Sao Phá Quân Cung Phu Thê

12 Cung Trong Tử Vi, 14 Chính Tinh
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Luận Sao Phá Quân Cung Phu Thê

Người có Mệnh Thiên Phủcung Phu Thê đều có sao Phá Quân

Phá Quân là thần của Phu Thê、 Tử Tức、 Nô Bộc, sau khi tọa nhập cung Phu Thê, lực ảnh hưởng vô cùng rõ rệt。

Đầu tiên, Phá Quân tại cung Phu Thê, khiến hôn nhân có sẵn tính biến động, cảm tình của người trong cuộc cùng đối tượng lúc tốt lúc xấu, nhấp nhô khá lớn。

Có người hôm qua còn cùng đối tượng anh anh em em, cảm tình như keo sơn, hôm nay liền bỗng nhiên cãi vã, mà còn lập tức chia tay, điều này là tính biến động của sao Phá Quân。

Tiếp theo, Phá Quân tại cung Phu Thê, bản thân tại trên hôn nhân cũng sẽ gặp phải phá hoại、 khó khăn, ví dụ như bị người cản trở、 bị cha mẹ phản đối、 bị bạn bè phá hoại, v.v。

Sao Phá Quân cung Phu Thê vợ chồng dễ bất hòa

Thứ ba, Phá Quân có sẵn tính tiêu hao, bản thân tại trên hôn nhân cũng sẽ tiêu hao tài lực、 vật lực, nam mệnh thông thường là bởi vì hôn nhân mà tiêu không ít tiền, đối tượng phá tài của bản thân; nữ mệnh thì phần lớn là vì cảm tình khổ não, tại trên cảm tình cho đi khá nhiều, hao phí tinh lực。

Thứ tư, Phá Quân có sẵn khuyết điểm “động một tí tổn thương người”, có sẵn tính phản nghịch, cũng thiếu hụt thuộc tính tín nhiệm。

Cái đạo lý này rất đơn giản thôi, khỏa tinh này thì đại biểu biến động、 trắc trở, vì vậy “độ tín nhiệm”、 “độ tin cậy” đương nhiên là không đủ đó。

Cung Phu Thê có Phá Quân, tính phục tùng của đối tượng không mạnh, bạn bảo anh ấy hướng đông, anh ấy khăng khăng phải hướng tây。 Bạn bảo anh ấy đứng, anh ấy khăng khăng muốn ngồi xuống。

Còn có, người có mệnh Thiên Phủ, tại khi gặp được cát tinh khá nhiều、 cách cục tốt, bản thân là rất có tiền đó。 Nhưng mà cung Phu Thê là Phá Quân, đối tượng lại không nhìn tới bản thân, sẽ hạ thấp bản thân, sẽ thường xuyên nói loại câu này:

“Bạn có mấy xu tiền vậy?”

“Bạn chút tiền đó có gì dùng vậy?”

“Bạn lại có tiền có thể cùng Mã Vân so sao? Bạn có bản lĩnh so kiếm nhiều hơn Mã Vân đi!”

——Điều này là tính chất tổn thương người của Phá Quân rồi。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *