Miếu Vượng Đắc Hãm Trong Tử Vi

Giải Đáp Tử Vi
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Ý Nghĩa Của Miếu Vượng Đắc Hãm Trong Tử Vi

Nhập miếu, có ý tứ của “miếu đường”。 Chúng ta xem bên trong miếu thần tiên、 Phật、 Bồ Tát, đều là đoan đoan chính chính ngồi vào, sẽ không nghiêng lệch đó。 Lạc hãm, trông mặt bắt hình dong tựu có hàm nghĩa của “hạ hãm”, như cùng một cá nhân đã rơi vào bên trong đầm lầy, hoặc là đã rơi vào cạm bẫy, cá nhân này khẳng định là ngả xiêu ngả vẹo đó。 Lấy sao Thiên Phủ nêu ví dụ, Thiên Phủ là tòa nhà, nhập miếu có thể đại biểu Điểu Sào*、 nhân dân đại hội đường、 ngân hàng nhân dân Trung Quốc những kiến trúc này, vô cùng lớn、 mỹ quan。 Nếu như Thiên Phủ không nhập miếu, chỉ là vượng địa、 bình địa, có thể đại biểu tòa nhà dân gian thi công, tuy nhiên không đủ rộng lớn、 mỹ quan, nhưng cũng có thể dành cho cư trú, có thể mang đến tác dụng tốt。 Lấy sao Tham Lang đến nêu ví dụ, Tham Lang đại biểu dục vọng, nhập miếu biểu thị dục vọng khá là đoan chính, ví dụ như ưa thích đánh bóng rổ、 đánh thái cực v.v, là hứng thú yêu thích chính đáng; nếu như lạc hãm, thì biểu thị hứng thú yêu thích khá là không tốt, ví dụ như say rượu、 đánh bạc、 sắc tình v.v。 Lấy sao Tử Vi đến nêu ví dụ, Tử Vi đại biểu Đế vương, tại cung Ngọ nhập miếu, bởi vì Ngọ là phương Nam, Đế vương ban đầu nằm ở mặt bắc Tử Cấm Thành, đi đến phương Nam có thể lý giải là trèo lên Ngọ môn (Ngọ môn là cửa Chính Nam), giống như “Hổ xuống núi”, bắt đầu ban hành chính lệnh, mong muốn có nơi triển vọng; tại cung Tý là Nhàn địa, bởi vì Tý là phương Bắc, đại biểu Hoàng Đế đã về đến nơi ở của bản thân, biến thành trạng thái nhàn nhã。 Lấy sao Thái Dương nêu ví dụ, mặt trời ra từ phương Đông, vì vậy từ cung Dần bắt đầu do nhược chuyển vượng, đến cung Mão (phương Chính Đông) là nhập miếu; đã đến cung Thân, đã là mặt trời nghiêng về phía Tây, lực lượng từ vượng chuyển nhược, đến cung Dậu chính là hoàng hôn, lấy bình đến luận。 Thái Dương miếu vượng, cùng Tử Vi tương tự, tâm về sự nghiệp khá nặng; lạc hãm thì khá coi trọng cảm tình, nhi nữ tình trường。 Thái Âm là mặt trăng, vì vậy cung vị của miếu vượng bình hãm cùng Thái Dương cơ bản là trái ngược đó, mọi người bản thân suy luận là được rồi。 Lấy sao Cự Môn nêu ví dụ, Cự Môn đại biểu miệng, mở rộng là cơ cấu tuyên truyền, nhập miếu có thể biểu thị CCTV, hãm địa thì biểu thị bản thân mở một cái blog、 không gian QQ các loại, tại mặt trên tuyên truyền một số lý luận của bản thân, nhưng nhận đến độ quan tâm khá nhỏ。 Chỗ nội dung bên trên nói, chỉ là để thuận tiện mọi người nghiên cứu một số khác biệt của “Miếu” cùng “Hãm”, đều không phải có khả năng 100% dùng tại trong mắt xích để thủ tượng, hi vọng mọi người cẩn thận suy xét một chút。 Trọng điểm của Tử Vi Đẩu Số vẫn cứ là lấy tổ hợp tinh diệu là chủ, miếu vượng bình hãm là một cái tham khảo của luận mệnh, nhưng không phải tham khảo duy nhất。 Ví dụ như tại thành Bắc Kinh, vẫn cứ có một số tứ hợp viện tồn tại, tuy nhiên không sáng mắt bằng nhà cao tầng xung quanh, nhưng giá trị của nó vẫn cứ rất cao。 Chúng ta tại khi phân tích vấn đề, không chỉ vẻn vẹn phải xem phân tích tình huống của bản thân đối tượng (tứ hợp viện hay là nhà cao tầng), cũng phải tham khảo phân tích tình huống của đối tượng xung quanh (ví dụ như nhà tại đoạn đường nào? Hoàn cảnh gì?xung quanh có gì?), như vậy mới có thể làm ra trình bày và phân tích chuẩn xác。

Có Cần Xem Miếu Vượng Đắc Hãm Không?

Bạn trên mạng nêu câu hỏi: có người nói khán bàn không dùng xem miếu vượng bình hãm, là như vậy sao?

Trả lời: tại 《Tử Vi Đẩu Số mệnh lý học》 bên trong cuốn sách này, tôi đã giảng giải qua cách dùng của miếu vượng bình hãm rồi。 Tại khi phân tích một số vấn đề、 một số cung vị, là không cần phải quản miếu vượng bình hãm đó, hoặc là miếu vượng bình hãm ảnh hưởng không lớn đối với kết quả。

Ví dụ như nói, sao Tham Lang tiến vào cung Phu Thê, thông thường lấy không cát lợi đến luận, lúc này bất luận là Tham Lang nhập miếu, hay là Tham Lang lạc hãm, đều có chỗ bất lợi, phân biệt thường thường không lớn。

Lại tỉ như nói, Phá Quân tại cung Nô Bộc, thông thường lấy không cát lợi đến luận, lúc này bất luận Phá Quân là nhập miếu hay là lạc hãm, đều có một số bất lợi, chẳng hề bởi vì Phá Quân nhập miếu thì biến thành cát lợi。

Ngoài ra, có một số mệnh cục có Văn Xương lạc hãm, vẫn cứ có thể thu được học lực cao, chẳng hề bởi vì Văn Xương lạc hãm thì dẫn đến học lực không cao。 Nguyên nhân trong đó, mọi người có thể tự mình suy luận một chút。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *