Luận Về Thiên Phủ Tại Dậu

14 Chính Tinh
Tài liệu được dịch và biên soạn bởi: Nguyễn Việt Kiên!

Thiên Phủ tại cung Dậu là lạc hãm phải không?

Học sinh hỏi: Thiên Phủ tại cung Dậu là lạc hãm sao?

Lệnh Đông Lai trả lời: Thiên Phủ tại 12 cung không lạc hãm, tại cung Dậu đương nhiên cũng không dựa theo lạc hãm đến xem。 Bất quá, tôi cần phải chỉ ra một điểm: khi Thiên Phủ tại cung Dậu, tính chất của bị động、 bảo thủ、 thận trọng、 hẹp hòi so với khi tại cung vị Địa Chi còn lại mãnh liệt hơn nhiều, bởi vì lúc này “Vũ Khúc Thất Sát” của cung Mão sát khí quá nặng, khiến Thiên Phủ của cung Dậu cảm nhận đến uy hiếp, vì vậy tính chất của Thiên Phủ cung Dậu liền biến thành càng thêm bảo thủ、 bị động rồi。

Nếu như là Thiên Phủ tại cung Mão, cung đối là “Vũ Khúc Thất Sát” của cung Dậu, thì tính chất của bảo thủ、 bị động phải nhẹ hơn rất nhiều, bởi vì sát khí của cung Dậu “Vũ Khúc Thất Sát” so với cung Mão phải nhẹ hơn một chút。

Thiên Phủ tại hai cung Mão、 Dậu tọa mệnh, mong muốn có phát triển rất lớn, cần phải hội hợp Tả PhùHữu Bật, khuếch đại cục diện của Thiên Phủ。 Trừ điều này ra, Tả Phù、 Hữu Bật cũng có khả năng cải thiện tính cách bảo thủ、bị động của Thiên Phủ, khiến nó biến thành càng có lực xung kích、 lực điều khiển, từng bước phát triển mà đến thành công。

Nếu như Mệnh Thiên Phủ, không có Tả Phù、 Hữu Bật, nhưng cung Tài Bạchcung Điền Trạch khá cát lợi, cũng khả năng sẽ giàu có, nhưng thông thường không biểu thị sự nghiệp bản thân xuất chúng。
Thiên Phủ Tại Dậu cũng có thể hợp với ngân hàng, ngân quỹ

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *