Mệnh Vô Chính Diệu

12 Cung Trong Tử Vi, 14 Chính Tinh, Giải Đáp Tử Vi
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Mệnh Vô Chính Diệu Là Gì?

Mệnh Vô Chính Diệu là trường hợp mà cung Mệnh không có Chính tinh tọa thủ, gọi là Mệnh Vô Chính Diệu. Thường thì Mệnh Vô Chính Diệu rất dễ bị tác động bởi các sao khác chi phối, nên tính cách sẽ có nhiều biến đổi theo thời điểm, không có một xu hướng tính cách nhất định.

Luận Giải Mệnh Vô Chính Diệu

Sau khi bài ra Mệnh bàn Tử Vi Đẩu Số, nếu như cung Mệnh không có 14 Chính Diệu, thì thuộc về “Mệnh Vô Chính Diệu cách”。 Có người đem loại tình huống này gọi là “Mệnh Vô Chủ Tinh”, là không đủ chặt chẽ cẩn thận đó, bởi vì tại trong thế giới Tử Vi Đẩu Số, chỉ có Tử ViThiên PhủThái DươngThái Âm mới tính là chủ tinh, cái đạo lý này trước đây giảng quá nhiều lần, hôm nay tựu không lại rườm rà rồi。

Nếu như Mệnh Vô Chính Diệu, đầu tiên yêu cầu trước tiên xem cung Mệnh nội bộ có cát tinh、 sát tinh nào, cho dù cung Mệnh chỉ có một khỏa Tam ThaiBát Tọa nhỏ bé, hoặc là Long TrìPhượng CácThiên KhốcThiên Hư v.v, cũng không thể nhảy qua không xem。 Tại dưới rất nhiều tình huống, Tam Thai Bát Tọa rất nhỏ này, trái lại mà có thể trở thành cơ sở để bản thân phú quý; mà ngoài ra Thiên Khốc、 Thiên Hư rất nhỏ, cũng khả năng trở thành nguồn gốc suy bại của bản thân mệnh đồ。

Tiếp theo, là quan sát nội bộ cung Thiên Di tình huống như nào, bởi vì cung đối của cung Vô Chính Diệu khẳng định là có hai khỏa chính diệu, hai khỏa chính diệu này của cung đối phối hợp là tốt hay xấu, có thể trực tiếp ảnh hưởng cục thế tốt xấu của bản thân。 Tương đối đến nói, bởi vì Mệnh Vô Chính Diệu, vì vậy lực ảnh hưởng của cung Mệnh rất nhược、 tính chủ động cũng khá nhược, nếu như cung Thiên Di là Tử Vi Tham LangThái Dương Thái ÂmThiên Cơ Cự Môn đều là tương đối tốt đó, bởi vì loại tổ hợp này khá là cường thế, cũng có thể kéo theo cung Mệnh của bản thân cường thế một chút、 chủ động một chút。

Mệnh Vô Chính Diệu thường được ví như căn nhà trống

Nếu như Mệnh Vô Chính Diệu, cung Thiên Di có Lộc Tồn Hóa LộcHóa QuyềnHóa Khoa cũng chủ cát lợi。

Thứ ba, là xem cung Thân (身)。 Trước đây thời gian lên lớp giảng qua rồi, cung Mệnh、 cung Thân phải phối hợp theo cùng một chỗ xem, nếu như cung Mệnh là cung Vô Chính Diệu, như vậy cung Thân tốt nhất là có chính diệu, nếu như cung Thân là Tử Vi、 Thiên Phủ、 Thái Dương、 Thái Âm miếu vượng loại chủ tinh cường lực này, vậy thì càng tốt rồi。 Đây kỳ thực chính là trên sách viết là “Thân Mệnh đắc tinh vi yếu”。

Nếu như cung Thân、 cung Mệnh có cát tinh hoặc là sát tinh thành đôi, nhất thiết phải “kiến tinh tầm ngẫu”, quan sát lực ảnh hưởng giữa lẫn nhau, xem có thể hay không khiến cách cục tăng cấp bậc, còn hoặc là khiến mệnh cục cực kỳ kém sắc。

Thứ tư, là quan sát hai bên giáp của cung Mệnh, điều này là lời nhàm tai rồi, phàm là gặp được cung Vô Chính Diệu, cần phải xem qua hai bên giáp cung vị, bởi vì cung Vô Chính Diệu bị ngoại giới ảnh hưởng rất lớn, nếu như hai bên giáp cát lợi, thì khiến cung Vô Chính Diệu cũng biến tốt; nếu như hai bên giáp không cát lợi, cũng khiến cung Vô Chính Diệu biến xấu。 Nếu như cung Mệnh、 cung Tài Bạch là cung Vô Chính Diệu, bị song Lộc sở giáp, thông thường cũng coi là cát lợi。

Thứ năm, là xem cung Mệnh tam phương tứ chính, tổng hợp nghiên cứu。

Thứ sáu, là quan sát cung Vô Chính Diệu khác, ví dụ như cung Mệnh là cung Vô Chính Diệu, cung Phu Thê cũng là cung Vô Chính Diệu, thì vận hôn nhân khá suy, càng khó tìm đối tượng; mà cung Mệnh là cung Vô Chính Diệu, cung Huynh Đệ cũng là cung Vô Chính Diệu, cung Phụ Mẫu cũng là cung Vô Chính Diệu, thông thường đều lấy “Lục thân không dựa vào” đến luận。

Thứ bảy, cung Vô Chính Diệu phối hợp cung Vô Chính Diệu, lực ảnh hưởng cũng là khá nhược, tính chủ động cũng không mạnh。 Ví dụ như Nguyên cục cung Mệnh là cung Vô Chính Diệu, cung Mệnh Đại vận cũng là cung Vô Chính Diệu; hoặc là cung Mệnh Đại vận cung Vô Chính Diệu, cung Mệnh Lưu niên cũng là cung Vô Chính Diệu, thông thường thì không có đủ năng lực cải biến cục thế, chỉ có thể gặp sao hay vậy rồi。 Nhưng nếu như tổng thể vận thế khá tốt, gặp sao hay vậy cũng có thể sống qua rất ổn。

Thứ tám, chính là kỹ càng suy luận Đại vận。 Mệnh bàn của Mệnh Vô Chính Diệu, nhận lực ảnh hưởng của Đại vận rất lớn。

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *