Ngũ Hành Sinh Khắc Trong Tử Vi

Giải Đáp Tử Vi
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!
Ngũ hành sinh khắc là một yếu tố quan trọng trong các bộ môn Huyền Học, nay chúng ta cùng tìm hiểu Ngũ Hành sinh khắc trong Tử Vi có tác dụng thế nào nhé!

Liên Quan Giữa Ngũ Hành Địa Chi Cùng Tinh Diệu

Học sinh hỏi: xin hỏi LĐL lão sư, Ngũ hành của Địa Chi cung Mệnh cùng tinh diệu bên trong cung tương khắc, phải chăng liền không quá tốt? Tôi nghe khóa học của ngài một tháng trước giảng qua, ngài chỉ đề cập đến mấy cái trường hợp cùng cung Điền Trạch có liên quan, nhưng đều chưa đề cập đến cung Mệnh, vì vậy tôi rất hiếu kỳ, muốn hỏi một chút。

LĐL trả lời: đầu tiên cần phải làm sáng tỏ một điểm, Địa Chi của cung vị cùng tinh diệu bên trong cung xác thực tồn tại tác dụng Ngũ hành sinh khắc, cung Mệnh cũng không ngoại lệ。 Nhưng mà, chúng ta tuyệt không thể nói tương khắc chính là hung, tương sinh chính là cát, đây là không đúng đó。

Ví dụ như, sao Thiên Phủ thuộc Dương Thổ, cung Mão thuộc Âm Mộc, nếu như Thiên Phủ tọa mệnh tại cung Mão, thì là Dương Thổ cùng Âm Mộc tương khắc; nếu như Thiên Phủ tọa mệnh tại cung Dậu, bởi vì cung Dậu thuộc Âm Kim, thuộc về kết cấu của Thổ sinh Kim。 Nếu như tương sinh chính là cát, tương khắc chính là hung, như vậy Thiên Phủ tại cung Dậu an mệnh cần phải so với tại cung Mão an mệnh ưu việt hơn nhiều。 Thế nhưng, căn cứ luận chứng mệnh lệ thực tế, chẳng phải như vậy。

học sinh hỏi: tôi còn nghe lão sư phân tích, nói là cung Dậu thuộc Âm Kim, đã tiết lực lượng Dương Thổ của Thiên Phủ, vì vậy Lực lượng của Thiên Phủ đã nhận tổn thất, có đúng không?

LĐL trả lời: dựa vào như thế mà nói, Thiên Cơ tại cung Ngọ, cung Ngọ thuộc Dương Hỏa, Thiên Cơ thuộc Âm Mộc, giống nhau là đã tiết lực lượng của Thiên Cơ; mà Thiên Cơ tại cung Tý, cung Tý thuộc Thủy, Thủy sinh Mộc, vậy Thiên Cơ tại cung Tý tọa mệnh, phải chăng so với tại cung Ngọ tọa mệnh càng tốt hơn vậy? Đều không phải đó。

Chúng ta nghiên cứu kỹ lưỡng một chút, Thiên Phủ tại cung Mão, lực lượng của nó cũng giống nhau bị cung Mão khắc chế、 tiêu hao, không thể so với Thiên Phủ của cung Dậu tổn thất nhỏ hơn。 Trên sự thực, cung Mệnh đại biểu theo mệnh của bạn, cung Mão là Mộc, Thiên Phủ là Thổ, Mộc cắm rễ vào Thổ, bản chất là nhất thể đó; cung Dậu là Kim, Thiên Phủ là Thổ, Kim cùng Thổ là quan hệ cộng sinh, cũng có thể xem làm là nhất thể đó。 Vì vậy, bất kể là Mộc khắc Thổ cũng tốt, hay là Thổ sinh Kim cũng tốt, năng lượng đều tại bên trong hệ thống này lưu động, trước sau hai người đều gần giống nhau, rất khó nói ai so với ai càng mạnh hơn。

Ngũ Hành Sinh Khắc Trong Tử Vi
Học sinh hỏi: vậy ý tứ của lão sư là, Thiên Phủ của cung Mão、 cung Dậu đều là giống nhau? Không có phân biệt gì?

LĐL trả lời: đương nhiên là có phân biệt đó, bản thân bạn có thể phân tích một chút, cung Mệnh đại biểu theo mệnh của bạn, giả thiết bạn là Thiên Phủ an mệnh tại Dậu, như vậy Địa Chi cung Mệnh của bạn nhận Thiên Phủ tương sinh, bạn từ Thiên Phủ này thu được chỗ tốt liền càng nhiều, mà còn là tự nhiên mà thu được đó, tựu tính bạn không mong muốn, nó cũng sẽ cấp cho bạn。

Nếu như bạn là Thiên Phủ an mệnh tại Mão, Địa Chi cung Mệnh của bạn khắc Thiên Phủ, biểu thị bản thân bạn phải chủ động đi hút lấy dinh dưỡng trong Thổ, thì giống như là cây cối cắm rễ tại trong đất giống nhau, rễ phải không ngừng mà hướng xuống kéo dài, chỗ lực lượng thu được mới sẽ càng nhiều、 càng lớn。

Vì vậy, cung Mão Thiên Phủ tọa mệnh, tính chủ động càng mạnh một chút, rất nhiều đồ vật phải dựa vào nỗ lực bản thân thu được; Thiên Phủ cung Dậu tọa mệnh, tương đối bị động một chút, nhưng cũng có thể được chăm sóc càng nhiều。

Nói đến đây, cũng đặc biệt chỉ rõ một chút, phân tích kể trên đều không phải quan trọng chủ yếu của luận mệnh。 Tuy nhiên Thiên Phủ cung Dậu tương đối càng bị động, nhưng nếu như nhận được Tả PhùHữu Bật đồng hội, tựu có thể hóa bị động làm chủ động, cục diện cũng tựu cực kỳ bất đồng。 Vì vậy, tính Tử Vi Đẩu Số suy cho cùng còn là lấy xem tổ hợp là chủ, đến nỗi Ngũ hành Địa Chi cùng tinh diệu bên trong cung là tương sinh hay là tương khắc, đều không phải đặc biệt quan trọng。

Ví Dụ Về Ngũ Hành Sinh Khắc Trong Tử Vi

Học sinh hỏi:vậy dựa theo Lệnh lão sư như vậy nói, cung Mệnh chính là mệnh của tôi, nếu như tôi là Thiên Cơ tại cung Ngọ, vậy thì biểu thị 【mệnh của tôi đã nhận được chống đỡ của Thiên Cơ】, bởi vì cung Ngọ là Hỏa, Thiên Cơ là Mộc, Mộc tại sinh Hỏa, là như vậy sao?

LĐL trả lời: trẻ nhỏ dễ dạy, có thể lý giải như vậy。

Học sinh hỏi: nếu như cung Mệnh tại Tý, thì biểu thị mệnh của tôi là Thủy, mà Thiên Cơ là Mộc, là nói mệnh của tôi tại chèo chống theo Thiên Cơ? Đó là không phải rất hung?

LĐL trả lời: cũng không phải nói như vậy, bạn so sánh một chút cung Ngọ, đại khái tựu có thể hiểu được rồi。 Cung Ngọ là “Thiên Cơ đến sinh ta”, Thiên Cơ là mưu thần, là máy móc, là vận động, là biến hóa, vì vậy cá nhân này thu được chống đỡ của người khác càng nhiều, mệnh lý có không ít người cấp cho anh ấy ra chủ ý, tại chèo chống theo mệnh vận của anh ấy; mà Thiên Cơ của cung Tý nhận được chống đỡ của người khác tương đối ít một chút, bản thân trao ra càng nhiều một chút。

đương nhiên, những nghiên cứu、suy luận bên trên, đều không phải trọng điểm luận mệnh của Tử Vi Đẩu Số, chỉ là cho mọi người một cái nhắc nhở cho nâng cao học tập、 nâng cao nghiên cứu, không nên trầm mê trong đó, không được cho rằng Tử Vi Đẩu Số chính là Ngũ hành sinh khắc, đó là không đúng đó。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *