Luận Về Phá Quân Hóa Lộc

14 Chính Tinh
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Phá Quân Hóa Lộc là gì?

Phá Quân Hóa Lộc là một trạng thái hóa khí trong Tử Vi Đẩu Số, người sinh vào năm Quý sẽ khiến cho sao Phá Quân hóa ra Lộc Tinh, mang tới sự cát lợi và may mắn cho sao này.

Phá Quân Hóa Lộc Đại Biểu Từ Sự Nghiệp Cũ Sinh Ra Sự Nghiệp Mới

Học sinh hỏi: Phá Quân Hóa Lộc, biểu thị trong sự nghiệp cũ sinh ra sự nghiệp mới, có thể hay không cụ thể đoán được sự nghiệp mới là gì?

Trả lời: Phá Quân Hóa Lộc đại biểu cải biến, bởi vì Hóa Lộc, vì vậy liên quan sắc thái của tiền tài, biểu thị bởi vì cải biến mà kiếm đến tiền。 Nhưng mà, cụ thể sẽ biến thành làm gì, đây là rất khó phán đoán đó。 Tôi năm nay Lưu niên đi đến chính là Phá Quân Hóa Lộc, tôi cũng xác thực có hạng mục kiếm tiền mới, có tiền tài ngoài ý muốn, nhưng là những hạng mục、 tiền tài ngoài ý muốn này, liền bản thân tôi đều không có dự trắc đến。

Cũng chính là nói, tôi tuy nhiên dự trắc ra bản thân có tiền tài ngoài ý muốn、 có hạng mục kiếm tiền mới, nhưng tôi vẫn cứ không cách nào chuẩn xác mà dự trắc ra tiền tài ngoài ý muốn đến từ ở nơi nào。 Kỳ thực đây cũng rất dễ lý giải, nếu như được tôi dự trắc ra đến, vậy thì không gọi là ngoài ý muốn rồi。 Ngoài ra cái hạng mục kiếm tiền này, cũng có thể nói là sinh ra ngoài ý muốn đó, chí ít tôi tại thời gian năm 2014 hoàn toàn không có nghĩ đến。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *