậy khi nằm ở cung Phu Thê, biểu thị bản thân ánh mắt chọn vợ chồng khá cao。 Nếu như là tại cung Phu Thê Lưu niêncung Phu Thê Đại vận, cũng có thể luận như vậy, biểu thị ánh mắt chọn vợ chồng của giai đoạn này cao;

2、 Thái Dương tại cung Phu Thê, khi gia hội cát tinh、 cát hóa khá nhiều, lực lượng của “Quan Tinh” tăng cường, biểu thị đối tượng năng lực xuất chúng, có quyền lực、 có địa vị。 Hoặc là dù cho trước mắt không có thực lực gì, cũng sẽ có lòng thượng tiến rất mạnh, có chí khí, không cam lòng tầm thường;

3、 Thái Dương tọa cung Phu Thê, cung Mệnh tất nhiên là sao Thiên Cơ。 Thái Dương liên quan Dương cương chi khí, gia hội cát tinh、 cát hóa càng nhiều, đối với chỗ tốt của nam nhân liền càng lớn, nam mệnh có thể vì vợ đắc quý, có thê tử giúp đỡ;

4、 Cái gọi là “quá cứng thì gãy”, Thái Dương tại cung Ngọ thủ cung Phu Thê, đối với nữ nhân đến nói đều không phải sự tình rất cát lợi, bởi vì lúc này nhiệt lượng của Thái Dương quá mạnh、 cũng quá ư cứng rắn mãnh liệt, tiêu hao rất lớn, cần chú ý vấn đề thân thể của đối tượng;

5、 Thái Dương cung Phu Thê nếu như lạc hãm, còn thêm sát tinh (hoặc là tuy nhiên miếu vượng, nhưng Hóa Kỵ、 gia sát v.v), thì còn đi hướng một cái cực đoan khác: đối tượng thiếu hụt Dương cương chi khí、 thích tính toán chi li、 thích đố kị、 đa nghi, cũng có hình khắc、 không hòa thuận, đối với bản thân có giúp đỡ cũng không nhiều (nam nữ thông dụng);

6、 Thái Dương、 Tử Vi tại cung Phu Thê, nếu như gia hội sát tinh đồng cung, biểu thị đối tượng tì khí kém, thậm chí khả năng có hành vi bạo lực, hoặc là hành vi phá hoại khác。 Bởi vì hai khỏa tinh này đều là Quan Tinh, mà Quan Tinh có sẵn sắc thái của quản chế、 ngăn cấm、 trừng phạt, nếu như gia hội sát tinh, có thể biểu thị “đối tượng đến trừng phạt bản thân”, đây đương nhiên đối với cảm tình bất lợi。 Xu cát tị hung chi đạo là thích hợp tụ ít ly nhiều, cùng với khi phát sinh tranh chấp, có một bên chủ động nhượng bộ;

7、 Thái Dương cùng Thái Âm là một tổ sao đôi, vì vậy khi quan sát Thái Dương, cũng cần phải tham khảo tình huống của Thái Âm。

Sao Thái Dương cung Phu thê thường là dành hết những gì tốt đẹp cho đối phương

Giảng Thêm Về Sao Thái DươngCung Phu Thê

Ở đây đơn giản giảng một chút:

A、 Cung Phu Thê có Thái Dương gia hội sát tinh、 Hóa Kỵ v.v, mà Thái Âm chỗ cung vị cũng gia hội sát tinh、 Hóa Kỵ, thì tính khả năng của ly dị cực lớn;

B、 Cung Phu Thê có các loại cát tinh Thái Dương、 Tả PhùVăn Xương đồng cung, lúc này Thái Âm còn cùng các loại cát tinh như Văn KhúcHữu Bật đồng cung, thì vợ chồng có thể giúp đỡ lẫn nhau;

C、 Nếu như Thái Dương、 Thái Âm phân biệt cùng cát tinh thành đôi đồng cung (thí như Tả Phù、 Hữu Bật, hoặc là Văn Xương、 Văn Khúc), mà còn song phương không có sát tinh、 Hóa Kỵ đến quấy nhiễu, dù cho ly hôn, cũng có thể gương vỡ lại lành。 Cái đạo lý này rất đơn giản: cát tinh thành đôi sẽ kéo gần khoảng cách của song phương, khiến nó vẫn cứ tồn tại liên hệ、 có tương tác, không đến nỗi hoàn toàn tách ra。

Bất quá, mệnh lệ “gương vỡ lại lành” là rất ít thấy đó, ở đây chỉ là nêu ví dụ mà thôi, cụ thể có thể hay không tốt trở lại, cũng phải xem Đại vận、 Lưu niên、 tâm thái chủ quan của người trong cuộc đến định。

Nhưng có một điều là khẳng định đó: giống dạng kết cấu này, tại chia tay về sau khẳng định còn sẽ có một bên tìm kiếm tái hợp。

D、 Thái Dương cung Phu Thê không phù hợp hội chiếu đào hoa tinh, cũng không phù hợp thấy Thái Âm Hóa Kỵ, sẽ khiến cảm tình biến xấu、 duyên phận cạn đi, thậm chí khả năng phá sản、 tổn thất、 gặp phải âm mưu hãm hại v.v。 Càng sợ đích thị là Thái Âm Hóa Kỵ, còn có Thiên Diêu đồng cung。 Cái đạo lý này, mọi người đừng ngại tự động nghiền ngẫm một chút。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *