Sao Hữu Bật Trong Tử Vi

Phụ Tinh Trong Tử Vi
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Sao Hữu Bật Là Gì?

Sao Hữu Bật là một trong Lục Cát Tinh của Tử Vi Đẩu Số, là một trong sau phụ tinh có trợ lực mạnh mẽ nhất. Sao Hữu Bật thường đi đôi cùng sao Tả Phù sẽ phát huy năng lực gấp bội.

Luận Giải Sao Hữu Bật

sao Hữu Bật Ngũ hành thuộc Âm Quý thủy, tính ôn lương cấp tiến。 Thủ Thân Mệnh khắp nơi giáng phúc。 Chủ tinh thông viết văn、 cá tính cương trực、 thích bố thí、 làm việc thận trọng có mưu lược。 Nữ mệnh có được nó có chí khí, gia hội cát tinh chủ hiền lương, chính là mệnh vượng phu ích tử。 Phùng 1-2 sát tinh xung phá, cũng không là hạ tiện。 Đơn thủ dễ rời tổ tiên tự phấn đấu, hoặc cha mẹ không cách nào chăm sóc do người khác nuôi lớn。
 Tuế hạn phùng nó cơ hội rất nhiều nhưng không nhất định sẽ làm, xem tu dưỡng cá nhân mà định, đối với cảm tình cũng không tốt。
 Quý nhân chỗ này là thuộc về cùng thế hệ, mà còn là hai hướng đó, Phụ、 Bật đều có ý nghĩa của 〝giúp đỡ〞; cũng tức bạn đã giúp đỡ người khác cũng sẽ nhận được giúp đỡ của người khác。

Sao Hữu Bật mang lại sự trợ lực 

 Hiện tượng của Hữu Bật tại cung Mệnh:

 Nếu như bạn là đàn ông mà sao Hữu Bật tại cung Mệnh -- bạn sẽ thành thạo viết văn、 tính tình cương trực、 thích bố thí giúp người, mà còn thận trọng, bụng có mưu lược。
 Nếu như bạn là phụ nữ mà sao Hữu Bật tại cung Mệnh -- hiền lương có chí, vượng phu ích tử。
 Cung Phu Thê: Tả Phù、 Hữu Bật hai sao nhập cung Phu Thê đối với hôn nhân khá bất lợi, tại cung Phu Thê vì nó là Trợ tinh, khi thêm tổ hợp sát tinh không tốt, dễ có hàm ý 「lại lần nữa」。 Tả Phù Mậu Thổ là cô độc, Hữu Bật Quý thủy là đào hoa, tại cung Mệnh、 Phu Thê、 Tử Tức, trước hôn nhân chọn vợ chồng nên thận trọng。 Tính đào hoa của Hữu Bật mạnh hơn Tả Phù, cư Phu Thê khá có tư tình、 yêu đơn phương, trước hôn nhân dễ đồng thời có hai người khác giới xuất hiện, khi tinh tính không tốt, sau khi kết hôn dễ có ngoại tình。
 Quý nhân chỗ này là thuộc về cùng thế hệ, mà còn là hai hướng đó,Phụ、 Bật đều có ý nghĩa của 〝giúp đỡ〞; cũng tức bạn đã giúp đỡ người khác cũng sẽ nhận được giúp đỡ của người khác。
 Hai khỏa tinh đều chủ 〝Thiện〞。

(2)Hữu Bật 
 1、 Hữu Bật thủ mệnh, hội Tử ViThiên PhủThiên TướngVăn XươngVăn Khúc, cả đời phúc dày。
 2、 Hữu Bật、 Tử Vi、 Thiên Phủ đồng cung, Tài Quan song mỹ, văn võ song toàn。
 3、 Hữu Bật、 Liêm TrinhKình Dương đồng cung, làm đạo tặc còn chủ bị thương。
 4、 Hữu Bật cùng các Ác tinh đồng cung, Dương Đà Hoả Kị xung hợp, phúc bạc。
 5、 Nữ mệnh được Hữu Bật cùng Thiên Tướng thủ mệnh, một đời có phúc。
 6、 Hữu Bật tại cung Phu Thê, chủ người hai lần hôn nhân。 Kết hôn muộn có thể tránh。
 7、 Sao Hữu Bật liên quan khí tức đào hoa, mà Tả Phù thì không có。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *