Mệnh Vũ Khúc Trong Tử Vi

12 Cung Trong Tử Vi, 14 Chính Tinh
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Mệnh Vũ Khúc Là Gì?

Mệnh Vũ Khúc là một khái niệm trong Tử Vi Đẩu Số, tức trong cung Mệnh có sao Vũ Khúc tọa thủ. Người mệnh Vũ Khúc sẽ có tính cách, đặc điểm và xu hướng phát triển dựa trên lý tính của sao Vũ Khúc.

Luận Giải Mệnh Vũ Khúc

Vũ Khúc tọa mệnh, cung Tài Bạch nhất định có Liêm Trinhcung Quan Lộc nhất định có Tử Vi, đây là kết cấu “Tử Vũ Liêm” cố định, cần phải đem 3 cái cùng nghiên cứu, đến phán đoán tầng thứ cao thấp của mệnh bàn。

Nếu như cung Mệnh Vũ Khúc cùng cát tinh đồng cung, mà cung Tài Bạch Liêm Trinh lại cùng Kình DươngLinh Tinh đồng cung, hoặc là cùng Hỏa TinhĐà La đồng cung, cách cục nhận đến tổn thương, biểu thị cầu tài không dễ, mà còn phá tài khá nhiều。 Nếu như lại hội chiếu Văn Xương Hóa KỵVăn Khúc Hóa KỵLiêm Trinh Hóa KỵVũ Khúc Hóa Kỵ các loại, mang đến hậu quả càng là nghiêm trọng。

Nếu như cung Mệnh Vũ Khúc、 cung Tài Bạch Liêm Trinh đều có cát tinh cát hóa đồng cung, mà cung Quan Lộc Tử Vi gặp được một số sát tinh、 Hóa Kỵ, nguy hại thường thường không lớn。 Bởi vì Tử Vi có năng lực giải ách chế hóa, hơi chút gặp được một số sát tinh, chẳng hề ảnh hưởng kết quả của sự nghiệp phát triển, chỉ là tăng thêm khó khăn mà thôi。 Nhưng mà cũng cần phải chú ý, người làm quan, cung Quan Lộc Tử Vi tốt nhất không được cùng sát tinh、 Hóa Kỵ đồng cung, cũng không được hội chiếu quá nhiều sát tinh。 Nếu như Tử Vi cùng Địa KhôngĐịa Kiếp đồng cung, cũng ảnh hưởng quý khí của sự nghiệp。

Cũng chính là nói, kết cấu “Tử Vũ Liêm” tốt nhất là gặp được cát tinh、 cát hóa, có thể tăng thêm tài khí、 quý khí; khi gặp được sát tinh ít, thông thường ảnh hưởng không phải rất lớn, có khi có thể xem nhẹ không tính。

Mệnh Vũ Khúc rất thực tế, trọng lợi ích

Sao Vũ Khúc tọa mệnh, thông thường lấy Thìn Tuất độc tọa là tốt, cung Thìn tốt hơn cung Tuất, vì cung Thìn là Thủy khố, Vũ Khúc thuộc Kim, thích Thủy đến cọ rửa。 Nhưng nếu như tại Thìn Tuất tọa mệnh, còn có Vũ Khúc Hóa Lộc, thì biểu thị lòng thượng tiến của bản thân yếu đi, có thể được tiểu phú, khó mà đạt đến đại phú。

Vũ Khúc tọa mệnh, thường thường là kết cấu song tinh: Vũ Khúc Thiên PhủVũ Khúc Thiên TướngVũ Khúc Tham LangVũ Khúc Thất SátVũ Khúc Phá Quân。 Mạch suy nghĩ phân tích của 5 loại mệnh bàn này phân biệt rất lớn。

Thông thường đến nói, Vũ Khúc phối hợp “Sát Phá Tham”đồng cung, là khó khăn của cuộc đời tăng thêm, tính chất cô độc tăng thêm, tuổi trẻ bất thuận nhiều, đặc biệt lấy “Vũ Khúc Tham Lang” là nhất。 “Vũ Khúc Thất Sát” và “Vũ Khúc Phá Quân” cũng có tính chất tuổi trẻ không như ý, nhưng không có như “Vũ Tham” nghiêm trọng như vậy, bất thuận của “Vũ Tham” khả năng kéo dài mười mấy hai mươi năm, thẳng đến sau 40 tuổi mới phát tài thành giàu có; “Vũ Sát” và “Vũ Phá”khả năng chỉ có mấy năm thời gian mà thôi。

Vũ Khúc phối hợp “Sát Phá Tham”, thông thường thấy Lộc TồnHóa Lộc là tốt, bởi vì Vũ Khúc là Tài tinh, thấy Lộc thì tăng cường tài khí, cuộc đời sẽ thuận lợi một chút, thu nhập cũng nâng cao không ít。 Nhưng cũng cần phải chú ý, gặp được Lộc Tồn、 Vũ Khúc Hóa Lộc、 Tham Lang Hóa LộcPhá Quân Hóa Lộc mỗi cái có đặc điểm bất đồng, mà còn tại cung Mệnhcung Thiên Di đồng thời gặp được Lộc Mã, còn sẽ sản sinh ý nghĩa mới, mọi người đừng ngại tự động suy luận một chút。

Tình huống tốt nhất, là song Lộc cùng gặp, ví dụ như Vũ Khúc Thất Sát tại cung Dậu, người sinh năm Mậu tam hợp Tham Lang Hóa Lộc、 Lộc Tồn, tài khí vượng thịnh; hoặc là Vũ Khúc Tham Lang tại cung Sửu, người sinh năm Mậu có Tham Lang Hóa Lộc, còn tam hợp Lộc Tồn。

Nếu như Vũ Khúc cùng Thiên Phủ tại cung Ngọ đồng cung, Vũ Khúc Hóa Lộc, còn thêm Lộc Tồn đồng cung, đồng dạng rất cát lợi, chủ một đời sung túc。 Nhưng mà, người mà cung Mệnh đã có Vũ Khúc Thiên Phủ, còn đắc song Lộc, rất dễ dàng tâm cao khí ngạo, xem thường người khác, cần chú ý quan hệ nhân tế, cùng với đối với cha mẹ có một số hình khắc。

Thông thường đến nói, người Vũ Khúc tọa mệnh, sinh ra tại năm Giáp、 năm Kỷ khá chiếm ưu thế, bởi vì tam hợp hội chiếu Liêm Trinh Hóa Lộc, hoặc là cung Mệnh mang Vũ Khúc Hóa Lộc, có thể tăng thêm tài khí của mệnh cục。 Nếu như sinh ra tại năm Bính, cung Tài Bạch Liêm Trinh Hóa Kỵ, nếu như cát nhiều mà sát ít, cũng có thể giàu có, nhưng mà phải lao tâm lao thần cầu tài, tương đối làm lụng vất vả; nếu như sinh ra tại năm Nhâm, cung Mệnh Vũ Khúc Hóa Kỵ, hội chiếu cung Quan Lộc Tử Vi Hóa Quyền cũng biểu thị vất vả cầu tài, ít được an nhàn。

Cung Mệnh có Vũ Khúc Hóa Kỵ, thông thường không thích hợp đầu cơ trục lợi, nên làm đến nơi đến chốn là tốt。

Nếu như tam phương tứ chính hội chiếu Văn Xương Hóa Kỵ、 Văn Khúc Hóa Kỵ, cần xem hai cái cung vị sở tại, xem nó cùng tổ hợp tinh diệu gì。 Thông thường đến nói, hai cái kết cấu này không phù hợp tiến vào cung Quan Lộc, tại cung Mệnh、 cung Tài Bạch có khi trái lại mà ảnh hưởng không lớn。

Người sinh năm Canh, cung Mệnh Vũ Khúc Hóa Quyền, đồng thời cần phải tham khảo “Thiên Tướng Hóa Kỵ”, biểu thị nhận được trợ lực của ngoại giới giảm bớt, cần phải dựa vào cá nhân nỗ lực đến cầu được phú quý。

Vũ Khúc tại mệnh, không phù hợp cùng các loại tinh diệu Cô ThầnQuả Tú、 Kình Dương、 Thiên Hình đồng cung, đã tăng thêm tính chất cô độc của mệnh cục, đối với vận hôn nhân、 vận con cái bất lợi。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *