Sao Địa Không Trong Tử Vi

Phụ Tinh Trong Tử Vi
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Sao Địa Không Là Gì?

Sao Địa Không là một trong Lục sát tinh của Tử Vi Đẩu Số, là một trong sáu sao có lực phá hoại xấu nhất trong bộ môn Tử Vi. Sao Địa Không thường đi đôi cùng với sao Địa Kiếp sẽ tăng lực phá hoại lên gấp bội.

Luận Giải Sao Địa Không

Quan trọng của Địa Không, tại ở mặt sau chữ “Không”。 Tôn giáo、 Triết học là Không, Mệnh lý、 Thuật Số cũng là Không。 Kết nối mạng là Không, tín hiệu điện thoại、 tín hiệu internet cũng là Không。 Ánh sáng là Không, sóng điện từ là Không, linh cảm là Không, tựu liền cạm bẫy cũng có thể nói là Không。

Cái gì đều có thể là Không, cái gì đều có thể bị Không mất。 Tựu liền “thời gian” cũng tránh không ra lòng bàn tay của Địa Không。

Tại khi dạy học một nhóm đoán bàn, Đông Lai đối với mọi người nói: Địa Không không chỉ có khả năng hút đi kim tiền của bạn, còn có thể hút đi danh khí của bạn, thậm chí hút đi cuộc đời của bạn。 Đừng ngại nhớ lại một chút trải nghiệm trước đây, xem qua Lưu niên có sao Địa Không tọa thủ, có thể nhớ đến từng cái gì phát sinh hay không?

——Bạn nghĩ không đến。 Tại một năm đó, thời gian của bạn bị Địa Không trộm đi, ký ức của bạn cũng là mơ hồ đó。

Năm 2013, LĐL  bản thân đến Lưu niên Địa Không Địa Kiếp, cảm nhận sâu sắc một năm này thời gian trôi qua cực nhanh。 Bỗng nhiên hồi tưởng, năm Quý Tị đã đi qua, tôi thế mà cái gì đều không có làm ——Ngoài tại trên Tử Vi Đẩu Số đã lấy được một số thành tựu, địa phương khác đều là không hề tiến bộ đó。

Sao Địa Không thường có sự bộc phát bất ngờ
Luôn luôn nghe thấy có người nói, Tử Vi Đẩu Số rất khó。 Một khỏa tinh có nhiều hàm nghĩa như vậy, đến cùng cần phải lấy ý nghĩa gì vậy? Tỉ như sao Địa Không, đã có thể nói Đại tai tinh, có thể khiến một người túi tiền buộc bụng thật dầy biến thành thân không có một xu; còn có thể nói là khiến một cá nhân hàm chứa cảm ngộ kỳ ảo, xuất thế làm tăng; còn có thể nói là tuế nguyệt từ từ trôi qua, hết thảy như thời gian như bóng câu qua khe cửa。 Nó đến cùng là ý tứ gì vậy?

Bạn không hiểu hàm nghĩa của nó, bởi vì bạn không có chân thành khẩn thiết mà tiếp xúc qua nó。 Không giống trải nghiệm như vậy, như nào có thể thu được cảm thụ như vậy đây?

Địa Không có thể là Tôn giáo, có thể là Triết lý。 Vì sao là Triết lý vậy? Nó không phải sát tinh sao? Vì sao có khả năng mở rộng là Triết học vậy?

Mấy nghìn năm trước, Khổng Phu Tử đứng tại bờ sông, trông theo nước sông dạt dào, cảm khái rằng: “thệ giả như tư phu, bất xá trú dạ!”

——Đông Lai thường nói, khi một cá nhân bắt đầu cảm khái thời gian qua nhanh, vậy thì đã cách Triết học không xa rồi。 Những người đó có đời sống phong phú không gì sánh được, còn thế nào sẽ nghĩ đến đi cảm ngộ cuộc đời, đi nghiên cứu triết lý? Họ mỗi ngày đời sống vui vẻ như vậy, còn thế nào biết rõ vô thường cùng gập ghềnh của cuộc đời?

Nếu như mệnh bàn của một cá nhân có sao Địa Không tại tam phương tứ chính của cung Mệnh, như vậy cá nhân này tựu luôn luôn sẽ có cảm khái “thời gian vội vã”。 Mà một người thường là tràn đầy cảm khái, thường là sẽ vô tri vô giác tin tưởng thờ phụng tôn giáo, hoặc là mê tín Mệnh lý、 Thuật Số đó。

Những điều này, kỳ thực là suy luận đơn giản nhất。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *