Phương Pháp Đoán Lưu Nguyệt, Lưu Nhật, Lưu Thời

Giải Đáp Tử Vi
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!
Suy đoán Lưu nguyệt, có thể dùng phần mềm máy vi tính bài bàn đến sắp xếp; nhưng tại khi suy đoán Lưu nhật, không kiến nghị sử dụng phần mềm, dùng tâm tính càng tốt。
Bên dưới là mọi người giới thiệu phương pháp suy tính Lưu nguyệt Lưu nhật Lưu thời:

1、Định Đẩu Quân

Đẩu Quân tức là Chính nguyệt của Lưu nguyệt。 Đẩu Quân là lấy tháng sinh và giờ sinh của cá nhân làm chuẩn đến suy ra đó, vì vậy Đẩu Quân của mỗi cá nhân đều bất đồng, còn mỗi năm đều bất đồng。

Cũng chính là nói, năm nay là năm Đinh Dậu , Lưu niên cung Mệnh của mỗi cá nhân đều tại cung Dậu, đây là không sai đó; Chính nguyệt của năm Đinh Dậu là tháng Nhâm Dần, nhưng chẳng hề biểu thị cung Mệnh Lưu nguyệt của mỗi cá nhân đều tại cung Dần——có người tại cung Sửu, có người tại cung Mão, có người tại cung Hợi ……

Quy tắc khởi Đẩu Quân là: lấy Thái Tuế của Lưu niên (tức Địa Chi Lưu niên) chỗ cung khởi Chính nguyệt, nghịch số đến sinh ra trên cung tháng, lại dùng cung này khởi giờ Tý, thuận số đến canh giờ sinh ra thì dừng, tức tại cung này an Đẩu Quân。

2、Định Lưu nht:

Sau khi Đẩu Quân định ra, cung vị này tức là cung Mệnh Lưu nguyệt của Chính nguyệt, về sau qua mỗi một tháng, cung Mệnh Lưu nguyệt đều thuận chiều kim đồng hồ đến một cái cung vị。

Ví dụ như nói, Đẩu Quân tại cung Sửu, thì Cung Mệnh Lưu nguyệt của Chính nguyệt tại Sửu; cung Mệnh Lưu nguyệt của tháng hai tại Dần…… vô luận Âm Nam、 Dương Nam、 Âm Nữ、 Dương Nữ đều là như vậy。

Phương pháp định Lưu nhật: dùng chỗ cung Lưu nguyệt khởi mùng một, thuận hành 12 cung, một ngày một cung, đến cuối tháng sau cùng một ngày thì dừng。

3、Định Lưu thi:

Tại trên chỗ cung Lưu nhật khởi giờ Tý, bố trí thuận 12 cung, mỗi một cái canh giờ chiếm một cung。

Đặc biệt chú ý: Tứ Hóa của Lưu nguyệt tại sau khi qua Tiết Khí phải chăng phát sinh cải biến, lịch đến có hai loại thuyết pháp。 Ví dụ như nói, Dương lịch năm 2015 Tháng 4 Ngày 5 là Tiết Thanh Minh, một ngày này là Âm Lịch 17 tháng hai, cũng chính là tháng Canh Thìn ngày Tân Hợi, nhưng là có lão sư vẫn cứ sử dụng Tứ Hóa Lưu nguyệt của tháng Kỷ Mão (Kỷ Vũ Tham Lương Khúc), mà không sử dụng Tứ Hóa Lưu nguyệt của tháng Canh Thìn (Canh Dương Vũ Âm Đồng)。 Lệnh Đông Lai ban đầu cũng là đoán như vậy đó,cầm năm Ất Mùi đến nói, tôi Âm Lịch tháng một toàn bộ dùng Can Mậu, Âm Lịch tháng hai toàn bộ dùng Can Kỷ, Âm Lịch tháng 3 toàn bộ dùng Can Canh ……

Nhưng mà, cùng với thâm nhập nghiên cứu, trên tay mệnh lệ tăng nhiều, Lệnh Đông Lai phát hiện cách đoán như vậy không đủ chuẩn xác。 Tôi trước mắt suy tính Lưu nguyệt, đoán Tứ Hóa Lưu nguyệt là cần phải qua Tiết Khí đó, nhưng cung vị của Lưu nguyệt không vì qua Tiết Khí mà phát sinh cải biến。 Ví dụ như nói, năm 2015 tháng 4 ngày 5 là Âm Lịch 17 tháng hai, Nguyệt Can của Lưu nguyệt đã đã biến thành Can Canh, vậy thì cần phải dựa vào Can Canh khởi Tứ Hóa Lưu nguyệt, chỉ là chỗ cung vị Lưu nguyệt chẳng hề phát sinh cải biến。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *